Design thinking - for innovasjon og nytenkning

Design thinking er etterspurt kompetanse når det gjelder å jobbe innovativt for å kunne tilby nye og forbedrede tjenester og helhetlige brukeropplevelser. Dette kurset gir deg hands-on læring i hvordan drive en design thinking-prosess med praktiske eksempler.

Varighet: 2 dager (09:00-16:00 begge dager)

Pris: 14.500

Kurskategori: Designmetodikk og -verktøy

Dette kurset gir deg en innføring i metoden som en tverrfaglig prosess som kobler design, teknologi og forretning i et effektivt og virkningsfullt verktøy for å løse komplekse problemstillinger. Det involverer ulike fagområder som tjenestedesign, strategi, gevinstrealisering, teknologi, organisasjonsutvikling og ledelse.

Design thinking er et tankesett, en verktøykasse og en prosess for å komme frem til både nye ideer og forbedring av eksisterende tjenester, opplevelser, prosesser, strategier, løsninger og produkter - både digitale og fysiske. Design thinking kobler design, teknologi og forretning, og tankesettet kan også brukes til å utvikle eksisterende produkter på en ny måte. 

Metoden er utviklet for å løse komplekse problemstillinger som kjennetegnes av en helhetlig tilnærmelse med identifisering av behov, samskaping, involvering, åpenhet og testing; alltid med brukeren i sentrum.

Praktisk kurs
På dette kurset legger vi særlig vekt på det praktiske perspektivet – hvordan bruke det du lærer inn i din egen arbeidshverdag. Du får innblikk i både teori og metodikk – men det viktigste er at du lærer gjennom å bruke verktøyene og aktivt jobbe med prosessen.

  • Grunnleggende og praktisk forståelse for design thinking og de ulike fasene. Fokus på å forstå tankesettet, prosessen og grunnleggende verktøy
  • Bedre forståelse for hvordan design thinking kan brukes for å løse komplekse problemstillinger – og hjelpe deg til å tenke nytt
  • Hvordan bruke design thinking til å løse problemstillinger knyttet til forskjellige utviklingsoppgaver
  • Praktisk innføring og opplæring i relevante verktøy 
  • Utvikle ferdigheter til å gjennomføre design thinking prosesser og vurdere hensiktsmessige bruk av faser, verktøy og metoder for eksperimentering
  • Matnyttige tips og triks basert på erfaring fra ulike prosjekter

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å få en bedre forståelse av hva design thinking er, og hvordan det kan brukes i praksis. Du kan være prosjektleder, designer, ingeniør, fagekspert, teknolog, leder, uansett hvilken sektor du jobber i, det være seg kommunal, stat, fylke, helse, it, infrastruktur etc.

Gjennomføring av kurset

Kurset er en dynamisk blanding av korte moduler av teori, praktiske øvelser med case, gruppeoppgaver og refleksjon som sikrer god læring. I små grupper vil deltagerne jobbe med praktiske case gjennom de ulike fasene fra brukerbehov som gir innsikt, definere kjernen i problemstillingen, generere ideer og lage prototyper for testing. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis.

Dokumentasjon: Kursmateriell i et klikkbart PDF-dokument med linker til kilder og utdypende informasjon. Maler og beskrivelse av de ulike verktøyene.

Verktøykasse: I løpet av kurset vil deltagerne lære og praktisere grunnleggende verktøy for hver fase som de kan bruke i eget arbeid.

Kurset gjennomføres fysisk i kursrom med to påfølgende dager, fra kl 09:00 – 16:00 begge dager. Det jobbes med praktiske øvelser med case i grupper. 

 

Program for kurset

Samling 1:

Velkommen og praktisk info

INNLEDNING Bli kjent Hva er Design Thinking? Bakgrunn og historikk Tankesett, innovasjonsprosess og verktøykasse Presentasjon av caset vi skal jobbe med på kurset.

FASE 1 EMPATI Hvordan skaffe innsikt? Ulike metoder for effektivt innsiktsarbeid: Observasjon Samtaler / intervju Kjenne det på kroppen (Immersion) Bruk av kvantitativ innsikt og analyser Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for innsiktsarbeid

FASE 2 DEFINERE Hvordan omdanne data, informasjon om til verdifull innsikt? Identifisere smertepunkter og mulighetsrom Hva er det viktigste å prioritere? Hva vil gi størst effekt? Kriterier for valg Tydelig problemstilling (Point of View) Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for tydeliggjøring av problemstilling.


Samling 2:

FASE 3 IDEGENERERING Ulike metoder for idégenerering. Lær enkle grep for å kommunisere bedre visuelt Kriterier for valg av ideer for videre arbeid Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for idégenerering.

FASE 4 PROTOTYPING Hva er prototyping? Kraften i iterative prosesser med hyppig prototyping og eksperimentering Ulike metoder og verktøy for prototyping Lage prototype.

FASE 5 TESTING Hvordan teste? Vi tester for å lære Hva bør testes og når? Ulike metoder for å teste Hvordan tolke og bruke tilbakemeldingen? VEIEN VIDERE Hvordan komme raskt i gang med å bruke det du har lært Prioriteringer og handlingsplan Hvordan få gjennomslag internt? Tid for spørsmål og refleksjoner.

(Dersom kurset gjennomføres som et digitalt kurs, vil samling 2 deles i to halve dager).


 

 

Veldig gode kursholdere. De var begge engasjerte, og det smittet over på deltakerne. Informasjonsmengden og tempoet kurset gikk frem i var fin, og det var fint med mye eksempler som satte informasjonen man gikk i en kontekst. Fint med case fra virkeligheten som siste del av programmet. Takk for fint kurs! :)

Utrolig gøy å få jobbe med design thinking i praksis gjennom kurset. Kursholderne var veldig flinke og kurset var godt gjennomarbeidet.

Kursinstruktør

Ingrid Bjerve er en erfaren rådgiver, kursholder og tjenestedesigner som skaper helhetlige og nyttige tjenester og samtidig sikrer ønskede gevinster for virksomheten. Ingrid har erfaring fra en rekke ulike utviklingsprosjekter, hun har hatt produkt- og budsjettansvar og ledet tverrfaglige utviklingsteam.

Som tjenestedesigner bruker Ingrid Design Thinking og tjenestedesignmetodikk for å forstå virksomhets- og forretningsprosesser og kartlegge brukerbehov. Hun visualiserer funn gjennom gigamaps, tjeneste- og brukerreiser, og utarbeider konsepter i form av tjenestereiser 'to be', storyboards, skisser og prototyper. Ingrid jobber både systemisk og datadrevet, og hun er opptatt av at konsepter er realiserbare og har riktig kost-/nytteverdi. Hun har også erfaring med å jobbe etter prinsippene i Lean startup, hvor korte iterasjoner og målbasert utvikling gir raskere tid-til-marked med lavere risiko. Ingrid holder flere kurs innen designmetodikk og får alltid gode tilbakemeldinger på sine leveranser.

Nina Gulestøl er utdannet design thinker fra NHHs Design thinking Master executive årsstudie. Hun er også utdannet sykepleier samt har et årsstudie i praktisk pedagogikk. Nina har lang erfaring fra kommunehelsetjenesten hvor hun har arbeidet både pasientrettet og i ulike design drevne prosjekter.

Nina har vært pådriver for en rekke prosjekter som setter brukerens behov i sentrum og er svært opptatt av at tjenesten oppleves å være nyttig for sluttbrukeren. Hun trives godt med metodisk arbeid hvor hun ved hjelp av ulike teknikker skaffer seg innsikt i hvor skoen egentlig trykker, og hva brukeren egentlig har behov for. Hun har stor tro på å teste løsninger tidlig i prosessen før å unngå en løsning som ikke treffer behovet. Hun har fasilitert en rekke kurs og workshops hvor hun har anvendt design thinking utdannelsen sin for å skape rom for kreativitet og nytenking. Nina motiveres av å se hvordan design metodikk setter i gang kreative og visuelle tankeprosesser blant ansatte i offentlig sektor.

Anne Torhild Mettenes er en senior rådgiver med en bred erfaring innen blant annet digital transformasjon, prosjekt- og porteføljeledelse, brukerkartlegging, Smidig utviklingsmetoder, endring- og implementeringsprosjekter, operativt lederskap og internasjonalt salg og risikostyring. Hun har i en årrekke vært et bindeledd mellom forretning og teknologi. Hun er utdannet Design Tenker fra NHH, UIB og HVL, har en Master of Management i Prosjektledelse, Consulting og Forhandlinger.

Anne er aller mest fornøyd når hun gjennom innsiktsarbeid forstår brukernes ønsker og behov, kan kartlegge, identifisere og implementere prosessforbedringer og være en støttespiller for både operative brukere og prosjektledere i komplekse situasjoner. Å se brukerne erfare at de blir lyttet til, at de opplever trygghet og mestring i endringsprosesser, samtidig som prosjektet oppnår sine mål, oppleves som motiverende for Anne.

I Bouvet har Anne holdt flere kurs i Tjenestedesign og Design Thinking. Hun har også fasilitert en rekke workshops og har god erfaring fra gjennomføring av Google Design Sprint.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs