Prosessledelse

Gode prosesser fører til trygge og gode ledere.
Dette kurset passer for alle som skal lede store og små prosesser der endring, utvikling og forbedring er målet. Kurset gir deg en god oversikt og forståelse av rollen som prosessleder og kompetanse i å engasjere og involvere ulike aktører og hvordan du kan skape eierskap og forankring og få med deg folk. 

Varighet: 2 dager (09:00-15:30)

Pris: 14.500

Kurskategori: Prosessledelse

Kurset gjør deg i stand til å lede komplekse og uforutsigbare prosesser på en trygg og motiverende måte. Etter kurset vil du vite hvordan du kan kartlegge og forstå utfordringer og muligheter for å ha et godt utgangspunkt. I tillegg vil du få verktøy og malverk for å kunne planlegge og designe gode prosesser og lære deg ulike teknikker for problemløsning og kreativt samarbeid. Du vil også få innsikt i metodikk for å sikre oppfølging og fremdrift. 

Kurset gir deg trygghet i rollen som prosessleder og en praktisk innføring i verktøy og metoder du trenger for å kunne drive fram nyttige og effektive prosesser som skaper mer verdi for organisasjonen og brukerne.

Mål og effekt

Effektmål:

 • Bli trygg som prosessleder
 • Ha evnen til å involvere og engasjere viktige stakeholders
 • Ha evnen til å planlegge, designe og gjennomføre en prosess
 • Ha evnen til å skape fremdrift og styre prosesser 
 • Ha evnen til å tilrettelegge for samarbeid og problemløsning av komplekse problem

Læringsmål:

 • Ha bevissthet om rollen som prosessleder og ha kjennskap til viktige styringsprinsipper
 • Kunnskap og verktøy om hvordan man kan designe, planlegge og organisere prosesser
 • Metodikk og modeller for gjennomføring av gode prosesser
 • Metoder og verktøy for å lykkes med et godt samarbeid, fremdrift og engasjement internt og eksternt

Tema og innhold

En god prosessleder må først og fremst kunne styre prosesser gjennom klok relasjonsledelse. I tillegg trenger en prosessleder oversikt og struktur og design og de ulike kapabilitetene som trengs i en prosess for å kunne tilrettelegge og fasilitere på best mulig vis.

Følgende tema vil derfor dekkes i løpet av kurset:

Relasjoner og aktører

 • Styringsprinsipper for prosessledere
 • Rollen som fasilitator
 • Samhandling med eksterne og interne aktører
 • Gruppepsykologisk trygghet
 • Endringsledelse og involvering
 • Relasjonsledelse
 • Motivasjon og forankring

Struktur, design og system

 • Planlegging av prosesser
 • Design av prosesser
 • Organisering av prosesser
 • Målstyring og fremdrift
 • Gevinstrealisering
 • Risikohåndtering
 • Kompleksitet og smidig problemløsning

Verktøy og metoder

En god verktøykasse er kritisk for prosessledere som ønsker effektivitet og produktivitet I sine prosesser. Verktøyene i kurset er solide og veldokumentert og effektfulle og et godt supplement til en dyktig prosessleder.

Deltakerne vil få innsikt og få teste ut følgende verktøy:

 • Kartleggingsanalyse
 • Prosessplan
 • Målsetting
 • Interessentanalyse
 • Planleggingsverktøy
 • Problemløsningsverktøy
 • Beslutningsverktøy
 • Kommunikasjonsplan
 • Forankringsverktøy
 • Workshopmetodikk
 • Kapabilitetsmodell

 

 


 

Kursinstruktør

Linn Slettum Bjerke jobber med lederstøtte og medarbeiderutvikling og har jobbet som organisasjonskonsulent siden 2003. Hun er utdannet cand. polit. i arbeids- og organisasjonspsykologi og har spesialisert seg innen kommunikasjons- og samarbeidsprosesser. Ved siden av er hun opptatt av å utforske problemstillinger innen etisk ledelse. Linn har tidligere forsket på, og utviklet ulike virkemidler innen prosessledelse for å bedre læringsprosesser i organisasjoner. Hun foreleser i tillegg i organisasjon og ledelse på NTNU og har ansvaret for ulike program innen lederutvikling og prosessledelse/ endringsledelse på BI.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs