Bytt ut Siri med ChatGPT

Ved hjelp av Apple Snarveier kan du enkelt "oppgradere" Apples personlige assistent til ChatGPT

Martin Gravrak

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Apples personlige assistent, Siri, begynner å dra på årene. Selv om stemme-gjenkjenningen er ganske god, så blir samtalene med henne raskt ganske lite givende.

Heldigvis er det lett å "oppgradere" Siri til det nyeste av kunstig intelligens.

Det første du trenger er en API nøkkel til OpenAI/ChatGPT. Du oppretter en konto på https://openai.com/api/ og generer en API-nøkkel.

 

Bilde 26.01.2023 klokken 18.08.jpeg
Generer en API nøkkel. Husk å ikke del denne med noen.

 

Når OpenAI-kontoen og API-nøkkelen er på plass, oppretter du en snarvei. Dette kan gjøres enten på Mac eller Iphone. Start appen "Snarveier".

Det første du må ha er et navn på snarveien. Dette navnet blir brukt av stemmestyringen for å starte snarveien.

Jeg laget snarveien "Min digitale overherre", men du kan bruke noe annet. Det er lurt å bruke noe som det er lett for deg å si – og for Siri å forstå.

 

IMG_1511.jpeg

Trykk "Legg til ny handling" og legg til prosedyren "Be om inndata".

 

IMG_1512.jpeg


​​​​​​Pass på at datatypen er "Tekst"
IMG_1515.jpeg

 

Legg til prosedyren "Hent innhold på URL"

IMG_1516.jpeg

Her må du holde tunga rett i munnen.

URL: "api.openai.com/v1/completions"

Metode: "POST" 

under Hoder (headers) må du legge til:

"authorization" : "Bearer <api nøkkel>"*

*Bearer må være med stor B og <api nøkkel> er  API-nøkkelen du genererte tidligere

Forespørselstekst må settes til  "JSON"

Følgende variabler må legges til:

Tekst: "model": "text-davinci-003"

Tekst: "prompt": "<angitte inndata>"*

*velg "sett inn variabel" og velg "angitte inndata". Her kan du justere litt hvordan OpenAI svarer deg ved å legge til ekstra tekst med ekstra instruksjoner. Du kan f.eks legge til "Svar på norsk, vær sarkastisk"

Tall: "temperature": "0.8"*

Tall mellom 0 og 1, angir hvor "kreativt" du vil at svaret skal være. 

Tall: "max_tokens": "300"

Hvor mange tokens du er villige til å bruke på svaret. Hvis teksten blir kuttet må du øke tallet.

 

IMG_1519.jpeg

 

Returen fra OpenAI er en Json, og du må neste  prosedyren "Hent" to ganger for å få ut teksten du er på jakt etter.

Først Hent "Verdi" for "choices" i "Innhold i URL"

Så Hent "Verdi" for "text" i "Ordboksverdi"

Til slutt bruker du kommandoen "Les opp" på variabelen "Ordboksverdi" for å få svaret fra OpenAI lest opp.

 

IMG_1520.jpeg

Den ferdige snarveien skal se ca slik ut. Jeg gikk for en litt dystopisk implementasjon der snarveien heter "Min digitale overherre", som stiller spørsmålet "hva lurer du på lydige slave?" men her kan du bruke fantasien.

 

Skjermbilde av den ferdige snarveien
Slik ser den ferdige snarveien ut

I bruk fungerer det nesten likt som når du spør Siri om noe.

IMG_1521.jpeg
IMG_1523.jpeg
IMG_1522.jpeg