Facebook Pixel

Leading with Agility (ICP-LEA)

Dagens ledere navigerer i et landskap preget av hyppige endringer, komplekse sammenhenger og mye usikkerhet. I dette engasjerende kurset vil vi utforske smidige prinsipper, tankesett og handlingsmønstre som støtter ledere og medarbeidere i dette landskapet. Vi utforsker hva som må til for å legge til rette for trivsel, kreativitet, utvikling og samarbeid på tvers av fagområder, og aller viktigst; psykologisk trygghet.

Varighet: Klasserom: 2 dager kl. 09:00-16:00

Pris: 15900 inkl. kursmateriell og eksamen

Kurskategori: Smidig

Pakkepris ved kjøp innen 30. juni 2023:

- BAF og LEA kr 28600
- LEA og PDV kr 32400
- BAF, LEA og PDV kr 47000

Ta kontakt med kurs@bouvet.no om du ønsker pakkepris. 


ICAgile Certified Professional in Leading with Agility (ICP-LEA) er satt sammen for å bygge grunnleggende ferdigheter for personlig smidighet i lederrollen. Kurset inneholder en rekke praktiske øvelser som ruster oss for den læringsreisen som kreves for å etablere eller videreutvikle en smidig kultur og for å lede i endring og transformasjon.

 
Språk
Kursmaterialet er på engelsk, samlingene og eksamen gjennomføres på norsk. 

Forberedelser
Kurset bygger på læringsmetoden Training from the back of the room som fordrer at deltakerne setter seg inn i pensumet på læringsportalen til Agile People i forkant og imellom samlingene. 

Det må påregnes tid til forberedelser. Før kursstart må du logge inn i kursportalen og gå gjennom forberedende materiell i form av videoer og artikler. Boken Agile People Principles av Pia-Maria Thoren blir tilgjengelig i digitalt format på portalen, og du vil i tillegg motta den i papirform i god tid før kursstart. 

Oppstartsmøte
Du vil bli invitert til et 30 minutters oppstartsmøte før kursstart for sjekk av tilgang og veiledning til læringsportalen Agile People. 

 
Læringsmål: 
•   Kapabiliteter som legger til rette for organisatorisk smidighet
•   Ulike lederstiler
•   Emosjonell intelligens og relasjonsledelse
•   Lederens rolle i transformasjon

Målgrupper 
Kurset retter seg mot ledere som ønsker å utvikle personlig smidighet i lederrollen og få mer kunnskap om å lede i endring og transformasjon.

Opplæringen kan føre til profesjonell sertifisering i Leading with Agility Certification ICP-LEA som er et påbyggingskurs i ICAgiles Agility in Leadership program. 
 

 

Sesjoner

Session L1: The Why & What of Leading with Agility

In this session, we explore the changing environment & dynamics that call for a different leading and following approach. Next, we look into the misalignment between what managers think drives their people and what people – knowledge workers – expect from managing and leading them. Finally, we explore our understanding and expectations. What attitudes, expectations, and concrete behaviors do we hope to see from people who lead with agility?


Session L2: Behaviors that Enable Agility

When you wish to make a radical change or transformation, understanding three things enables you to shift. First, where are we coming from, where are we now, and where are we heading. This session explores the evolution of leadership theories and which leadership styles and approaches they have given birth to. Second, we determine what is still relevant. And what needs to change. A big part of that shift comes from understanding the nature of Power & Influence and how we gain power might be changing. Finally, we look into specific qualities & competencies we can cultivate and develop to increase our agility.

 


Session L3: Knowing & Connecting with Yourself

If we cannot understand and embrace ourselves, we have little hope for fully understanding and accepting others. Understanding why we react to things in specific ways gives us the insights and ability to choose our responses better and change how we show up in our interactions. Leading others starts with developing our self-leadership. In this session, we explore ways to map and become more aware of our own experiences. Next, we dive into heuristics – cognitive biases – to understand how they work and influence our thinking, how we can become more aware of them, and most importantly, how we can counter them.

Finally, we explore specific leadership mind-traps and how we can unlock those mind-traps to show up in better ways as leaders.

 


Session L4: Developing & Leading Ourselves

Having gained some insights into how we can know and connect with ourselves to choose how we respond to situations and show up in our interactions with others, it’s now time to put that into practice. We familiarise ourselves with the Clear Leadership model developed by Gervase Bushe and develop the four selves of the Leader.. the Aware Self, the Descriptive Self, the Curious Self, and the Appreciative Self.

We explore several different contexts where we can put these into practice to better check in with people, give and receive effective feedback, step into coaching leadership, and defuse conflicts through creating inter-personal clarity.


Session L5: Skillful Communication

Communicating effectively, relating to others, creating and maintaining healthy interactions, having productive conversations, and ultimately influencing others requires practice and effective communication dynamics. In this session, we work on the dynamics of effective communication through the lenses of several mental models, the dynamics of productive conversations, and the power of compelling storytelling to move and influence others. We explore three types of stories we can learn to identify and narrative patterns that help you tell compelling stories as a leader.

 


Agile People Leadership handler om mennesker

Kursinstruktør

Nina Lilledahl Khan er Agile People Coach og Trainer hos Bouvet, med mer enn 15 års erfaring fra digitale omstillingsprosesser, primært i offentlig sektor. Hun har bakgrunn som statsviter, og videreutdanning innen ledelse fra BI. Nina har et spesielt fokus på mennesker når hun bistår virksomheter med å forstå og legge til rette for smidige verdier og prinsipper.  Nina holder hun jevnlig sertifiseringskurs i Business Agility Foundation ICP-BAF og Leading with Agility ICP-LEA. Denne kompetansen tar hun med seg ut i oppdrag hvor hun legger stor vekt på kompetanseoverføring og kunnskapsbygging hos kunden i kombinasjon med coaching.
Motto: motivere og engasjere til læring, selvledelse og handlekraft.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig