shutterstock_1689337993

En anledning til å gi flere i bedriften et kompetanseløft samtidig

Ole-Henrik Larssen 
11. mai 2020

Fordelen med digitale kurs er at de gir muligheter for flere å delta – samtidig. Det kan bety mye for arbeidsprosessene internt.

Koronatiden har gitt mange virksomheter digitale aha-opplevelser. Det gjelder også kursarrangører, ifølge Nina Alfstad Sæther i Bouvet Kurs.


Fordeler for kursdeltakere og virksomhetene
– Våre opplevelser med digitale kurs har vært veldig positive. De har egenskaper som nok gjør at mange vil kurses online også etter at vi er tilbake i hverdagen, sier Alfstad Sæther. – Ett eksempel er at kursdeltakerne er litt mer anonyme når kurset foregår digitalt. Det gjør at mange føler det lettere å stille spørsmål eller delta i diskusjoner, forteller hun.

Så flere kan få bedre utbytte av kursene. Samtidig er det også flere som kan benytte seg av kursene. 

online_mange.jpg


Bred kompetanseheving internt kan gi mer effektiv arbeidshverdag
– Når ingen må reise for å delta, kan sesjonene gjøres kortere og spres utover flere dager. Det gjør dem lettere å følge for flere, sier Alfstad Sæther.

Ved bedriftsinterne online kurs sparer virksomheten kostnader på reise, kost og losji og dette bidrar til at det er enklere å samle ansatte fra ulike deler av landet til et felles kurs. Det er en prioritering som faller i smak hos den erfarne kursarrangøren.

– Ja, det er fint å se at mange benytter muligheten til å få flere opp et nivå eller to på ulike felt. Det kan bety mye for arbeidsprosessene internt – ikke minst ved større prosjektarbeid, utdyper hun.  


Kurs spesialtilpasset virksomhetens behov
Alfstad Sæther forteller at Bouvet Kurs med dette i mente nå også satser ekstra på bedriftsinterne kurs. Disse tar utgangspunkt i spesifikke behov virksomheten har – og holdes for større eller mindre grupper av ansatte. Kursene bygges fra grunnen av eller utfra standardkurs og materiell.

– Mange bedrifter ønsker kurs som er knyttet nærmere til egen hverdag, og med digitale kurs er det da enklere å gi alle som har det samme behovet, samme tilbud – samtidig, sier Sæther. – Vi har fått mange tilbakemeldinger på at kursformen styrker både samarbeid og fellesskap, fremhever hun.


Gode plattformer gir god samhandling 
Mange lurer imidlertid på hvordan digitale kurs fungerer i praksis. Alfstad Sæther forteller at de gjennomfører dem utelukkende på (nå) kjente plattformer som Teams og Zoom.

– Her har vi funksjoner som grupperom, tavler, chat, se alle deltakerne, se hvem som snakker. Dette gjør det mulig å stille spørsmål underveis, ha diskusjoner og gruppeoppgaver. Plattformene utvikles dessuten hele tiden, med stadig flere funksjoner, sier hun.

Hun har tro på at mye kan læres digitalt, men understreker samtidig at noen kurs selvfølgelig egner seg bedre enn andre.


Tre velegnede typer kurs
– Kurs som dreier seg om innføring i ulike tema, som for eksempel smidig, fungerer veldig bra. Det samme gjør grunnopplæring i ulike programmer eller verktøy. Da får du sitte hos deg selv, med din egen maskin og bruke softwaren i den settingen du vanligvis er, poengterer hun.

Sertifiseringskurs egner seg også veldig godt, anbefaler hun. – De har et forhåndsgitt pensum, og det er mye individuelle øvelser og oppgaveløsning som du uansett ikke kan gjøre sammen med noen.


Fysiske kurs gir likevel bedre fokus og dybde

De har altså gjort seg gode erfaringer, Nina Alfstad Sæther og kollegene. Men til tross for det, er de samstemte på at dette ikke betyr kroken på døra for fysiske kurs.

– Nei, absolutt ikke. De fleste føler nok at de får mer ut av å være til stede sammen med kursholderen og de andre kursdeltakerne. Det gir en annen dynamikk, og ikke minst et annet fokus, påpeker hun. – Dessuten er det noe med å komme seg litt vekk fra det vante som gir pusterom og mulighet til å tenke. Det skal ikke undervurderes, mener hun.

Samtidig tror hun ikke at alt vil gå tilbake til det gamle, heller.

– Jeg ser for meg at mange vil ønske å bruke digitale kurs som et supplement og for å få flere ansatte opp på et visst kompetansenivå samtidig. Det er en kostnadseffektiv gjennomføring av kurs, spesielt gunstig for bedrifter som har ansatte på ulike lokasjoner innenlands og utenlands.  Så kjøper de fysiske kurs når de ønsker fordypning og når kursene krever mer samspill og gruppearbeid.  Det er i hvert fall det jeg synes de bør gjøre, sier hun med et smil.

Se våre online kurs her  

 

Temaer

shutterstock_1689337993.jpg