Facebook Pixel

Fra student til konsulent på seks uker

Støvet etter sommerstudentene har så vidt lagt seg før vi nå er i gang med et utrolig spennende høstsemester med over 30 nyansatte! Før vi forteller mer om det ønsker vi å skrive litt om hva sommerstudentene fikk være med på.

Regine Sagstad Berg

Erika, Ingrid, Johannes, Jostein, Lars, Marie, Precilia og Sunniva er navnene på våre eminente studenter som fikk prøve seg i konsulentrolle i seks sommeruker. De ble delt inn to i tverrfaglige team som fikk arbeide i spennende prosjekter for to av våre kunder; Bybanen og SFI Smart Ocean. Teamene fikk prøvd seg innenfor skyarkitektur i Azure, innhenting av data fra sensorer, strukturering og lagring av data i Azure, lage REST-API’er i .net core, React som klientrammeverk og PowerBI for visualisering av data.

Sommerjobb-gjengen i Bergen
Sommerjobb-gjengen i Bergen

Vi ønsker oss å gi studenter relevant arbeidserfaring i vårt sommerjobb-program. Vi legger derfor opp til at alle får prøve hvordan det er å være konsulent i et tverrfaglig team, arbeide i reelle og innovative prosjekter og ta del i både digitaliseringen og utformingen av fremtidens løsninger sammen med våre kunder. De to teamene fikk kurs i smidig arbeidsmetodikk og sommerukene suste av gårde gjennom daglige stand ups, planlegging, spesifisering og utvikling av oppgaver samt testing og demo for kunder. Bybane-gjengen startet sommeren med designsprint og målet for ukene var å revitalisere en eldre løsning.

IMG_4260.jpeg
Designsprint med Bybane-Bjarte
Smart Ocean teamet
Smart Ocean teamet

Datagrunnlaget for applikasjonen som Bybane-teamet skulle se på inneholdt eksisterende lokasjonsdata, men det manglet for den nye linjen til Fyllingsdalen blant annet. De fikk derfor lov å skrive om hele applikasjonen og starte med blanke ark. Både spennende og utfordrende!

Sommerjobb i Bergen sommeren 2023? Søk her!