Universell utforming UX og grafisk design

Varighet: 1 dag (09:00-15:30) ved fysiske kurs. 2 halve dager (09:00-12:00) ved online gjennomføring.

Pris: 6800

Kurskategori: Universell utforming

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Universell utforming handler om god brukeropplevelse, og mange aspekter rundt dette kan selvsagt lett skisseres lenge før en eneste kodelinje blir skrevet. Likevel er det mange detaljer som blir overlatt til utviklerne, selv om det ikke er dem som nødvendigvis er best rustet til å utforme de beste løsningene. Vi skal i dette kurset grave litt i dybden på hva UX-ere og grafisk designere bør ha tenkt på før de leverer sitt arbeid videre.

Punkter som er viktige å tenke på i forhold til UX design og UU ansvar:

 • Informasjonsstruktur og navigasjonskonsept
 • Helhet og konsekvens
 • Støttende navigasjon
 • Støtte til brukeren
 • Responsiv design
 • Skjema, bekreftelser og feilhåndtering
 • Automatiske hendelser
   

Grafisk design og UU ansvar:

 • Klikkbarhet og effekter
 • Støttende navigasjon
 • Skjema, bekreftelser og feilhåndtering
 • Farger og kontraster
 • Bruk av bilder, diagram, illustrasjoner, video og lignende
 • Animasjon og bevegelser
 • Automatiske hendelser
 • Typografi
 • Tabeller
 • Apper

Forkunnskaper: 
Vi anbefaler at du kjenner til noe generelt rundt universell utforming, som kurset «Felles fundament for universell utforming» eller tilsvarende.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinstruktør

Torbjørn Helland Solhaug er utdannet sivilingeniør i teknisk design fra NTNU i Trondheim. Med en unik spisskompetanse innen universell utforming mener han #uu er en utvidelse av begrepet brukeropplevelse. Hans hovedmotivasjon er å forbedre hverdagen til folk flest ved å sikre at digitale løsninger fungerer best mulig for flest mulig, og krever minst mulig av brukeren, uavhengig av funksjonsevne.

Lena Drevsjø er interaksjonsdesigner hos Bouvet med spisskompetanse på universell utforming. Hun har utdannelse innen informatikk fra Universitetet i Oslo, med fokus på design, bruk og interaksjon. Å jobbe med brukeren i fokus for å lage gode løsninger mener Lena er nøkkelen både i arbeid med UX og universell utforming. Hennes motivasjon er å gjøre folks hverdagen enklere, og å bidra til at ingen står utenfor i samfunnet.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs