Rebekka Olsson Omslandseter -en av de 100 fremste AI-kvinnene i Norge.

På NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) sin liste over de 100 fremste AI-kvinnene i Norge. Rebekka er på listen for 2. gang. 

Hva tenkte du da du fikk høre at du var på lista? 

Da jeg fikk vite at jeg var på denne lista ble jeg skikkelig glad, fordi jeg synes det er utrolig stas å få en slik anerkjennelse! Å bli inkludert på en slik liste kan være en viktig påminnelse om at arbeidet man gjør er viktig og verdifullt, og det gir en ekstra motivasjon til å fortsette å jobbe innenfor dette feltet og til å bidra i utviklingen av AI-teknologi. 

Hva brenner du for innen ditt fagfelt og hvorfor? 

Jeg brenner for å bidra til at AI-basert teknologi brukes på måter som har en positiv innvirkning på samfunnet, og jeg håper og tror at AI-teknologi kan bidra til enda bedre kunnskap innen blant annet helse (og kanskje spesielt kvinnehelse), miljø, og sikkerhet. Jeg er opptatt av at AI-baserte løsninger ikke skal være diskriminerende, men rettferdige og etisk pålitelige.

For eksempel synes jeg det er problematisk hvis AI-baserte søkeresultater er annerledes basert på kjønn. JA til mer mangfold innenfor AI (og teknologi generelt)! 

Hvorfor valgte du en karriere innen AI/Sikkerhet? 

Jeg valgte en karriere innenfor AI fordi jeg alltid har vært interessert i teknologi og AI er rett og slett en skikkelig kul teknologi (i tillegg til at den kan brukes i så mange ulike fagfelt/bransjer)! Med AI kan vi løse problemer vi egentlig bare kunne drømme om tidligere, og jeg håper denne teknologien blir enda mer samfunnsnyttig i fremtiden. 

Hva jobber du med for tiden? 

For tiden holder jeg på med en doktorgrad ved Universitetet i Agder innenfor AI. Samtidig jobber jeg deltid i Bouvet med Data Science. I min doktorgrad forsker jeg på hvordan vi kan gjøre læringsenheter innenfor AI enda mer effektive, og jeg ønsker at enhetene skal bli bedre på grupperingsproblemer.

Det betyr at jeg jobber nede i den matematiske gugga, men slike algoritmer kan kanskje i fremtiden brukes innafor f. eks medisinsk diagnostikk, overvåking av dyrepopulasjoner, unormal aktivitet i sikkerhetssystemer, eller allokering av energiressurser. 

Hvorfor er det viktig med økt mangfold innen ditt fagfelt, synes du? 

Det er ofte den skjulte diskrimineringen innenfor AI man er redd for, fordi den kan være vanskelig å oppdage. I denne sammenheng er det viktig med mangfold innenfor forskning og utvikling av AI. Man trenger folk med ulik bakgrunn, og et så stort spenn i tankesett og egenskaper som mulig.

Eksempelvis er kvinner underrepresentert innenfor forskning på AI, og derfor trengs det flere kvinner på dette feltet! 

Hvilke tiltak tror du kunne hjulpet for å flere kvinner til å velge samme karrierevei som deg? 

Jeg tror det er viktig å tilby mentorprogrammer og andre støttetiltak som kan hjelpe kvinner med å navigere seg i denne bransjen, og i den generelle teknologisfæren.

Det er også viktig å ha et bevisst fokus på rekruttering av mangfold til feltet. Det er flott med initiativ der man trekker frem rollemodeller andre kan relatere seg til – slik f. eks denne listen gjør! 

Med en slik nominasjon har du fått et ansvar - hva skal du bruke det til? 

Jeg håper at jeg kan inspirere og motivere andre kvinner til å forfølge karrierer innen AI, og ønsker å øke bevisstheten om betydningen av mangfold i AI