Fast lønn med overtidsbetaling

Vi vet at du og kollegene dine jobber like hardt for at vi skal lykkes. Derfor har alle ansatte fast lønn knyttet til stillingen sin. Prestasjonsbasert lønn og individuelle bonuser er ikke noe for oss.

Jobben er viktig, men det er også fritiden din. Står du på litt ekstra i perioder, får du selvsagt betalt for timene du legger ned. Vi praktiserer også fleksitid.

Overskuddsdeling

Vi jobber og skaper sammen. Derfor deler vi også likt. Alle medarbeidere får en andel av overskuddet i selskapet. 

Kompetanseutvikling

Som kunnskapsbedrift er vi avhengig av klartenkte og oppdaterte hoder. Hos oss er kompetanseutvikling ikke bare et hedersord, men et imperativ. Vi er rause med kunnskapsdeling internt, og skaffer oss faglig påfyll utenfor huset når det er best.

Aksjeprogram

Du bryr deg litt ekstra om tingene du eier, ikke sant? Sånn er det også med folk som eier litt av arbeidsgiveren sin, mener vi. Derfor får du kjøpe aksjer i Bouvet til rabattert pris én gang per år. Etter to år som ansatt dobles aksjebeholdningen din uten kostnad for deg. Og så jobber vi sammen for at aksjekursen fortsetter å utvikle seg i riktig retning. Og ja, Bouvet betaler ut utbytte.

Fritt valg av verktøy

Godt verktøy gir arbeidsglede og gode resultater. Du vet best hva som funker for deg. Derfor velger du selv ut fra dine arbeidsoppgaver og preferanser. Android, Windows eller iOS i lomma? Valget er ditt.

Pensjonsordning 

Etter et langt arbeidsliv (forhåpentlig hos oss), skal du nyte ditt otium. Bouvet har en god tjenestepensjon. Det skulle bare mangle!

Foreldrepermisjon 

En barnefødsel er en stor begivenhet som ikke skal straffe seg økonomisk. Vi dekker gapet mellom lønnen og det du får av Nav i permisjonstiden. I tillegg får du full opptjening av feriepenger mens du er i permisjon. Vi har også fleksible ordninger for omsorgspermisjon.

Forsikring

Blir du alvorlig syk eller skadet, vil vi gjerne ha deg tilbake på jobb så snart som mulig. Men først og fremst får du tilbud om rask diagnose og behandling fordi det er best for deg og de du har rundt deg. Hvis du ikke lenger kan jobbe, skal vi bidra til at du og dine klarer deg økonomisk.

I Bouvet får du følgende forsikringer:

  • Helseforsikring
  • Reiseforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Kollektiv uførepensjon
  • Dødsfallsforsikring

Uavhengighetstur

Selv om selskapet har virket siden 1990-tallet, starter Bouvets historie i 2002 da en gruppe norske konsulenter frigjorde seg fra svensk eierskap. Siden har vi vært et norsk selskap tuftet på norske verdier (som inkluderer flotte svenske kolleger og kunder på den andre siden av Kjølen). Hvert år feirer vi vår opprinnelse og kultur med en såkalt uavhengighetstur. Den går til et spennende reisemål i inn- eller utland. Alle blir invitert, og (nesten) alt er inkludert. Bli med, da vel!

Henge sammen etter jobb

Hos oss jobber du sammen med folk som har lignende utdanning og kompetanse som deg. I tillegg er sjansen stor for at du finner noen som deler fritidsinteressene dine. I Bouvet kan du delta i en av de mange mer eller mindre organiserte klubbene som spiller squash, sykler, løper, brygger øl, spiller fotball og/eller sjakk og/eller et instrument – og mye mer.

Andre goder

  • Mobiltelefon
  • Mobiltelefonabonnement
  • Dekning av privat bredbånd
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Kantineordninger