Bouvet tar tempen på personvernet i den norske skolen

Skolen har blitt kræsj-digitalisert under koronaen. Nye læringsverktøy gir fantastiske muligheter, men kan også true elevenes og lærernes personvern. Nå har et team fra Bouvet, med sikkerhetsekspert Birgitte Fjærestad i spissen, laget en omfattende rapport om personvern i den norske skolen som lanseres i august.

1 jul 2021

 

De siste månedene har et engasjert team fra Bouvet snakket med skoleledere og lærere i ulike kommuner om personvernproblemer og rutiner.

Teamet har også gjort en begrenset teknisk gjennomgang av en del applikasjoner og digitale tjenester som har blitt populære i skolen det siste året. 

Selv om rapporten ikke er lansert ennå, har utvalgte partnere fått materialet til gjennomlesning. Datatilsynet har allerede gitt rapporten en entusiastisk tommel opp. 

– Dette er svært interessante funn som komplimenterer og sammenfaller godt med det bildet vi har, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon. 

216148 COL_2.jpg
Foto: Birgitte Fjærestad, sikkerhets- og personvernrådgiver i Bouvet

Store forskjeller i kommunene

Sikkerhetsarkitekt Birgitte Fjærestad er en av Bouvet-medarbeiderne som står bak rapporten.

– I bunn og grunn handler gode rutiner og systemer for personvern om å skape et best mulig skoletilbud over hele landet.

– I rapporten har vi avdekket at det er store forskjeller mellom store og små kommuner på kapasiteten for å sikre personvern.

Konsekvensen er at elever i små kommuner får tilgang til færre effektive digitale verktøy, og sånn bør det jo absolutt ikke være, sier Fjærestad.

Birgitte Fjærestad har vært ansatt i Bouvet siden september 2020, og jobber med sikkerhets- og personvernrådgivning. Hun er utdannet fra NTNU, og har blant annet hatt fag i etisk hacking. 

Skolene bør få hjelp til å utnytte mulighetene

Fjærestad har erfart at mange virksomheter har en lammende frykt for personvernregler og GDPR.

– GDPR har blitt veldig snakket ned, men jeg tenker at her finnes det store muligheter.

Kjernespørsmålet for skolene er: Hvordan kan elever og læreres interesse for best mulig læringsverktøy veies opp mot hensynet til reglene om personvern? Her finnes det så utrolig mange muligheter, og jeg tenker at skoleledere og kommunene bør få hjelp til å utnytte disse mulighetene, sier Fjærestad.

Ifølge Fjærestad kan det være flere fordeler med å engasjere seg i samfunnsansvarsprosjekter i regi av Bouvet.

– Det er morsomt å få bidra med interne prosjekter for selskapet, jeg har fått testet det jeg kan i fagfeltet i offentlig sektor, og på den måten fått utvidet spekteret som rådgiver. Og tenk, jeg startet i september i fjor, midt under koronaen. Å delta her har lært meg mye mer om hvem jeg kan samarbeide med. Nettverking en veldig positiv effekt av å bli med på sånne ting, sier Fjærestad.

Åsmund Mæhle, rådgiver i Bouvet, er prosjektleder for rapporten, og Simen Sommerfeldt, CTO i Bouvet, er initiativtager, og ansvarlig for rapporten og debatten vår på Arendalsuka. Lanseringen vil skje under Arendalsuka i midten av august. Bouvet samarbeider også med ulike medier om funnene i rapporten.

 

Tusen takk til teamet som har jobbet frem vår kommende rapport. T.v Torkil Grimsrud, Martin Gravråk, Birgitte Fjærestad, Simen Sommerfeldt og Åsmund Mæhle
Tusen takk til teamet som har jobbet frem vår kommende rapport. T.v Torkil Grimsrud, Martin Gravråk, Birgitte Fjærestad, Simen Sommerfeldt og Åsmund Mæhle


 

Temaer