Smidig - hvordan starte i praksis

Hvordan jobber man egentlig smidig i praksis? Hvordan begynner vi? I dette kurset har vi en praktisk tilnærming der du blir steg for steg guidet gjennom en smidig prosess med konkrete oppgaver. Scrum, KanBan, Design thinking er blant mange begreper du vil lære om i dette praktisk rettede kurset.

Varighet: 2 dager, kl. 09:00 - 16:30

Pris: 11500

Kurskategori: Smidig

Dette kurset er basert på videre læring fra smidig introduksjonskurs. Introduksjonskurset innebærer grunnleggende læring om hvorfor vi benytter smidige arbeidsformer og hva smidig egentlig innebærer. Les mer her
 

Hvem bør melde seg på dette kurset:  
Alle som ønsker mer konkret og praktisk forståelse av hvordan en virksomhet (som deres egen) kan jobbe smidig i praksis – og lykkes med det. Teammedlemmer, teamledere, scrum mastere, produkteiere, agile coaches, og ellers alle som er berørt av smidige team. 

Fokus for kurset: 
• Hva vil det si å jobbe smidig og hva skal til for å lykkes med det i en organisasjon 
• Hvordan få et smidig, autonomt utviklingsteam til å fungere godt – og stadig bli bedre 
• Hva skal til for å sikre god kommunikasjon og forventningsstyring mellom team og interessenter utenfor teamet 

Etter endt kurs skal du: 
• Forstå hva smidig egentlig handler om og hva som er de grunnleggende forholdene som bør være tilstede for å lykkes 
• Kjenne til en del viktige begreper innenfor smidig 
• Ha kunnskap om nyttige rammeverk/metoder/verktøy samt viktige begreper nyttet til smidig 
• Være bevisste på hvordan en kan legge til rette for at et team skal lykkes, både inne i teamet og i omgivelsene 
• Ha nok kunnskap til å fylle rollen som teamleder eller team coach 
 
Arbeidsform på kurset: 
Teori og forelesning brytes opp av diskusjon, gruppearbeid og praktiske oppgaver. 
 
Krav til forkunnskaper: 
Det kreves ingen formelle forkunnskaper for å delta, men det anbefales å ha noen kunnskaper om smidig fra før eller å ha gjennomført smidig introduksjonskurset.

Agenda

- Hva betyr det å tenke og jobbe smidig, og hva betyr det ikke? - Hvorfor smidig? Utfordringer med tradisjonell prosjektmetodikk og opphavet til bevegelsen - Fra prosjekt til produkt, en smidig transformasjonsreise for hele bedriften - Retrospektiv

- Kryssfunksjonelle autonome team -Roller, ansvar og kompetanse .-Smidige arbeidsmetoder: Design thinking, DevOps, XP, Lean, Kanban, Scrum

- Psykologisk trygghet -Fasilitering -Flyt, stresshåndtering og produktivitet -Læring og kontinuerlig forbedring


Dette kurset passer svært bra som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no, for et uforpliktende tilbud. 

 

Svært inspirerende og over forventning. Fikk forsmak på mye som man kan dypdykke ned i.

Kursinstruktør

Robin jobber med smidig kompetanseutvikling gjennom kurs, foredrag , faggrupper og artikler. I tillegg opptrer han som gjesteforeleser ved NTNU og UiO.
Robin er en engasjert konsulent med lidenskap for IT, teamwork og bedriftsutvikling. Han er spesielt opptatt av samspillet mellom IT og mennesker både i liten og stor skala og har mye kompetanse innen prosjektledelse, smidig arbeidsmetodikk og kontinuerlig forbedring. Robin har også erfaring som systemutvikler med fokus på web- og mobilteknologi.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig kurs