Prosci Change Management sertifiseringskurs

I løpet av dette intensive kurset i endringsledelse, vil du bruke Prosci metodikk og ADKAR®-modellen på et av dine prosjekter som du tar med deg inn i kurset. Du vil få tilgang til verktøy, kunnskap og støtte som trengs for å drive frem vellykkede endringer.

Varighet: 3 dager

Pris: 36.500

Målsetning: Etter å ha deltatt på dette sertifiseringskurset vil du forstå de grunnleggende aspektene ved endringer og endringsledelse. Du vil sitte igjen med en plan for endringsledelse på et prosjekt du jobber med, samt at du får en sertifisering i Prosci sin metodikk for endringsledelse.

Kurskategori: Ledelse

Dette kurset leveres i samarbeid med Nexum Nordics og Prosci. 
 

Prosci Change Management Practitioner

Prosci tre-dagers sertifiseringskurs gir en strukturert tilgang til endringsledelse ved hjelp av verktøy og metoder for å håndtere den menneskelige siden ved endring. 

Med andre ord vil deltakerne være i stand til å «utføre» endringsledelse på egne interne prosjekter i etterkant. Kurset gir deltakerne en praktisk verktøykasse bestående av blant annet modeller og spørreskjemaer som kan tas direkte i bruk. 

Siden Prosci ble utviklet har mer enn 60 000 personer gjennomført kurset på verdensbasis. Det er et av de mest utbredte rammeverkene som understøtter suksessfull innføring av endring i organisasjoner. 
 
På kurset jobber deltakerne med egne prosjekter og får konkret erfaring med de modellene og verktøyene som er tilgjengelig. Det må påregnes noe forberedelse, ca 2 timer, i forkant av kursdagene for å forberede en case.
 
Kurset har følgende program:
•   Dag 1: 09:00 - 18:00
•   Dag 2: 09:00 - 18:00
•   Dag 3: 09:00 - 16:00

De to første kursdagene blir avsluttet med en kort «kunnskapssjekk» som en del av sertifiseringen. Sammen med den endelig godkjennelse fra instruktøren og utarbeidelse av en prosjektpresentasjon på kursets tredje dag, vil gjøre det mulig for deltakerne å avslutte kurset som «Prosci Change Management Practitioner».

Kurset blir holdt av en kursholder og en training manager. Kursholderen står for selve undervisningen og training manageren assisterer med det praktiske i løpet av kurset. 

Alt materiale er utarbeidet på engelsk.

Hvem bør melde seg på?

Dette kurset passer for alle som er ansvarlig for å drive endringer. Som for eksempel endringsledere, prosjektledere, IT-rådgivere, prosjektteammedlemmer, HR Forretningspartner, organisasjonsutviklere, m.m.

Agenda

Dag 1 (09:00-18:00)

 • Velkommen og bli kjent
 • Grunnleggende om endringsledelse
 • PCT modellen
 • ADKAR® modellen
 • Prosci 3 faseprosess
 • Fase 1 – Forberede endring
 • Kunnskapstest

Dag 2 (09:00-18:00)

 • Oppsummering fra dag 1
 • Fase 1 – Forberede endring forts.
 • Fase 2 – Lede endring
 • Kunnskapstest

Dag 3 (09:00-16:00)

 • Oppsummering fra dag 2
 • Fase 2 – Lede endring forts.
 • Fase 3 – Forsterke endring
 • Holde presentasjon
 • Neste steg og evaluering
 • Sertifisering

Gruppestørrelse:

For å sikre tett oppfølging av hver enkelt deltaker avholdes dette kurset for grupper på 8-16 deltakere. Vi har også mulighet å arrangere dette som bedriftsinternt kurs for din bedrift. Ta kontakt med oss for et tilbud. 
 

 

Et tvers gjennom veldig godt, relevant og nyttig kurs. Gode kursledere og godt kursmateriell. Kommer i stor grad til å benytte kunnskapen og verktøyene i arbeidet mitt.

Superbra gjennomgang og veldig bra materiale som jeg tror vil være lett å gå tilbake til og hente inspirasjon og kunskap fra senere. Veldig bra med praktiske reele eksempler fra kursleder.

Kursinstruktør

Camilla Henning har over 15 års erfaring med endringsledelse fra omstillingsprosjekter i rollen som både operativ leder og konsulent, med ansvar for organisasjonsutvikling og prosessledelse. Camilla er utdannet psykolog, og jobber som klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Hun er vant med å jobbe systematisk og strukturert for å avdekke og utvikle forbedringspotensial for individer, team og organisasjonen i sin helhet.

Som kursholder er Camilla engasjerende i stilen og får med seg deltakerne i diskusjoner og refleksjoner. Hun deler åpent om egne erfaringer og skaper en trygg atmosfære for å lære.

Partnere

Kurset holdes i samarbeid med Nexum. Nexum er Europas mest erfarne innen leveranse av Prosci-kurs. Nexum har i mer enn 14 år sertifisert over 6.000 personer med deltakere fra 25 land. Erfaringen gjenspeiles i kvaliteten av deres leveranser. I tillegg til fysiske kurs har Nexum lang erfaring med gjennomføring av virtuelle sertifiseringer. Nexum har enerett på å levere åpne kurs i Danmark, Norge, Sverige, Belgia, Frankrike, Luxemburg og Sveits og er dermed Prosci’s største partner i Europe.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs