Samarbeid og teambygging

Samarbeid og teambygging er ingen kunst men det må læres. Dette kurset gir grunnleggende forståelse og praktiske metoder i forhold til utfordringer, samarbeid og resultatoppnåelse i team.

Varighet: 2 dager (09:00-16:00)

Pris: 10.500

Kurskategori: Ledelse

Introduksjon 

Dette kurset vil sette fokus på viktigheten av team både som en effektiv prestasjonsenhet og som en solid resultatenhet. Vi vil jobbe med team både for den enkelte leder og på tvers, og sentralt i dette arbeidet er å skape en klar forståelse for viktigheten av velfungerende team og en gjennomgående helhetstankegang. I dette arbeidet vil vi blant annet dra frem en enkel teammodell, vi vil se på roller og teamsammensetning, og vi vil bevisstgjøre viktigheten av leders rolle i denne sammenhengen.

Deltakerne vil på dette kurset bli introdusert for flere praktiske verktøy som de kan bruke i sin operative arbeidshverdag. Kurset vil være preget av mange praktiske øvelser, og intensjonen med disse er både å synliggjøre effekten av enkle virkemidler, og fremheve viktigheten av samhandling og samarbeid – både i team og på tvers av avdelinger og funksjoner.

Dette kurset vil dekke følgende:

Fokus for kurset:

 • Hvorfor er velfungerende team og en konstruktiv helhetstankegang viktig for å lykkes?
 • Hvordan kan jeg utvikle mitt team?
 • Hva trenger jeg som leder for å bli en god teamleder?

Tema for kurset:

 • Team og gruppedynamikk i en operativ setting
 • Teamprestasjonsmodellen
 • Roller og preferanser
 • Belbins teamhjul
 • Teamledelse

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha kunnskap om hva som skal til for å bygge velfungerende team.
 • Klart forstå verdien av samhandling på tvers.
 • Være bevisste på hva som skal til for at de skal kunne utvikle seg til å bli gode og effektive teamledere.

 

 

Kursinstruktør

Per Morten Hjemgård er en engasjerende og entusiastisk kursholder som har jobbet fulltid med dette siden 2007. Han har lang erfaring fra flere ulike bransjer, med felles referanser fra salg og kundebehandling. I tillegg har han startet flere bedrifter i løpet av de siste 25 årene. I sin tid i Telenor arbeidet han som idéutvikler og jobbet hovedsakelig med å stimulere innovasjon og nytenking i organisasjonen.

Per Morten er initiativrik og engasjert, noe som gjenspeiles i hans rolle som instruktør. Han fokuserer sterkt på å gjøre opplæringen så praktisk som mulig, slik at deltakerne utvikler sine ferdigheter og ikke bare lærer teorien. Per Morten får alltid gode evalueringer på alle sine kurs.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs