aker-bp

Aker BP inngår samarbeid med Bouvet om IT Business Analyst-tjenester

Ketil Espenæs 
25. sep. 2020

Aker BP har inngått samarbeid med Bouvet som skal komplementere teamet til Aker BP og definere omfanget til en rekke digitaliseringsinitiativ.

I Bouvet har vi i flere år satset tungt på Business Analysis (BA) som fagområde, og vi jobber tett med våre kunder om å tilrettelegge for forbedring og innovasjon gjennom Business Analysis. Vi er ydmyke og stolte av at vi skal samarbeide på dette tillitsnivået fremover, sier Bjarte Gudmundsen, regionleder i Bouvet Rogaland.

Bistanden fra Bouvet vil bli levert som en tjeneste. Fordelene med dette er smidig skalering av tverrfaglige team, dynamisk tilgang på spesialkompetanse og ikke minst kostnadseffektivitet.

– Det er ikke ofte markedet etterspør denne kompetansen, levert som en tjeneste. Aker BP viser igjen at de beveger seg fremover ved å tenke nytt, sier Bjarte Gudmundsen, regionleder for Bouvetkontorene i Rogaland.

Teamene fra Bouvet skal bidra med kompetanse på IT Business Analysis (hovedsakelig IIBA® metodikk), løsningsarkitektur samt domenekompetanse innen petroleumsteknologi, boring og brønn, feltutvikling og drift.

Hva er Business Analysis?

Solid kompetanse på Business Analysis, med tilhørende prosesser, gjør at virksomheter får bedre beslutningsgrunnlag for prosjekter, ivaretar brukernes behov og sikrer gevinstrealisering.  I Bouvet har vi dyktige team med ekspertise innen Business Analysis som bistår våre kunder med å kartlegge forretningsbehov og identifisere løsninger knyttet til IT og forretningsprosesser.