Universell utforming – utvikling og test

Når UX-ere og grafisk designere har levert underlag til utvikling, er det tid for å begynne å bygge og teste, og da gjelder det gjøre ting riktig. Det er mange gode intensjoner som kan ødelegges av dårlig kode, så utviklere og testere har også et stort ansvar for at brukeropplevelsen blir best mulig. Samtidig er det greit å ha et kritisk blikk på leveransen slik at det ikke går med unødvendig tid på å bygge med feil.

Varighet: 4 timer (08:30-12:30) online kurs - 6 timer (09:00-15:00) fysisk kurs

Pris: 3800 for online kurs - 5800 for fysisk kurs

Kurskategori: Universell utforming

Kurset gjennomføres enten som 4 timers online kurs eller 6 timer fysisk i våre lokaler i Oslo. 

Kursinnhold

  • Grunnleggende kodetilnærming – html, css og script
  • Kodekvalitet
  • Navigasjon og styringsenheter
  • Skjema og feilhåndtering
  • Semantikk
  • Innholdstyper, derunder bilder, diagram, illustrasjoner, video og lignende
  • Automatiske hendelser
  • WAI-ARIA
  • Støtte til brukeren
  • Dokumentasjon for videre arbeid

Forkunnskaper og utstyr:

 

 

Kursinstruktør

Torbjørn Helland Solhaug er utdannet sivilingeniør i teknisk design fra NTNU i Trondheim. Med en unik spisskompetanse innen universell utforming mener han #uu er en utvidelse av begrepet brukeropplevelse. Hans hovedmotivasjon er å forbedre hverdagen til folk flest ved å sikre at digitale løsninger fungerer best mulig for flest mulig, og krever minst mulig av brukeren, uavhengig av funksjonsevne.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs