Underviser og veileder sykepleiestudenter i Design Thinking! - Bouvet Norge

Underviser og veileder sykepleiestudenter i Design Thinking!

Denne høsten får sykepleierstudenter på tredjeåret lære Design Thinking gjennom å praktisere prosessen hos Bouvet. Sammen med Bergen Kommune holder vi også undervisning for hele kullet.

Regine Sagstad Berg

På bildet ser vi sykepleierstudenter som får kurs i Design Thinking

Fire av våre konsulenter, Nina, Synnøve, Heidi og Tonje, har fått den spennende oppgaven å undervise og veilede sykepleierstudenter på VID høgskole, sammen med Anne Karine Aspholt Monsen fra Bergen kommune. Studentene skal også få et case samt tett oppfølging og veiledning av de erfarne design thinking-konsulentene.

Studentene deltok på sin første forelesning 1. september og førsteinntrykket var veldig bra! På bildet under ser dere de fire studentene som skal gjennomføre sin praksis hos Bouvet i Bergen. 

Henrik Seim Frotvedt fra venstre, Juli Bakke, Rebecca Ullmann, Elisabeth Lie Sture
Henrik Seim Frotvedt fra venstre, Juli Bakke, Rebecca Ullmann, Elisabeth Lie Sture
Fra Bouvet stilte Nina Gulestøl og Synnøve Kleive som forelesere og med på laget var Anne Karine Aspholt Monsen fra Bergen kommune
Fra Bouvet stilte Nina Gulestøl og Synnøve Kleive som forelesere og med på laget var Anne Karine Aspholt Monsen fra Bergen kommune
 

Digitale helse-dager ble starten

Ideen om samarbeidet oppstod under Digital helse-dager i juni, som er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor. Her kom Nina Gulestøl, konsulent og tidligere sykepleier, i snakk med Nina Sletteland som jobber som førstelektor på VID, om hvordan vi kunne bruke Design Thinking inn i sykepleiestudiet. 

Nina Sletteland
Nina Sletteland

Sletteland forteller at samarbeidet med Bouvet er kjempespennende! Hun er stolt og glad over at denne modulen introduseres for første gang.

– Tjenestene er stadig i endring, vi trenger å følge med. Vi trenger tverrfaglighet og innovasjon for å bidra til fremtidsrettede tjenester for pasientene våre. Vi trenger flere praksisplasser som kan lære oss nye metoder. Så det er veldig kjekt at Bouvet vil være med å bidra her. Vi må alle lære oss å bli mer bredspektret og tillate oss å tenke ut over den tradisjonelle måten, vi må innhente
teknologikompetanse!

Gode tilbakemeldinger

Hedda Søvik, Hilde Sivertsen og Miriam Svendsen.
Fra venstre: Hedda Søvik, Hilde Sivertsen og Miriam Svendsen.

Hedda blir intervjuet, som en del av design thinking prosessen der målet var å forstå hva Hedda tenker om arbeidslivet hun skal ut i. Hva er en attraktiv arbeidsplass for henne, som nyutdannet sykepleier? Noen av tilbakemeldingene fra studentene var utrolig gode og de gleder seg allerede til neste forelesning! 

– Jeg såg ikke på klokka en eneste gang! Kreativ undervisningsmetode! Engasjerte forelesere!

Tilbakemelding fra studentene
Tilbakemelding fra studentene

Utover høsten skal vi skrive mer om hvordan det går med både foredragsholdere og studentene! 

Hvis du er nysgjerrig på hva Design Thinking egentlig er kan du lese mer her.