Postit lapper tjenestedesign

Design thinking - for innovasjon og nytenkning i offentlig sektor

Design thinking er etterspurt kompetanse i offentlig sektor når det gjelder å jobbe innovativt for å kunne tilby nye og forbedrede tjenester og helhetlige brukeropplevelser. Dette digitale kurset gir deg hands-on læring i hvordan drive en design thinking-prosess med praktiske eksempler fra offentlig sektor.

Program

Samling 1: Hel dag (09:00-16:00)

Velkommen og praktisk info

INNLEDNING
Bli kjent
Hva er Design Thinking?
Bakgrunn og historikk
Tankesett, innovasjonsprosess og verktøykasse
Presentasjon av caset vi skal jobbe med på kurset

FASE 1 EMPATI
Hvordan skaffe innsikt?
Ulike metoder for effektivt innsiktsarbeid:
Observasjon
Samtaler / intervju
Kjenne det på kroppen (Immersion)
Bruk av kvantitativ innsikt og analyser
Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for innsiktsarbeid

Samling 2: Halv dag (08:30-12:00)

FASE 2 DEFINERE
Hvordan omdanne data, informasjon om til verdifull innsikt?
Identifisere smertepunkter og mulighetsrom
Hva er det viktigste å prioritere? Hva vil gi størst effekt?
Kriterier for valg
Tydelig problemstilling (Point of View)
Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for tydeliggjøring av problemstilling

FASE 3 IDEGENERERING
Ulike metoder for idégenerering.
Lær enkle grep for å kommunisere bedre visuelt
Kriterier for valg av ideer for videre arbeid
Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for idégenerering

Samling 3: Halv dag (08:30-12:00)

FASE 4 PROTOTYPING
Hva er prototyping?
Kraften i iterative prosesser med hyppig prototyping og eksperimentering
Ulike metoder og verktøy for prototyping
Lage prototype

FASE 5 TESTING
Hvordan teste?
Vi tester for å lære
Hva bør testes og når?
Ulike metoder for å teste
Hvordan tolke og bruke tilbakemeldingen?

VEIEN VIDERE
Hvordan komme raskt i gang med å bruke det du har lært
Prioriteringer og handlingsplan
Hvordan få gjennomslag internt?
Tid for spørsmål og refleksjoner

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Strømme Jacobsen

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig kurs

hjs@bouvet.no