green-1738220_960_720
>

Digital transformasjon bør drives frem av mangfoldet

Henriette Høyer 
30. mai 2018

Vi har snakket om digitalisering i flere år.  Hvordan effektivisere prosesser ved å gjøre de digitale, som når kommunene nå skal digitaliseres. De gjør det ikke sammen. Nei, hver kommune driver digitaliseringsinitiativer, – det er ikke spesielt effektivt. Digitalisering handler ikke bare om å digitalisere og ed dagens tjenester og prosesser, men gjør det mulig for oss å tenke nytt – en mulighet til å løse samfunnsoppgavene på smartere måter. For å gi best grobunn for nye tanker og ideer bør vi også tenke nytt om arbeidskultur og om hvem som skal jobbe frem de gode, nye ideene.

Digitalisering av samfunnsoppdraget må skje på brukernes premisser, ikke de gamle forretningsmodellene sine. For at en ny tjeneste skal lykkes er det viktig at den faktisk løser reelle behov, og setter brukeren i fokus, og for å skape tjenester med god brukeropplevelse er det viktig at teamet som skal skape dem er heterogene, altså en speiling av de som skal bruke dem. Først når dette er på plass vil løsningen kunne gi det løftet som trengs.

Dersom de som skal løse oppgavene ser verden på samme måte vil de ikke klare å løse oppgavene for de som ser den annerledes. 
Charlene Li, forfatter av boka Groundswell har sagt dette godt:
 

"... a key requirement of the digital space, and of artificial intelligence in particular, is the need for diverse teams capable of having empathy and respect for a customer base, as homogeneous teams run the risk of cognitive bias “

For å kunne sette sammen heterogene team er det viktig at man ansetter ulike type mennesker. At man ikke bare får en god balanse mellom kjønn på arbeidsplassen, men at man også ansetter med ulik etnisitet, ulike utdanningsveier, og arbeidsbakgrunn.

Anne Grethe Solberg har doktorgrad i sosiologi med en avhandling om kjønn og innovasjonsledelse, og hun argumenterer for at økt effektivitet, kreativitet og lønnsomhet ikke kommer av at man både har kvinner og menn i et styre eller i en gruppe, men av at man legger til rette for en kommunikasjonskultur som dyrker frem forskjelligheten.

Team av mennesker med forskjellig bakgrunn, kjønn, alder og med ulik erfaring opplever en kreativ spenning og de gode ideene kommer frem som et resultat av teammedlemmenes ulike perspektiver. Når mangfoldet får drive transformasjonen mener jeg man vil lykkes.