Fra tegnspråk til Teams

Emma Dorthea Godø er utdannet tegnspråktolk. I dag jobber hun som konsulent og kursinstruktør, med Office 365 som spesialfelt. Hva i all verden er fellesnevneren her?

Tormod Myrland Aadnesen

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Det kan umulig være veldig mange andre som kan vise til en lignende karrierevei. Likevel er overgangen fra tegnspråk til Teams og Office 365-pakken slett ikke så snodig som vi kunne tro, ifølge Emma Dorthea Godø. Her er det nemlig ikke vanskelig å finne fellesnevnere.

– Jeg har alltid vært opptatt av visuell kommunikasjon. Jeg er en av dem som «tenker i bilder», og dette forklarer nok fascinasjonen for tegnspråk. Samtidig har jeg alltid vært interessert i det digitale og hvordan vi bruker symboler og bilder for å formidle, engasjere og samarbeide. For meg er dette kjernen i både det analoge og det digitale: effektiv kommunikasjon og samhandling, sier Emma.

Vil formidle nytteverdien i Office 365

Etter bachelorgrader i tegnspråk og pedagogikk fikk Emma jobb i Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped). Det varte ikke lenge før kollegene begynte å be jenta med de digitale ferdighetene om hjelp. Snart fikk Emma jobben med å lære opp brukere av digitale verktøy og plattformer, og hun fikk også rollen som digital lederstøtte i forbindelse med et større statlig digitaliseringsprosjekt.

– Bakgrunnen min var veldig nyttig da jeg begynte i Bouvet. Enten jeg jobber som konsulent eller kursinstruktør, handler det mye om å tilpasse opplæringen til brukernes behov og digitale modenhet. Selv har jeg alltid en praktisk tilnærming til digitale løsninger: «Hvilket verktøy kan jeg bruke for å løse oppgaven lettere enn jeg gjør i dag?» Som konsulent og instruktør er målet å være mest mulig konkret og matnyttig for kunder og kursdeltakere, sier Emma. 

– Hvem er den typiske kursdeltakeren?

– Det de har til felles, er naturligvis behovet for opplæring innen Office 365. Ellers er de ganske forskjellige, med bakgrunn fra et bredt spekter av yrkesgrupper og virksomheter. Noen er «vanlige» sluttbrukere, andre sitter i prosjektgrupper som består av folk fra for eksempel HR eller IT-støtte. Nå trenger de opplæring før de selv skal innføre Office 365 på arbeidsplassen sin.

– Hva vil du at kursdeltakerne skal sitte igjen med?

– Mestring. At de skjønner hvordan Office 365 kan gjøre arbeidshverdagen lettere og mer effektiv. Mange behersker de tradisjonelle Office-programmene, og under pandemien har andelen som er fortrolig med Teams skutt i været. Samtidig inneholder Office 365 verktøy som mange ikke kjenner til. Det er veldig gøy når folk oppdager ett eller flere «nye» programmer som løser akkurat den arbeidsoppgaven. Samtidig er det naturligvis ikke sånn at alle trenger å beherske alt.

– Hvordan er det å jobbe som kursinstruktør?

– Det er både gøy og lærerikt. I begynnelsen var det litt skummelt, men det varte ikke lenge før jeg merket at rollen som instruktør gir meg energi. For øvrig har rollen naturligvis endret seg noe under pandemien. Nå for tiden treffer jeg deltakerne som todimensjonale ansikter i hver sin rute på skjermen. Dette har vi snakket mye om internt: Hvordan legge til rette for god formidling, samspill og engasjement i det digitale klasserommet? Etter tilstrømmingen til Bouvet Kurs å dømme, kan det se ut til at vi har funnet en form på «fjernundervisningen» som fungerer. Likevel blir det fint når vi kan møtes ansikt til ansikt igjen.

– For min egen del har jeg blitt spesielt oppmerksom på at humør og engasjement er viktig. Jeg håper at mitt eget engasjementet er smittsomt – hvis det er lov å si i disse tider. Jeg mener i hvert fall at det gir et godt utgangspunkt for læring. I tillegg er jeg opptatt av presentasjonsteknikk. Små ting kan redusere risikoen for at undervisningen blir monoton og uinspirerende. Jeg prøver for eksempel å snakke klart og tydelig, være bevisst på tonefallet og unngå irriterende pauselyder som «eh» og «um», 

– Hva gjør du når du ikke jobber?

– Pandemien har selvfølgelig også påvirket fritiden min. Til vanlig er jeg frivillig i Røde Kors og Kreftforeningen. I tillegg spiller jeg håndball sammen med en gjeng fra hjembyen min, Ålesund. Det siste året har det hovedsakelig blitt turgåing og trening på stuegulvet. Hjemme trener jeg sammen med noen venner via Teams. Ja, der ser du: Office 365 gjør hverdagen enklere – også på privaten.