Introduksjon til Agile, Lean og Scrum

Kurset gir en grunnleggende innføring i hvorfor og hvordan man arbeider smidig, med hovedvekt på en innføring i Scrum-rammeverket.

Varighet: 1 dag, kl. 09:00-17:00

Pris: 8900

Kurskategori: Smidig

Målgruppe
Kurset passer både for den som ikke har noen forkunnskaper om Scrum eller Agile og den som har noe erfaring men vil vite mer om Scrum, uten nødvendigvis å ta en Scrum Master eller Product Owner-sertifisering.
De grunnleggende emnene innen Scrum, Agile og Lean blir grundig gjennomgått og diskutert, inkludert fordelene med å arbeide smidig. 


Scrum og smidige mønstre
Det gis en grundig gjennomgang av alle de grunnleggende mønstrene innen Agile og Lean eksemplifisert av Scrum. Dette gir en forståelse av Scrum-rammeverket: Sprints, kvalitet, roller, hendelser og artefakter. Andre typer arbeid enn prosjekter og produktutvikling tas opp. Kanban blir forklart.
Komplekst arbeid er grunnleggende vanskelig å spå om, men det er  mulig å systematisk utvikle teamets evne til å estimere basert på fragmentert kunnskap. Metodene gjennomgås og øves.
 

Kursemner

 • Hva motiverer folk? Hvorfor presterer noen bra og trives med arbeidet, mens andre yter under par og har liten glede av jobben? En taktil øvelse for å erfare konstant forbedring, selvorganisering og flyt.
 • Konstant forbedring – Empirisk prosesskontroll, Demings PDSA-syklus.
 • Historien om Agile og Lean – Agile Manifesto, Toyota Production System, Lean Thinking, etableringen av Scrum, den lærende organisasjonen, Lean Startup.
 • Kompleksitetsteori – Cynefin og andre modeller. Hvorfor mye arbeid i den moderne verden faller i det komplekse domenet. Hvorfor tradisjonell planlegging er utilstrekkelig for å løse komplekse problemer effektivt.
 • The Heart of Scrum and Agile – De muliggjørende begrensningene som ligger i Iterasjoner (Sprints og kadenser) og en klar definisjon av "ferdig". Tydelige roller, klare prosesser, radikal åpenhet og disiplinert refleksjon. Tjenende ledelse.
 • De klassiske smidige rollene – Klart ansvar og mandat:
 • PO: Kaptein, Produkteier, Kommandør eller CEO –  Strategisk ansvar, prioritering.
 • SM: Lagmester, trener, Executive Officer eller COO – Operativt ansvar, en tjenende leder.
 • Teamet: De ansatte – ansvar for utførelse, taktikk og godt håndverk.Organiserer seg selv.
 • Retrospektiv og konstant læring – Kaizen og Kaikaku, små skritt og gigantiske sprang. Disiplinert refleksjon.
 • I det virkelige liv – Håndtering av uplanlagte, periodiske og hendelsesdrevne aktiviteter. Koordinering med og delegering til andre team, avdelinger og leverandører. Eskalering.
 • Kanban: arbeidsflyt, begrense WIP, synlighet
 • Krisehåndtering:  Midlertidige responsteam
 • Forutsigbarhet – dens betydning. Ulike estimeringsmetoder, fordeler og ulemper, usikkerhet. Bygge pålitelige og forutsigbare spurter eller kadenser. En øvelse i estimering.

It is not necessary to change. Survival is not mandatory. – W. Edwards Deming

Agenda

 • Oppvarming, "tuning in", backlog for kurset 
 • Introduksjon
 • En øvelse i konstant forbedring og empirisk prosesskontroll
 • Hvorfor Agile, Lean og Scrum, tilpasse seg kompleksitet
 • Scrum-mønsteret fortalt som et evntyr, det store bildet
 • Scrum-roller og ansvar
 • Scrum-aktiviteter og artefakter
 • Litt om Kanban
 • Å øke felles forståelse, planlegging og estimering
 • En øvelse i estimering
 • Spørsmål og svar, ferdigstillelse

 

Agile Lean Leadership i kontekst
Mye arbeid i dag er innenfor det komplekse domenet, hvor det ikke er tidligere erfaring å sammenligne med, og hvor løsninger må finnes gjennom systematisk eksperimentering. Under slike omstendigheter fungerer ikke tradisjonelle plandrevne tilnærminger, det kreves et paradigmeskifte i måten organisasjoner opererer på og måten arbeidet utføres på. Agile Lean Leadership (ALL) er et rammeverk for å bygge organisasjoner direkte på prinsipper fra Agile og Lean, og skalere ideer fra Agile, Lean og Scrum ut i hele organisasjonen. I tillegg til å være et introduksjonskurs til Scrum og smidig er dette kurset også første modul i Agile Lean Leadership-kursene.

Dette kurset passer svært bra som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no, for et uforpliktende tilbud. 

 

Kursinstruktør

Christian W. Myrstad har bakgrunn som sivilingeniør og har lang erfaring fra hardware og software-utvikling, han har startet og ledet flere selskaper og har hat roller fra utvikler til prosjektleder, stabsledelse og produkteier.
Christian underviser i ALL-kursene og er en av ALHs mentorer og coacher. Christian har deltatt i utviklingen av ALL-programmet sammen med Kurt B Nielsen.

Anja er en erfaren smidig trener og coach med førstehånds erfaring fra alle sider av smidig og Lean lederskap – den strategiske, den operasjonelle og den taktiske. Hun har utstrakt ledererfaring fra 25 år innen IT og kommunikasjonsteknologi. Anja er medlem av Agile Lean Leadership nettverket som kommunikator, trener og coach. Hun er sertifisert ALL trener og leverer kurs og coaching i Scrum, smidig lederskap og organisering alene og sammen med Christian Myrstad og Kurt Nielsen. Anja har en MBA innen internasjonalt lederskap fra Handelshøyskolen BI i Oslo, en M.Sc. i elektronikk fra universitetet i Stuttgart og en DEA i signal- og bildebehandling fra ENST Paris.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig kurs