Smidig - Introduksjon, hva er smidig og hvorfor jobbe mer smidig

Verden endrer seg så raskt at det kan være vanskelig å henge med. Hvordan kan en virksomhet tilpasse seg nye markedssituasjoner, møte nye utfordringer, utnytte nye muligheter. Hvordan kan du bidra til dette?

Det vil du ha en klar formening om etter dette kurset i smidig metodikk og tankegang!

Varighet: Online - 2 dager fra kl. 09:00-12:00

Pris: 6500

Kurskategori: Smidig

En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet – raskt, effektivt og kontinuerlig. Det handler om å skape en lærende organisasjon, hvor endring og utvikling er naturlig og ønsket.   

Det høres kanskje ut som et langt steg å ta, men alt begynner et sted, og et godt sted å begynne er her med en grundig introduksjon i hva smidig faktisk er, i hvordan det jobbes smidig – og ikke minst i hva som skal til for å gjøre en organisasjon smidig.   

I løpet av dette kurset kan veien fremover for dere bli langt klarere. Det blir mulighet for å stille spørsmål, ha diskusjoner, demonstrasjoner og øvelser. 

Hvem bør melde seg på? 
Alle som ønsker å lære om hva det vil si å jobbe smidig og hvordan en kan lykkes med det. Ledere, mellomledere, teamledere, prosjektledere, teammedlemmer og ellers alle som ønsker å forstå mer om smidig.  
 
Krav til forkunnskaper: 
Det kreves ingen formelle forkunnskaper for å delta 

Du vil lære om: 

 • Historie: hvorfor og hvordan vokste smidig frem 
 • Hva vil det si å være smidige i praksis og hva er det ikke 
 • Hvilke endringer innebærer en smidig transformasjon i hele organisasjonen?
  • Strategi
  • Struktur
  • Prosess
  • Kultur
 •  En introduksjon til smidig kultur og verdier
  • Kontinuerlig forbedring
  • Fokus på læring og tilbakemeldinger
  • Fokus på verdiskaping
  • Psykologisk trygghet og ledelsesform
 • En innføring i noen smidige metoder 
  • LEAN 
  • DevOps 
  • Lean start-up 
  • Design Thinking 
  • Scrum/Kanban 


Etter endt kurs skal du: 
Ha en god forståelse for hva som skal til for å bli smidig og hvilke forutsetninger som må på plass for å lykkes. Ha en overordnet forståelse for hva ulike smidige metoder er og når de kan/bør brukes. 
 

 

Dette kurset passer svært bra som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no, for et uforpliktende tilbud. 

 

Synes kurset var veldig bra, spesielt den delen med hva som er utfordringer med tradisjonell måte å jobbe på og fordeler med å jobbe smidig

Kursinstruktør

Robin jobber med smidig kompetanseutvikling gjennom kurs, foredrag , faggrupper og artikler. I tillegg opptrer han som gjesteforeleser ved NTNU og UiO.
Robin er en engasjert konsulent med lidenskap for IT, teamwork og bedriftsutvikling. Han er spesielt opptatt av samspillet mellom IT og mennesker både i liten og stor skala og har mye kompetanse innen prosjektledelse, smidig arbeidsmetodikk og kontinuerlig forbedring. Robin har også erfaring som systemutvikler med fokus på web- og mobilteknologi.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig