Objectives & Key Results (OKR) - Ambassadør program

Hvordan lykkes med å implementere og jobbe med OKR i praksis?

Varighet: Klasseromskurs: 3 dager, kl. 09:00-17:00

Pris: 23500 - Påmelding 1 måned før kursdato 21500

Kurskategori: Smidig

Hva er OKR? 

OKR står for «Objectives and Key Results». «Objectives» handler om hva det er man ønsker å oppnå, mens «Key Results» handler om hvordan man skal få det til. OKR er et enkelt rammeverk for målstyring. Det gir klare retningslinjer og forståelse for hva selskapet ønsker å oppnå, slik at alle i organisasjonen vet hvilken retning en skal dra i.

Kurset passer for deg som vil lære hvordan planlegge, tilrettelegge og støtte egne eller andre team og enkeltpersoner i arbeidet med å sette Objectives, Key results og definere egnende initiativ for å ta strategi ut i handling i praksis. Du vil få oversikt og innsikt i hva som skal til for å lykkes med OKR, samt praktisk erfaringsutveksling på OKR rammeverket, beste praksis og konkrete verktøy.

På kurset går vi gjennom “Futureworks 6 stegs OKR prosess" - en prosess som sikrer at du introduseres for nødvendige verktøy, kompetanse og atferd for å sikre måloppnåelse med OKR i din organisasjon.

Videre introduserer vi OKR rammeverket, og går igjennom hva som skal til for å lykkes med å implementere og jobbe med OKR i praksis.

 Målgruppe

  • Ledere som vurderer å sette i gang med OKR
  • Ledere som har startet med OKR som ønsker få mer effekt
  • Virksomheter som vil bygge en lærende og endringsdyktig virksomhet
  • Ledere, mellomledere, teamledere, strategiske rådgivere og konsulenter som driver digital transformasjon

 

Agenda

Dag 1•   Velkommen og bli kjent

•   Steg 1: Introduksjon til OKR

•   Steg 2: OKR i praksis


Dag 2•   Oppsummering fra dag 1

•   Steg 3: OKR syklusen

•   Steg 4: Ambassadør-rollen

•   Steg 5: Støtte til workshops


Dag 3•   Oppsummering fra dag 2

•   Steg 6: Gjennomføring og oppfølging  

•   Praktisk trening og tilbakemelding

•   Neste steg og evaluering

•   Oppsummering


Dette kurset passer svært godt som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no for et tilbud. 
 

 

I 2021 lanserte Redd Barna en 3-års strategi for 2022-2024. Strategien setter retning for hvilke områder vi ønsker å løfte organisasjonen. For å sikre hva Redd Barna ønsker å fokusere på år for år, har vi tatt i bruk OKR rammeverket.

OKR rammeverket gir en god struktur for hvordan vi bedre gjør prioriteringer, tverrfaglig samarbeid, gjennomføring og setter læring i fokus. For å drive denne prosessen ønsket vi egne OKR coacher som fikk ansvar for prosessen.

Dette sikrer at målprosessen får fokus og at "ritualene" i prosessen styres opp etter avtalt struktur. Samtidig som læringen blir spredt på tvers av team og organisasjon.

Her var Futureworks og Kim Leinan i front for å sikre opplæring, oppfølging og gjennomføring av programmet og sikret toppledelsens engasjement, stamina, samt dyktige OKR-coacher i organisasjonen

Rune Skaiaa, Redd Barna

Kursinstruktør

Som OKR resultatcoach for ledere og organisasjoner, ser Kim en klar forskjell mellom selskaper som skaper gode resultater, kontra selskaper som har en lineær utvikling av sine resultater. Kim sin erfaring er over 20 år med salg og ledelse. Siden 2010 har han hatt et bevisst forhold til mål og virksomhet styring for sikre at ting blir gjennomført.

“Å lede handler om å verve, inspirere, påvirke og bevege seg selv og andre til en felles fremtid”

Kurset leveres i samarbeid med:

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig