Design thinking - for innovasjon og nytenkning

Design thinking er etterspurt kompetanse når det gjelder å jobbe innovativt for å kunne tilby nye og forbedrede tjenester og helhetlige brukeropplevelser. Dette kurset gir deg hands-on læring i hvordan drive en design thinking-prosess med praktiske eksempler.

Varighet: 2 dager (09:00-16:00 begge dager)

Pris: 13.900 (Ny pris fra 2024: 14.500)

Kurskategori: Designmetodikk og -verktøy

Dette kurset gir deg en innføring i metoden som en tverrfaglig prosess som kobler design, teknologi og forretning i et effektivt og virkningsfullt verktøy for å løse komplekse problemstillinger. Det involverer ulike fagområder som tjenestedesign, strategi, gevinstrealisering, teknologi, organisasjonsutvikling og ledelse.

Design thinking er et tankesett, en verktøykasse og en prosess for å komme frem til bedre ideer og løsninger. Den brukes ofte for å utforske og eksperimentere med muligheter, og er utviklet for å løse komplekse problemstillinger med brukeren i fokus. Det kan være utvikling av nye og/eller bedre tjenester, helhetlige opplevelser, prosesser, strategier e.l.

Metoden er utviklet for å løse komplekse problemstillinger som kjennetegnes av en helhetlig tilnærmelse med identifisering av behov, samskaping, involvering, åpenhet og testing; alltid med brukeren i sentrum.

Praktisk kurs
På dette kurset legger vi særlig vekt på det praktiske perspektivet – hvordan bruke det du lærer inn i din egen arbeidshverdag. Du får innblikk i både teori og metodikk – men det viktigste er at du lærer gjennom å bruke verktøyene og aktivt jobbe med prosessen.

  • Grunnleggende og praktisk forståelse for design thinking og de ulike fasene. Fokus på å forstå tankesettet, prosessen og grunnleggende verktøy
  • Bedre forståelse for hvordan design thinking kan brukes for å løse komplekse problemstillinger – og hjelpe deg til å tenke nytt
  • Hvordan bruke design thinking til å løse problemstillinger knyttet til forskjellige utviklingsoppgaver
  • Praktisk innføring og opplæring i relevante verktøy 
  • Utvikle ferdigheter til å gjennomføre design thinking prosesser og vurdere hensiktsmessige bruk av faser, verktøy og metoder for eksperimentering
  • Matnyttige tips og triks basert på erfaring fra ulike prosjekter

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å få en bedre forståelse av hva design thinking er, og hvordan det kan brukes i praksis. Du kan være prosjektleder, designer, ingeniør, fagekspert, teknolog, leder, uansett hvilken sektor du jobber i, det være seg kommunal, stat, fylke, helse, it, infrastruktur etc.

Gjennomføring av kurset

Kurset er en dynamisk blanding av korte moduler av teori, praktiske øvelser med case, gruppeoppgaver og refleksjon som sikrer god læring. I små grupper vil deltagerne jobbe med praktiske case gjennom de ulike fasene fra brukerbehov som gir innsikt, definere kjernen i problemstillingen, generere ideer og lage prototyper for testing. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis.

Dokumentasjon: Kursmateriell i et klikkbart PDF-dokument med linker til kilder og utdypende informasjon. Maler og beskrivelse av de ulike verktøyene.

Verktøykasse: I løpet av kurset vil deltagerne lære og praktisere grunnleggende verktøy for hver fase som de kan bruke i eget arbeid.

Kurset gjennomføres fysisk i kursrom med to påfølgende dager, fra kl 09:00 – 16:00 begge dager. Det jobbes med praktiske øvelser med case i grupper. 

Dette er Boliden Odda.

Program for kurset

Samling 1:

Velkommen og praktisk info

INNLEDNING Bli kjent Hva er Design Thinking? Bakgrunn og historikk Tankesett, innovasjonsprosess og verktøykasse Presentasjon av caset vi skal jobbe med på kurset.

FASE 1 EMPATI Hvordan skaffe innsikt? Ulike metoder for effektivt innsiktsarbeid: Observasjon Samtaler / intervju Kjenne det på kroppen (Immersion) Bruk av kvantitativ innsikt og analyser Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for innsiktsarbeid

FASE 2 DEFINERE Hvordan omdanne data, informasjon om til verdifull innsikt? Identifisere smertepunkter og mulighetsrom Hva er det viktigste å prioritere? Hva vil gi størst effekt? Kriterier for valg Tydelig problemstilling (Point of View) Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for tydeliggjøring av problemstilling.


Samling 2:

FASE 3 IDEGENERERING Ulike metoder for idégenerering. Lær enkle grep for å kommunisere bedre visuelt Kriterier for valg av ideer for videre arbeid Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for idégenerering.

FASE 4 PROTOTYPING Hva er prototyping? Kraften i iterative prosesser med hyppig prototyping og eksperimentering Ulike metoder og verktøy for prototyping Lage prototype.

FASE 5 TESTING Hvordan teste? Vi tester for å lære Hva bør testes og når? Ulike metoder for å teste Hvordan tolke og bruke tilbakemeldingen? VEIEN VIDERE Hvordan komme raskt i gang med å bruke det du har lært Prioriteringer og handlingsplan Hvordan få gjennomslag internt? Tid for spørsmål og refleksjoner.

(Dersom kurset gjennomføres som et digitalt kurs, vil samling 2 deles i to halve dager).


Veldig gode kursholdere. De var begge engasjerte, og det smittet over på deltakerne. Informasjonsmengden og tempoet kurset gikk frem i var fin, og det var fint med mye eksempler som satte informasjonen man gikk i en kontekst. Fint med case fra virkeligheten som siste del av programmet. Takk for fint kurs! :)

Utrolig gøy å få jobbe med design thinking i praksis gjennom kurset. Kursholderne var veldig flinke og kurset var godt gjennomarbeidet.

Kursinstruktør

Tone Dalen har lang og bred arbeidserfaring fra kommersiell-, ideell- og offentlig sektor hvor hun har jobbet med bistand-, helse- og miljøspørsmål. Fagområdene hennes er kommunikasjon, tjenestedesign, forretningsdesign og ledelse.

En av hennes store styrker er evnen til å bygge relasjoner og å utvikle samarbeid internt i virksomheter, så vel som på tvers av bransjer. Involvering, bryte ned siloer, se helheten og å skape felles forståelse av behov før man finner løsninger er noe hun etterstreber. Hun har bidratt til mange samarbeid på kryss og tvers av sektorer ved å finne felles interesser, utfordringer og nye løsninger. I forbindelse med dette har hun erfaring med design thinking i praksis fra ulike bransjer og sektorer.

Tone er en allsidig innovasjonsrådgiver, prosessleder og kommunikator som liker å jobbe strategisk så vel som operativt. Som person er Tone utadvendt, engasjert, initiativrik og løsningsorientert. Hun er glad i folk og stortrives med å holde kurs i temaer hun brenner for.

I sin rolle som kursleder er hun opptatt av aktiv deltakelse og mange praktiske øvelser slik at deltakerne skal lære mest mulig. Metodikk og verktøy må være anvendbart i deltakernes egen virksomhet etter kurset. Et annet delmål er at deltakerne skal ha det gøy når de er på kurs!

Ingrid Bjerve er en erfaren rådgiver, kursholder og tjenestedesigner som skaper helhetlige og nyttige tjenester og samtidig sikrer ønskede gevinster for virksomheten. Ingrid har erfaring fra en rekke ulike utviklingsprosjekter, hun har hatt produkt- og budsjettansvar og ledet tverrfaglige utviklingsteam.

Som tjenestedesigner bruker Ingrid Design Thinking og tjenestedesignmetodikk for å forstå virksomhets- og forretningsprosesser og kartlegge brukerbehov. Hun visualiserer funn gjennom gigamaps, tjeneste- og brukerreiser, og utarbeider konsepter i form av tjenestereiser 'to be', storyboards, skisser og prototyper. Ingrid jobber både systemisk og datadrevet, og hun er opptatt av at konsepter er realiserbare og har riktig kost-/nytteverdi. Hun har også erfaring med å jobbe etter prinsippene i Lean startup, hvor korte iterasjoner og målbasert utvikling gir raskere tid-til-marked med lavere risiko. Ingrid holder flere kurs innen designmetodikk og får alltid gode tilbakemeldinger på sine leveranser.

Nina Gulestøl er utdannet design thinker fra NHHs Design thinking Master executive årsstudie. Hun er også utdannet sykepleier samt har et årsstudie i praktisk pedagogikk. Nina har lang erfaring fra kommunehelsetjenesten hvor hun har arbeidet både pasientrettet og i ulike design drevne prosjekter.

Nina har vært pådriver for en rekke prosjekter som setter brukerens behov i sentrum og er svært opptatt av at tjenesten oppleves å være nyttig for sluttbrukeren. Hun trives godt med metodisk arbeid hvor hun ved hjelp av ulike teknikker skaffer seg innsikt i hvor skoen egentlig trykker, og hva brukeren egentlig har behov for. Hun har stor tro på å teste løsninger tidlig i prosessen før å unngå en løsning som ikke treffer behovet. Hun har fasilitert en rekke kurs og workshops hvor hun har anvendt design thinking utdannelsen sin for å skape rom for kreativitet og nytenking. Nina motiveres av å se hvordan design metodikk setter i gang kreative og visuelle tankeprosesser blant ansatte i offentlig sektor.

Tonje Svendsen Grøviker senior tjenestedesigner og rådgiver i Bouvet Bergen. Hun har en master i industridesign med fordypning i tjenestedesign fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Tonje har jobbet som fagansvarlig tjenestedesigner i mange forskjellige prosjekter og bransjer. Hun har god kunnskap på metoder og verktøy, og er opptatt av å tilpasse aktiviteter og løp ut ifra behov og situasjon for hvert enkelt prosjekt. Hun har senior kompetanse og bred erfaring i bruk av metoder og verktøy innen tjenestedesign og design thinking.

Tonjes hovedfokus er å skape helhetlige løsninger som gir verdi, både for brukerne og organisasjonen. Hun er vant med å hele tiden finne ut hva gevinstene av endringene er, og at alt en gjør av endringer må ha en verdi. Dette gjennom innhenting av brukerinnsikt og analyse, workshops og idéutvikling, testing og evaluering.

Tonje har erfart hvordan prosesser med mange ulike aktører og tjenester involvert, skaper økt kompleksitet for ansatte og ut mot sluttbrukerne. Hun møter denne kompleksiteten med sin rikholdige verktøykasse med designmetodikk. Hun har lang erfaring med innsikts- og analysearbeid, noe som er avgjørende for å forstå og løse et sammensatt problemområde. Hun har også erfaring med prosessdesign, og er opptatt av koblingen mellom arbeidsprosesser, tjenestereiser og økosystem. Tonje jobber tett opp mot organisasjonene og bruker design tenking for å skape forankring og eierskap til arbeidet hos interessentene.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs