mann_online_kurs

Universell utforming – felles fundament

Ansvaret for universell utforming er ofte feilplassert, og oppgavene på feltet blir dessverre ofte nedprioritert. Resultatet blir digitale løsninger som enten blir unødvendig dyre å gjøre bra eller blir unødvendig vanskelig å bruke for et stort spekter av brukere. Vi skal se på hvordan du kan heve kvaliteten på dine løsninger og samtidig skape merverdi både for nettstedseier og samfunnet.

Varighet: 3 timer (09:00-12:00)

Pris: 3400

Kurskategori: Universell utforming

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Kursinstruktør

AdamNuridov

Adam Nuridov jobber som frontend utvikler hos Bouvet og tok utdanningen sin som dataingeniør på UiS.
I de siste årene har han spesialisert seg innenfor universell utforming, tatt sertifiseringer og jobbet med master i Universell Utforming av IKT studie vet OsloMet.
Universelt utformede løsninger skaper bedre opplevelse for alle, men ikke minst for dem som trenger det mest. I en verden hvor hverdagen blir mer og mer digitalisert, så må vi passe på å inkludere alle og ikke etterlate noen. Det er snakk om best practices og lage ting på riktig måte.

LenaDrevsjo

Lena Drevsjø er interaksjonsdesigner hos Bouvet med spisskompetanse på universell utforming. Hun har utdannelse innen informatikk fra Universitetet i Oslo, med fokus på design, bruk og interaksjon. Å jobbe med brukeren i fokus for å lage gode løsninger mener Lena er nøkkelen både i arbeid med UX og universell utforming. Hennes motivasjon er å gjøre folks hverdagen enklere, og å bidra til at ingen står utenfor i samfunnet.

Kurset er et mer spisset kurs for å få en felles forståelse for området universell utforming, hvor vi har omarbeidet materiale fra vårt heldagskurs til å passe til et online halvdagskurs.

Universell utforming handler om å lage én løsning som fungerer best mulig for flest mulig brukere. Innebygd i dette ligger det noen viktige aspekter så som:

 • Fleksibilitet – samme sak bør kunne gjennomføres på flere ulike måter
 • Enkelt og intuitivt – brukeren kommer for å løse en oppgave, ikke lære seg nettstedet
 • Toleranse for feil – det er menneskelig å feile, og da bør du gi støtte på veien

Vi skal gå gjennom de største brukergruppene og demonstrere et utvalg av deres behov, for å løfte blikket og skjønne spekteret av brukere som har behov for og nytte av godt utformede løsninger.

En del av brukernes behov er støttet av lovkrav. Norge har gjennom Likestillings- og diskrimineringsloven konkrete krav til universell utforming av digitale løsninger. Samtidig er tilsynsmyndigheten Difi klokkeklar på at lovkravene bare er minstekrav, ingen fasit. Vi kommer derfor til å gi noen eksempler på aspekter som er svært viktige for brukerne, men foreløpig ikke del av lovkravene. Videre forteller vi litt om historikken og forventet utvikling av lovverket, og hvilke konsekvenser det får for din virksomhet.

Det er selvsagt et kostnadsaspekt rundt å jobbe med universell utforming. Selv om det krever litt å heve kompetansen og sette av de nødvendige ressursene i prosjekt og forvaltning, mener vi at disse kostnadene veies opp av reduserte kostnader og/eller økte inntekter. Det kan gjelde både spesifikt for din virksomhet og for samfunnet som helhet.

De gode løsningene kommer ofte frem gjennom tverrfaglig dialog og god innovasjon. Dessuten er det viktig at hele organisasjonen har en god forståelse for hva dette handler om, og hvem som bør ha ansvar for de ulike oppgavene. Vi kommer til å foreslå arbeidsområder for de ulike rollene, og mener derfor det er en fordel at alle involverte roller er representert på det felles fundamentet, som for eksempel:

 • Prosjektledere
 • Brukerkartleggere
 • UX-ere
 • Grafisk designere
 • Utviklere
 • Testere
 • Innholdsprodusenter
 • Kundeservice
   

Krav til forkunnskaper
Ingen nødvendige forkunnskaper. 

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Strømme Jacobsen

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig kurs