Innafor - gruppebilde 2020 1

Innafor! Bli kjent med onboarding-programmet vårt

12. aug. 2020

Denne uken skal over 50 nyansatte gjennom oppstartsuken sin i Bouvet. Her blir de møtt med en uke full av fag og sosiale aktiviteter, som gir en god innføring i Bouvet-kulturen og de verktøyene de trenger å ha med seg i ‘konsulent-sekken’.

Våre nyansatte har nå inntatt våre kontorlokaler i Bergen, Rogaland og Oslo for en oppstartsuke utenom det vanlige.

De skal delta på onbordingprogrammet vårt Innafor, som har kjørt siden 2018. Programmet er ment for nyutdannede og de relativt nye i arbeidslivet. Her er fokuset på å bygge nettverk, bli kjent med vår kultur og få faglig påfyll. Det gjøres gjennom å løse case-oppgaver i tverrfaglige grupper. De får også veiledning og foredrag fra kolleger som deltok på Innafor i fjor, samt andre fageksperter i Bouvet.   

Bider i collage fra Innafor

Koronavennlig opplegg på tvers

Oppstartsuka kjøres fysisk som årene før, men det tas store hensyn til Korona og opprettholding av godt smittevern, forteller Nora Langleite Jancey og Anette Smauget. Begge arbeider som tjenestedesignere i Bouvet, og har tatt på ansvar utover det for å lede planlegging og gjennomføring av Innafor og andre aktiviteter rettet mot nyutdannede i Bouvet.  Nora var også selv deltaker av Innafor i 2019. Fun fact: Alle våre konsepter rettet mot nyutdannede, er i stor grad startet og drevet av nyutdannede selv.

large-2044.jpg

–  Hittil har det fungert svært godt å møtes fysisk, men også holde avstand. Veilederne hjelper også med å holde fokuset på smittevern oppe, fortsetter Anette og Nora.

På kveldene har de og andre ansvarlige for Innafor planlagt sosiale aktiviteter, slik at de nye kan bli bedre kjent i mer uformelle omgivelser. Det har blant annet vært grilling på takterrassen i Oslo, og besøk på fangene på fortet for gjengen i Bergen.  

Sprint og prototype

På dagen jobber deltakerne med sprint og presentasjon for kunde.

Teamene i de ulike regionene skal jobbe seg igjennom en «normal» sprint og være innom:

 • Presentasjon av kundens behov
 • Desktop research
 • Kundeintervju
 • Skape mulighetsrom
 • Lightning demo
 • Idésamling
 • Storyboard og valg av løsning
 • Prototyping
 • Test og brukertesting  
 • Presentasjon av løsningen de er kommet frem til.
Presentasjon.png

Det vil også være korte sesjoner med faglige påfyll i løpet av uken. Sesjonene er smidig i Bouvet, universell utforming, kvantitativ analyse, sikkerhet og personvern, innhold og kommunikasjon og GIT og kildekontroll.

Det blir mye læring på kort tid, men vi tror dette kommer til å bli superkjekt. Det har vært en hektisk sommer for å få alt på plass i tide og siste kode ble skrevet i forrige uke. 

Image from iOS (4).jpg

Bærekraftig problemstilling 

Den fiktive kunden de skal arbeide for i casen heter Vindafor. Bedriften har en vindpark med 14 vindmøller og forsyner 5 200 husstander med strøm.

Målet til Vindafor er å:

 • F - Bli en ledende aktør på Fornybar energi i Skottland
 • B - Bidra til et mer Bærekraftig samfunn
 • -  God Internpolitikk

I dag har de en løsning som gjør at de kan følge med på vindmøllene, men den er ikke gunstig. De har tilgang til værdata og kraftpriser, men kunden ønsker seg mer enn dette. Løsningen i dag kjører på Windows 95. I tverrfaglige grupper skal deltakerne gå sammen om å lage best mulig løsning for kunden. Mot slutten av uken skal også gruppene presentere deres arbeid for et panel bestående av "kunden" og ledere i Bouvet. 

Vi ønsker teamene lykke til og vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med dere!