En smakebit av fremtidens samfunn på Litteraturhuset i Bergen

I en uformell setting med god mat og drikke, fikk over 100 gjester en smakebit på hvordan fremtidens samfunn kommer til å arte seg. Vi fikk presentert engasjerende foredrag om; Bildegjenkjenning i pasientbehandling, The Metaverse, Kunstig intelligens – og den nye legevakta i Tromsø, for å nevne noe.

Regine Sagstad Berg

Tradisjonen tro arrangerte Bouvet Bergen «Bouvet Deler» på Litteraturhuset i Bergen 19. januar. Kunder og samarbeidspartnere fikk oppleve inspirerende foredrag om hvordan ny teknologi leder samfunnet fremover.

Kunstig intelligens i industri, helse og hverdag

I år fikk deltakerne virkelig møte fremtiden når professor ved universitetet i Agder og ekspert på kunstig intelligens, Morten Goodwin, presenterte foredraget «Sannheten om Kunstig Intelligens». For et fullsatt auditorium, kunne han fortelle at i tiden fremover vil kunstig intelligens bli en naturlig del av samfunnet, og vi bør se på mulighetene fremfor farene. Blant annet hvilke muligheter som ChatGPT gir etter at «folk flest» har fått anledning til å prøve teknologien selv.

Morten Goodwin
Morten Goodwin

Kunstig intelligens kan også brukes i medisinsk forskning og kan oppdage sykdommer på et tidligere stadium. I følge Satheshkumar Kaliyugarasan, forsker og stipendiat ved HVL, kan man i prinsippet diagnostisere ulike sykdommer i løpet av sekunder ved hjelp av kunstig intelligens.

Satiesh forteller om sitt forskningsprosjekt på Haukeland
Sathiesh jobber som forsker ved Mohn Medical Imaging and Visualization Center

Hvordan legger man til rette for kunstig intelligens i industrien? Fredrik Chrislock fra Bouvet i Bergen forklarte teorien bak digitale tvillinger og kunne til og med demonstrere hvordan dette fungerer ved å vise vår sandkasse med en digital tvilling.

Fredrik Chrislock
Fredrik Chrislock
Utsnitt fra Sandkassen der initiativtaker Fredrik Chrislock lager en digital tvilling
Utsnitt fra Sandkassen der initiativtaker Fredrik Chrislock lager en digital tvilling

Tjenestedesign for bedre pasientopplevelse

Tromsø kommune skal ha ny legevakt, og Bouvets egen Nina Gulestøl (som selv er utdannet sykepleier) og Synnøve Kleive, har sammen med sykepleiere, ambulansesjåfører og Tromsø kommune, brukt design thinking for å legge grunnlaget for en god opplevelse for både pasienter, pårørende og ansatte.

Tromsø har ikke hatt ny Legevakt siden 1994, så dette prosjektet er nybrottsarbeid. Løsningen de har kommet frem til, tar hensyn til både ansatte og pasienter, og kan bli en ledestjerne på tilsvarende prosjekter andre steder i landet fremover.

Teamet som arbeider sammen for Tromsø kommune / Tromsø legevakt
Teamet som arbeider sammen for Tromsø kommune / Tromsø legevakt

Endringsledelse er et tilbakevennende tema, og flere organisasjoner må omstille seg for å følge utviklingen. Det finnes mange forskjellige måter å lykkes på, og Nicholas Lundgard fra Bouvet viste hvordan Fagforbundet gikk for en kommunikasjonsløsning med animasjonsfilmer som har engasjert medlemmene og bidratt til å øke forståelsen internt.

Lurer du på hvordan det står til med det mye omtalte The Metaverse? En engasjert Henriette Høyer i Bouvet kunne fortelle at denne virtuelle verdenen har livets rett, men trenger tid til å sette seg. Det er tvilsomt at vi alle kommer til å gå rundt med Oculus-briller, men at det finnes mange spennende prosjekter hvor denne teknologien kan være nyttig.

Kvelden ble avsluttet med en presentasjon av Norges Totalforsvar, hvordan vi bør forberede oss og hvilken rolle Bouvet spiller i denne sammenhengen. Dette er dessverre en aktuell problemstilling i dag, men i et humørfylt og samtidig alvorlig innlegg, understreket Joachim Deisz og Anita Valdernes at vi i Bouvet ikke bare bygger fremtidens samfunn – vi sikrer den også.

Joachim Holler Deisz fra Bouvet Bergen
Joachim Holler Deisz fra Bouvet Bergen

Foruten de nevnte innleggene, ble det også presentert lav-kode i praksis og hvordan brukerne ble påvirket da Helse Vest implementerte Microsoft 365, prosjektet Datasjøen i Bergen Kommune og hvordan Energy Innovation og Bouvet optimaliserte vedlikeholdet av vindmøller ved hjelp av kunstig intelligens. 

Per Olav og Kristoffer fra Bouvet forteller om lavkode
Per Olav og Kristoffer fra Bouvet forteller om lavkode
Svein Olav fra vårt kontor i Haugesund forteller om droneinspeksjon
Svein Olav fra vårt kontor i Haugesund forteller om droneinspeksjon

Arrangør og avdelingsleder i Bouvet Bergen, Morten Granum sier seg storfornøyd med årets arrangement, - Vi er glade for alle våre engasjerte kunder og samarbeidspartnere som velger å tilbringe en ettermiddag sammen med oss. Jeg vil jo si at de presentasjonene vi fikk i dag, har vært meget gode og tilbakemeldingene fra deltakerne er bare positive, jubler han. – Nå tar vi en evaluering av arrangementet, og ser frem til neste Bouvet Deler som skal bli minst like bra som den vi hadde i dag!

Fornøyde deltakere på årets Bouvet deler i Bergen
Fornøyde deltakere på årets Bouvet deler i Bergen
Fornøyde deltakere på årets Bouvet deler i Bergen
Fornøyde deltakere på årets Bouvet deler i Bergen