Innovasjon og grønn omstilling

Et praktisk kurs som får fart på den grønne omstillingen

Varighet: 3 dager (09-16)

Pris: 16.500

Kurskategori: Bærekraft

Lær hvordan du kan jobbe strategisk og praktisk med innovasjon og grønn omstilling i din virksomhet med tankesett, metoder og verktøy fra tjenestedesign, sirkulær økonomi, bærekraftige forretningsmodeller, teknologiutvikling, endringsledelse og adferdspsykologi (nudging). På kurset får du også en innføring i nye reguleringer og krav som kommer på løpende bånd for å sikre at virksomheter tar bærekraft på alvor. 

En bærekraftig utvikling skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Bærekraft blir i stadig større grad en sentral faktor for å beholde kunder, partnere og for å tiltrekke seg investorer og flinke folk. Både offentlig og privat sektor må jobbe annerledes for å nå de ambisiøse klima- og bærekraftmålene vi har satt oss. 

Dette vil kreve stor omstilling i mange virksomheter, uten at det skal gå på bekostning av å utvikle attraktive tjenester og produkter til beste for innbyggere og næringsliv. 

Mange sliter med å få fart på det praktiske arbeidet. Kjenner du deg igjen? Da er dette kurset for deg. 

I dette kurset blir du introdusert for ulike metoder og verktøy som vil hjelpe deg med å jobbe med innovasjon og grønn omstilling i din virksomhet. Kurset er tverrfaglig og henter inn ulike perspektiver fra relevante fagfelt. Vi jobber med en gjennomgående læringscase for å belyse ulike aspekter av bærekraftarbeidet, men vil samtidig vise til eksempler fra ulike sektorer for å tydeliggjøre overføringsverdien til egen virksomhet

Kurset går over tre dager og tar for seg følgende problemstillinger: 

Nye krav

Nye rammebetingelser og økte rapporteringskrav vil treffe stadig flere virksomheter i Norge. Taksonomien fra EU, CSRD (the Corporate Sustainability Directive), åpenhetsloven m.m. blir nå innført i regelverket. 

Vi har med oss eksperter fra BDO som vil gi deg en innføring i hva som kommer og hvordan du kan jobbe med vesentlighetesanalyse og bærekraftsrapportering ihht. nye krav. 

Hvordan vi kan forbedre, fornye og utvikle produkter og tjenester? 

For å lykkes med grønn omstilling må vi løse behov på nye måter. Vi må gå fra en lineær til en mer sirkulær tankegang for å løse de store utfordringene vi står ovenfor. Eksempelvis må vi i større grad begynne å selge tjenester, i stedet for fysiske produkter. På dette kurset vil du lære metoder fra designfaget som øker sjansen for å lykkes med å utvikle bærekraftige og attraktive produkter og tjenester som folk faktisk vil ha. 

For å forstå hvordan vi kan minimere fotavtrykket til virksomheten vår må vi både kunne zoome ut for å forstå systemet vi er en del av, og zoome inn for å velge hvilket problem vi ønsker å løse først.  I kurset vil du lære hvordan du enkelt kan visualisere verdikjeder og systemer for å forstå sammenhenger og identifisere muligheter for samarbeid og konkrete sirkulære løsninger. 
For å jobbe mer bærekraftig, er det mange som må revidere forretningsmodellene sine. I dette kurset vil du lære hva som kjennetegner bærekraftige forretningsmodeller, med særlig fokus på sirkulære prinsipper og forretningsmodeller. 

Om vi spiller på lag med hjernen, kan vi gjøre det enklere å ta bærekraftige valg. Atferdspsykologi er sentralt for å dulte folk til å handle slik vi ønsker. På kurset vil du lære sentrale prinsipper innen atferdspsykologi, slik at du kan utvikle kommunikasjon, produkter og tjenester som gjør det enklere for folk å ta gode valg. 

Hvordan teknologi hjelpe oss med omstillingen

Digitalisering er en viktig drivkraft for det grønne skiftet. Hvordan kan vi bruke teknologi for å utvikle nye og forbedre eksisterende tjenester? I denne delen av kurset vil du skjønne verdien av å jobbe datadrevet for å få et bedre beslutningsgrunnlag for å ta gode og bærekraftige valg.

Du vil også få en innføring i hvordan du kan bruke ulike teknologier for å akselerere grønn omstilling. Vi vil vise til eksempler hvor teknologier som digitale tvillinger, sensorikk, blokkjedeteknologi og kunstig intelligens m.m. kan utgjøre en stor forskjell for å redusere energiforbruk, svinn, forbedre og effektivisere prosesser, fornye forretningsmodeller, gi informasjon som hjelper folk med å ta mer bærekraftige valg m.m. 
 

Hvordan vi kan jobbe sammen for å nå våre mål  

Bærekraftig omstilling åpner opp for nye måter å jobbe på. Samtidig kan det være krevende å innføre endringer og nye prosesser i en organisasjon. Det er ikke prosjektene i seg selv som skaper resultatene. Det er det menneskene som gjør. Derfor er det essensielt å jobbe systematisk med endringsledelse, for å få med deg folka i organisasjonen på en ny retning eller endring. I kurset får du en innføring i rammeverk og prinsipper for god endringsledelse og flere konkrete verktøy du kan bruke i arbeidet

Sist, men ikke minst, er det viktig å holde stø kurs og måle om du oppnår resultatene du har satt deg. I siste del av kurset vil du lære noen prinsipper for god målstyring, hvor vi tar utgangspunkt i OKR-metodeverket. 

Læringsmålet  

Læringsmålet med bærekraftkurset samlet sett, er å gi deg en helhetlig og tverrfaglig innføring i hvordan du kan jobbe med innovasjon og grønn omstilling for å ha større sjanse til å lykkes både internt i organisasjonen men også ekstrernt ut mot brukerne/markedet. . 
 

  > Les mer om tidligere kurs som ble gjennomført til stor begeistring blant deltakerne


  Målgruppen for kurset
  Kurset er utviklet for deg som jobber eller ønsker å jobbe med bærekraft i offentlig og privat sektor, og som har behov for å utvide verktøykassa med metoder, verktøy og tankesett for å kunne jobbe mer strategisk og praktisk med bærekraft fremover.  

   

  Teamet har snekret sammen et helstøpt opplegg, med solid faglig forankring og praktiske oppgaver som gjør at teorien sitter bedre. Gode og reflekterende diskusjoner med øvrige deltakere i gruppeoppgaver som utfordret tankene.

  Jeg vender ofte inspirert hjem fra kurs, men denne gangen har jeg også med nyttige verktøy som jeg vet jeg vil få bruk for hjemme i Trainor. Tankevirksomheten startet allerede på toget hjemover.

  Kursinstruktør

  Nina Lilledahl Khan er Agile People Coach og Trainer hos Bouvet, med mer enn 15 års erfaring fra digitale omstillingsprosesser, primært i offentlig sektor. Hun har bakgrunn som statsviter, og videreutdanning innen ledelse fra BI. Nina har et spesielt fokus på mennesker når hun bistår virksomheter med å forstå og legge til rette for smidige verdier og prinsipper.  Nina holder hun jevnlig sertifiseringskurs i Business Agility Foundation ICP-BAF og Leading with Agility ICP-LEA. Denne kompetansen tar hun med seg ut i oppdrag hvor hun legger stor vekt på kompetanseoverføring og kunnskapsbygging hos kunden i kombinasjon med coaching.
  Motto: motivere og engasjere til læring, selvledelse og handlekraft.

  Ole Kristian har erfaring som rådgiver, teamleder/scrum master, agile coach og prosjektleder siden 1996. Han er erfaren i å etablere, lede og delta i team som har et smidig tankesett og bruker smidige praksiser og verktøy. Han har bred erfaring fra leveranser i både offentlige og private organisasjoner, som utvikling, anskaffelser, metodeetablering, organisasjonsendringer og avtaleforvaltning, og har jobbet med planlegging og oppfølging, kartlegging, kvalitetssikring, estimering, risikohåndtering, gevinstrealisering, coaching og kursing. Han har derfor en god forståelse for mange sider ved digitalisering.

  Ole Kristian har også lang erfaring med å holde foredrag, utvikle og undervise kurs, konferanser og seminarer, samt at han har deltatt i strategisk utvikling og selskapsetablering.

  Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

  Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

  Heidi Jakobsen Strømme
  Produktansvarlig kurs