Introduksjon til Scrum

Dette kurset gir en innføring til Scrum . Kurset gir en overordnet introduksjon til begreper og prosesser, og sier også litt om hva du må passe på å gjøre – eller ikke gjøre - hvis du skal bruke Scrum.

Varighet: 1 dag, kl. 09:00-16:00

Pris: 5200

Kurskategori: Smidig

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinnhold

Hva er scrum – metoder og teknikker. Gjennomgang fra kursholder.
Definisjon av scrum, bakgrunnen for metodikken
De grunnleggende prinsippene: Det agile manifest
Metodene beskrevet på overordnet nivå

De viktigste prinsippene og betegnelsene i scrum gjennomgått i detalj

- Scrum master og scrumteam
- Produkteieren
- Sprint
- Product backlog (produktliste)
- Sprint backlog
- Estimering
- Burndown chart
- Oppstartsmøter (sprint planning session)
- Daglig Scrum
- Evalueringer (sprint retrospective)

Øvingsoppgave

Hva er utfordringene med scrum og hvordan håndtere disse. Gjennomgang og dialog.
- Styringsdialogen
- Kontrakt og pris
- Endringshåndtering og risiko
- Annet

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Et praktisk og godt kurs. Tydelig at kursholder har lang erfaring med Scrum. Dette vil jeg ha stor nytte av i mitt arbeid

Helge Høifødt, Statens Helsetilsyn

Kursinstruktør

Christian er en særdeles erfaren prosjektleder. Han har IT erfaring siden 1971, og opparbeidet seg gjennom et helt arbeidsliv en formidabel kompetanse tilknyttet IKT i ulike organisasjoner. Christian har lang erfaring som IT rådgiver, prosjektleder og systemutvikler. Han har et spesielt fokus på systemutviklingsprosessen og å dekke hele livssyklusen fra prosjektidé og innsalg, gjennom risikodrevet, iterativ utvikling, til vellykket utrulling og driftsetting av en omforent løsning i kundens organisasjon. Christian har mange års erfaring som leder for smidig utvikling av programvare og DevOps.
Han har hatt ansvar for utviklingsmetodikk og prosessledelse samt driftet og rettledet JIRA for hele Bouvet.

Han er også aktiv i smidigbevegelsen i Norge og har hatt styreverv i Smidigkonferansen og medarrangør i Smidig fra 2010.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig