HR505 Organizational Management

Dager: 5

Pris: 43.900

Kurskategori: SAP

Underkategori: Human Capital Management

Course announcements
Your Organizational Management data model is the foundation for position management, approvals, authorizations, MSS views and reporting. Correctly depicting your organizational structure ensures optimal performance of all related business processes.

Goals
Outline the basic structure of Organizational Management
Outline the integration between OM and other components
Set up a multiple reporting structure using a matrix organization
Process organizational changes using Manager's Desktop and Manager's Self-Service
Create relationships for a new object and ensure it is correctly linked to the organizational structure
Set up and verify an organizational structure configuration

Audience
Application Consultant
Data Consultant / Manager
Business Process Owner / Team Lead / Power User

Prerequisites
Essential:
HR050 Business Processes in Human Capital Management 

Recommended:
HR305 Configuration of Master Data

Course based on software release
SAP ERP 6.07

Content
Organizational Management Structures
- Outlining Organizational Management (OM) Basics

Organizational Management Concepts
- Outlining Organizational Management Concepts
- Finding Object Relationships
- Planning Options in Organizational Management

Organization and Staffing Framework
- Identifying the Organizational Plan
- Updating the Organizational Structure

Expert Mode in Organizational Management
- Maintaining Infotypes

Simple Maintenance in Organizational Management
- Maintaining Organizational Plans Using Simple Maintenance

General Structures and Matrix Organizations
- Maintaining General Structures
- Maintaining Matrix Organizations

Integration in Organizational Management
- Setting Up Integration Switches
- Loading OM Files

Self-Services in Organizational Management
- Updating Information Using Manager's Desktop (MDT)
- Updating Information Using Manager Self-Service (MSS)

Data Model Enhancements in Organizational Management
- Outlining the OM Data Model
- Modifying the Data Model
- Creating Relationships
- Creating Evaluation Paths

Hierarchy Framework in Organizational Management
- Customizing the Hierarchy Framework of the Organization and Staffing interface
- Defining Search Nodes
- Outlining Column Groups
- Customizing the Structural Overview

Evaluations and Reports in Organizational Management
- Describing Structural Reports
- Executing Standard Delivered Reports

Case Study Organizational Structure Setup
- Setting Up an Organizational Structure

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs