Digitaliseringsprosjekt for Forsvaret nominert til prestisjefylt pris

Forsvarets Min side er en løsning som skal gjøre hverdagen enklere for brukerne ved å sørge for at de får brukertilpasset informasjon og tjenester. Bouvet er samarbeidspartner i arbeidet med å ta frem og utvikle løsningen som nå er en av tre finalister til Digitaliseringsprisen 2022.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Bilde viser en mobiltelefon der en som skal i førstegangstjenesten får utdrag fra Min side

Forsvaret får ved hjelp av Min side mulighet til å tilrettelegge målrettet informasjon og tjenester til hver enkelt brukergruppe, slik at brukeren får det de trenger basert på sin nåsituasjon. Brukeren får sin personlige tilpassede side, og finner selvbetjeningsløsninger hvor de blant annet kan bytte tid og sted for sesjon, de får målrettet opplæringsinnhold knyttet til rekruttperioden, de kan se sine resultater fra fysiske tester og de får oversikt over personopplysninger Forsvaret har registrert om dem med mulighet til å melde eventuelle feil og mangler.

Løsningen er per nå rullet ut til ca. 25 000 ungdommer som skal og er i førstegangstjeneste. I løpet av året vil den tilgjengeliggjøres for ca. 150-200 000 brukere, inkludert alle som er disponert i styrkestrukturen (inkl. Heimevernet), og alle ansatte som tjenestegjør både i inn- og utland. 

Forsvarets Min Side er en av tre nominerte til Digitaliseringsprisen, en årlig pris som Digitaliseringsdirektoratet deler ut til det aller beste digitaliseringsprosjektet i offentlig sektor. Vinneren kåres i august 2022.

Forsvarets Min side gjør hverdagen enklere for norske soldater

Benedicte Buer, seniorrådgiver i Forsvarets personell- og vernepliktssenter og prosjektleder for Min side, forteller at det meste av dialogen med målgruppene tidligere har foregått analogt og/eller på e-post, med papirblanketter og manuell punching av skjemaer inn i deres systemer. Etter at Min side ble lansert ser de allerede økt tilfredshet hos soldatene.

–Min side gjør at Forsvaret kommuniserer effektivt, godt og sikkert med sitt personell uavhengig av hvor de befinner seg. Dette fører til økt tilfredshet blant soldatene, effektivisering av informasjonsflyt og redusert tid brukt på manuelle oppgaver, sier hun.

Soldater sitter rundt et bort og brukertester
Teamet har hele tiden fulgt en smidig prosess. Her gjør en gruppe soldater øvelsen "kortsortering", som brukes for å evaluere informasjonsarkitekturen i løsningen.

Smidig og effektivt samarbeid

Vigdis E. Ulstein, scrum master i Bouvet, forteller at veien fra oppstart på tegnebrettet til vi var klare med en MVP (minimumsløsning) i produksjon var rask og smidig. Teamet jobber nå med å kontinuerlig få ut ny funksjonalitet som gir verdi til brukerne, og produksjonssetter nå brukertestede versjoner ca. hver tredje uke.

-Teamet er et tverrfaglig, autonomt team som samarbeider godt. Teamet består av ressurser fra fagmiljøer i Forsvaret, og ressurser fra Bouvet med kompetanse på utvikling, testing, sikkerhet, UX (tjeneste-, interaksjons- og visuelt design) samt teamledelse og metodikk.

Bilde viser to personer i verneutstyr fordi de tester under korona
Angelika Catharina Dybendal Kristiansen (Bouvet) og Stian Engrønningen (Forsvaret) gjør brukertester midt i pandemien.

Løsningen er bygget på plattformen Enonic XP, som er samme plattform som forsvaret.no. Dette gir fordeler knyttet til opparbeidet kompetanse og deling av innhold mellom løsningene. 

–Konsulentene fra Bouvet har bidratt med viktig kompetanse innen metode, tjenestedesign og utvikling som Forsvaret selv ikke har. Teamet har bidratt til å dele sine erfaringer med smidig prosjektmetodikk med hele Forsvaret, sier Benedicte Buer i Forsvaret avslutningsvis.

 

Temaer