Bouvet har følgende sertifiseringer

 • NS-ISO/IEC 27001:2017 Informasjonssikkerhet (Information security management systems)
 • NS-ISO/IEC 9001:2015  Kvalitetsledelse (Quality management systems)
 • NS-ISO/IEC14001:2015 Miljøstyring (Environmental management systems)
 • Miljøfyrtårn-sertifisert

Disse sertifiseringene ble oppdatert 12. september 2023


ISO 27001 Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet spesifiserer kravene for implementering av sikkerhetskontroll innen en individuell organisasjon. Den dekker også fysisk kontroll og IT-sikkerhetsspørsmål.

ISO/IEC 27001:2017 inkluderer elementer for å sikre følgende:

 • Sikkerhetskrav og mål er riktig formulert
 • Sikkerhetsrisikoer blir styrt kostnadseffektivt
 • Overholdelse med lover og forskrifter
 • Et hensiktsmessig rammeverk for implementering og styring av kontroller for å sikre oppnåelse av organisasjonens sikkerhetsmål
 • Overholdelse organisasjonens retningslinjer, forskrifter og standarder
 • Informasjonssikkerhet for kunder

ISO 9001 Kvalitetsledelse

Et system som er utviklet for å skape økt kundetilfredshet og vise at ditt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den. 

ISO 9001:2015 er utviklet for å bistå med følgende:

 

 • Øke kundetilfredshet gjennom ledelsesfokus og bevissthet i virksomheten
 • Forbedre markedsføring gjennom forståelse av egen kontekst og interesseparters krav
 • Forbedre ansattes motivasjon, årvåkenhet og arbeidsmoral
 • Øke evnen til å gjøre endringer og forbedringer til beste for kunden
 • Fremme internasjonal handel
 • Øke lønnsomhet
 • Redusere svinn
 • Øke produktivitet


ISO 14001 Miljøstyring

Et system for miljøledelse der livsløpet til virksomhetens produkter og tjenester legges til grunn for valg av vesentlige miljøaspekter. Med basis i de 3 grunnpilarene miljø, samfunn og økonomi skal virksomheten økte sin miljøprestasjon.

Overholdelse av ISO 14001:2015 skal sikre følgende:

 • Sett i et livsløpsperspektiv er alle vesentlige miljøaspekter identifisert
 • Kontroll med miljøaspektene for å forhindre negativ miljøpåvirkning
 • Øke endringsevnen for å forbedre miljøprestasjonen
 • Økt troverdighet i forhold til kunder
 • Kostnadsbesparelser ved å minimere sløsing (av energi, materialer, osv.)

Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 
Les mer om vår miljøpolicy

Last ned ISO-sertifikater

ISO 9001 - Norsk versjon

ISO 9001 - English version

ISO 14001 - Norsk versjon

ISO 14001 - English version

ISO 27001 - Norsk versjon

ISO 27001 - English version