Universell utforming – felles fundament

Ansvaret for universell utforming er ofte feilplassert, og oppgavene på feltet blir dessverre ofte nedprioritert. Resultatet blir digitale løsninger som enten blir unødvendig dyre å gjøre bra eller blir unødvendig vanskelig å bruke for et stort spekter av brukere. Vi skal se på hvordan du kan heve kvaliteten på dine løsninger og samtidig skape merverdi både for nettstedseier og samfunnet.

Varighet: 6 timer (09:00-15:30) fysisk kurs / eller 4 timer online kurs (08:30-12:30)

Pris: 6800 for fysisk kurs / 4800 for digitalt kurs

Kurskategori: Universell utforming

Kurset er et spisset kurs for å få en felles forståelse for området universell utforming.

Universell utforming handler om å lage én løsning som fungerer best mulig for flest mulig brukere. Innebygd i dette ligger det noen viktige aspekter så som:

 • Fleksibilitet – samme sak bør kunne gjennomføres på flere ulike måter
 • Enkelt og intuitivt – brukeren kommer for å løse en oppgave, ikke lære seg nettstedet
 • Toleranse for feil – det er menneskelig å feile, og da bør du gi støtte på veien

Vi skal gå gjennom de største brukergruppene og demonstrere et utvalg av deres behov, for å løfte blikket og skjønne spekteret av brukere som har behov for og nytte av godt utformede løsninger.

En del av brukernes behov er støttet av lovkrav. Norge har gjennom Likestillings- og diskrimineringsloven konkrete krav til universell utforming av digitale løsninger. Samtidig er tilsynsmyndigheten Difi klokkeklar på at lovkravene bare er minstekrav, ingen fasit. Vi kommer derfor til å gi noen eksempler på aspekter som er svært viktige for brukerne, men foreløpig ikke del av lovkravene. Videre forteller vi litt om historikken og forventet utvikling av lovverket, og hvilke konsekvenser det får for din virksomhet.

Det er selvsagt et kostnadsaspekt rundt å jobbe med universell utforming. Selv om det krever litt å heve kompetansen og sette av de nødvendige ressursene i prosjekt og forvaltning, mener vi at disse kostnadene veies opp av reduserte kostnader og/eller økte inntekter. Det kan gjelde både spesifikt for din virksomhet og for samfunnet som helhet.

De gode løsningene kommer ofte frem gjennom tverrfaglig dialog og god innovasjon. Dessuten er det viktig at hele organisasjonen har en god forståelse for hva dette handler om, og hvem som bør ha ansvar for de ulike oppgavene. Vi kommer til å foreslå arbeidsområder for de ulike rollene, og mener derfor det er en fordel at alle involverte roller er representert på det felles fundamentet, som for eksempel:

 • Prosjektledere
 • Brukerkartleggere
 • UX-ere
 • Grafisk designere
 • Utviklere
 • Testere
 • Innholdsprodusenter
 • Kundeservice
   

Krav til forkunnskaper
Ingen nødvendige forkunnskaper. 

Kursinstruktør

Torbjørn Helland Solhaug er utdannet sivilingeniør i teknisk design fra NTNU i Trondheim. Med en unik spisskompetanse innen universell utforming mener han #uu er en utvidelse av begrepet brukeropplevelse. Hans hovedmotivasjon er å forbedre hverdagen til folk flest ved å sikre at digitale løsninger fungerer best mulig for flest mulig, og krever minst mulig av brukeren, uavhengig av funksjonsevne.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs