Kvartalsrapport2017
>

Et godt marked for Bouvet

30. aug. 2017

Bouvet hadde i andre kvartal 2017 driftsinntekter på 385,7 millioner kroner sammenlignet med 345,3 millioner i andre kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 36,8 millioner kroner sammenlignet med 41,0 millioner tilsvarende periode i fjor. Kvartalet hadde fire færre arbeidsdager enn tilsvarende kvartal i fjor.

For første halvår rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 20,4
prosent til 804,7 millioner kroner. Driftsresultatet for årets seks
første måneder ble 78,0 millioner kroner som er en økning på 27,2
prosent sammenlignet med i fjor.

- Et godt marked, fornøyde kunder med investeringsevne og -vilje,
kombinert med engasjerte og dyktige folk i Bouvet, førte til et
meget godt kvartal for oss, sier Sverre Hurum, administrerende
direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i andre kvartal i år driftskostnader inklusive
avskrivninger på 348,9 millioner kroner sammenlignet med 304,3
millioner kroner i andre kvartal 2016. Dette tilsvarer en økning på
14,6 prosent.

EBIT-marginen i andre kvartal endte på 9,5 prosent, ned fra 11,9
prosent i andre kvartal 2016.

Resultat etter skatt ble 28,3 millioner kroner i andre kvartal
sammenlignet med 30,9 millioner kroner i samme periode 2016.
Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 2,72 kroner
sammenlignet med 2,94 kroner i andre kvartal 2016.

For ytterligere informasjon:
Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913
50 047 Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011