BOID10 Information design Tool

Dager: 5

Pris: 41.465

Kurskategori: SAP

Underkategori: Business Intelligence BusinessObjects

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Course version: 018

Course announcements
This 5 day instructor-led course is designed to give you the comprehensive skills and in-depth knowledge needed to create SAP BusinessObjects universes using the SAP BusinessObjects Design Tool.

Goals
This course will prepare you to:
This course is designed to give you the comprehensive skills needed to work with the Information Design Tool. The Information Design Tool enables designers to extract, define, and manipulate metadata from relational and OLAP sources, to create and delpoy SAP BusinessObjects universes.
In this course you will create a relational universe based on a standard relational database.

Audience
Application Consultant
Data Consultant / Manager
Developer
Program / Project Manager
System Administrator
Technology Consultant

Prerequisites
Essential:
Working knowledge of SQL and relational, also OLAP database management systems, concepts, and structures.
Basic knowledge of reporting with SAP BusinessObjects Web Intelligence.
OLAP database management concepts, systems and structures

Recommended:
SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0
SAP BusinessObjects Information Design Tool BI 4.0

Course based on software release
SBOP BI Platform 4.3

Content
Basic SAP BusinessObjects Universe Design
- Describing Universes
- Defining the Components of a Universe

Data Connections
- Defining Connections

Data Foundations
- Creating Data Foundations
- Using Joins

Business Layers
- Accessing Data through the Business Layer
- Integrating the Business Layer Components
- Validating Objects
- Creating Measure Objects
- Creating Shortcut Joins

Loops in a Data Foundation
- Resolving Loops with Joined Tables
- Resolving Loops Using Aliases
- Resolving Loops Using Contexts
- Detecting Contexts
- Editing Contexts
- Testing Contexts
- Resolving Recursive Loops

Data Restrictions
- Defining Data Restrictions
- Applying Mandatory Data Restrictions
- Applying Optional Data Restrictions

Lists of Values (LOV)
- Providing a List of Values

Parameters
- Illustrating Runtime Parameters

Object @functions
- Using Object @functions in Queries
- Applying the Aggregate Awareness Optimization Method
- Using Other Functions

Relative-Time Objects
- Creating Relative-Time Objects

Navigation Paths
- Defining Drill Down Navigation Paths

Derived Tables
- Creating Derived Tables

Key Awareness
- Defining Numeric Keys

Universe Management with Data Foundation and Business Layer Views
- Managing a Universe using the Data Foundation View
- Managing a Universe using the Business Layer View

Universe Optimization
- Optimizing Universes Using Parameters

Universe Deployment and Security
- Deploying a Universe
- Securing a Published Universe
- Creating Data Security Profiles
- Creating Business Security Profiles
- Assigning Security Profiles to Users
- Identifying the Priority of Security Settings
- Updating a Published Universe

SQL Clause Processing Problems
- Determining How the Order of SQL Clauses Affects Data Returned
- Detecting Chasm Traps
- Resolving Chasm Traps
- Identifying Fan Traps
- Resolving Fan Traps

Outer Join Problem Resolution
- Resolving an Ambiguous Outer Join Using @AggregateAware

Universe Creation from Different Data Sources
- Identifying the Different Data Sources
- Creating an OLAP Universe
- Creating a Multi-Source Universe

Shared Projects
- Using Shared Projects
- Manipulating Other Designers' Resources

Universe Conversion
- Converting Existing .unv Universes

Translation
- Deploying Universes in Different Languages

Notes
This course will include presentation, explanation, and system demonstrations by the instructor. There will be a focus on hands on activities.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs