Sikkerhetsinstruks ansatte

Denne sikkerhetsinstruks skal leses og signeres av alle ansatte før oppstart av ansettelsesforholdet.

Last ned sikkerhetsinstruksen
Last ned sikkerhetsinstruksen på engelsk
 

Sikkerhetsinstruks innleide

Denne sikkerhetsinstruksen skal leses og signeres av alle underkonsulenter/innleide (innleide) arbeidstakere før oppstart av oppdrag i regi av Bouvet.

Dersom innleide jobber på utstyr og infrastruktur eid av en kunde av Bouvet, vil innleide også måtte lese og signere den aktuelle kundes sikkerhetsinstruks før oppstart av arbeidet for kunden.

Last ned sikkerhetsinstruksen for innleide
Last ned sikkerhetsinstruksen for innleide på engelsk
 

Sikkerhetsinstruks for adgang til Bouvets lokaler

Denne sikkerhetsinstruksen skal leses og signeres av alle eksterne før de får tilgang (adgangskort) til Bouvet sine kontorlokaler.

Brukes kun for personer som ikke skal ha tilgang til Bouvets systemer eller infrastruktur.

Last ned sikkerhetsinstruks for adgang
Last ned sikkerhetsinstruks for adgang på engelsk