augmented-reaity-safari-bjørner
>

Augmented Reality: Hvordan fylle kontoret med bjørner og kaniner

Steinar Myklebost,  Even Skari,  Pierre Chambenoit 
27. nov. 2019

«Oi, det er jo en svær bjørn!» Anja skvetter til der hun står og holder opp mobilen foran seg. Det står en bjørn og brøler foran kaffemaskinen. Hun trykker seg fort videre, og blir ledet trygt nedover gangen til neste post. Der møter hun på en liten kanin.

Appen hun bruker heter SafARi. Dette er en app laget av oss, Even Letting Skari, Pierre Husebø Chambenoit og Steinar Myklebost. Vi er nyansatte i Bouvet i Oslo, og i løpet av de siste tre månedene har vi jobbet med et internt innovasjonsprosjekt hvor vi undersøker mulighetene med Augmented Reality-teknologi. Appen SafARi er det første vi har laget. Den benytter seg av AR, for å kombinere digitale elementer med den fysiske virkeligheten.

image-20191125144535-1

Hva er Augmented Reality?

Mange fikk sitt første møte med Augmented Reality (AR) da Pokémon Go tok verden med storm sommeren 2016. Andre har kanskje prøvd IKEAs AR-app, for å se hvordan ulike møbler vil se ut i stuen, før man går til innkjøp. AR er beslektet med konseptet Virtual Reality (VR), men i stedet for å ta deg inn i en helt ny verden, brukes omgivelsene rundt deg, kombinert med digitale elementer som tegnes oppå det du allerede ser.

Dette har mange fordeler:

  • Man trenger ikke bygge et nytt univers, det er allerede på plass.
  • Man kan bevege seg fritt over et stort område, uten å frykte at man går på vegger eller snubler i stoler.
  • AR krever ikke noe dyrt oppsett med avanserte briller, det er tilgjengelig på de fleste moderne mobiltelefoner.

Vil du være med på SafARi?

SafARi tar deg gjennom en løype i den virkelige verden, hvor du møter forskjellige dyr på veien. Hvert dyr forteller litt om seg selv, og kommer til live med animasjoner. Du finner veien gjennom en løype, ved hjelp av en interaktiv pil, som peker ut veien til neste post basert på hvor du står. Videoen under viser hvordan det hele fungerer.

Hvorfor SafARi?

SafARi er laget for å demonstrere hva man kan få til med Augmented Reality, og hvordan det potensielt kan brukes. Appen viser hvordan man kan sette opp og utføre en rebusløype, som for eksempel kan brukes i undervisning. Se for deg at barn skal lære om forskjellige dyr. Da kan de få oppgaver på én post, og så lete etter informasjon for å løse oppgavene. Dette engasjerer elevene i læringa, og visualiseringer kan gjøre lærestoffet mer intuitivt.

Potensiale for opplæring

Men bruken er ikke begrenset til barn. AR har også stort potensiale innenfor opplæring, for eksempel av medisinsk personell. Hvis man kan legge et virtuelt menneske på operasjonsbordet, får man en unik tilgang på et lett tilgjengelig, men samtidig virkelighetsnært læringsmiddel. Eller hva om en bygningsarbeider kunne bruke mobiltelefonen til å visualisere det ferdige byggeprosjektet, og stegene på veien dit.

Navigasjon

Et annet spennende bruksområde er innendørs navigasjon. Eksisterende løsninger for dette er begrenset, og er ofte preget av unøyaktighet. Med framskritt i AR-teknologien blir modellene av innendørsarealer stadig mer nøyaktige, og AR vil trolig være en viktig brikke i presise innendørsløsninger fremover. Tenk å få en pil på skjermen som viser deg nøyaktig hvor du skal gå for å komme deg frem til neste møterom.

Hvordan går alt dette an?

Mye av teknologien som trengs for å utvikle med Augmented Reality er allerede på plass. Både Android og iOS har innebygget AR-støtte. Enhetene danner seg et tredimensjonalt bilde av hvordan verden er bygget opp ved å kombinere bevegelsene til telefonen med analyse av kamerainput. Overflater som bord, vegger og gulv kan detekteres, og hologrammer kan plasseres ut i forhold til disse. Forståelsen av rommet gjør at man kan finne hologrammene igjen senere, for eksempel ved bruk av tjenester som Azure Spatial Anchors.

Et annet alternativ er AR-motoren Vuforia, som knytter hologrammer opp mot fysiske bilder, slik at man kan integrere AR-opplevelser med for eksempel plakater eller bøker. Appen vår er utviklet med spillmotoren Unity. Denne har god innebygget AR-støtte, og lar deg bygge én og samme app til både Android, iOS og Hololens.

Vil du vite mer?

Eksemplene presentert i denne teksten illustrerer kun en liten del av hva Augmented Reality vil kunne brukes til. AR er allerede i bruk i flere industrier som energi og retail, og har mange uutforskede muligheter.

Ønsker du å se videre på hvordan AR kan brukes innenfor din virksomhet?

Ta kontakt med Anja Bergby.