Fremtiden er en digital og data-dreven organisasjon

Winfried sin utfordring er å ikke ha nok timer i døgnet til å løfte frem faget Information og Data Management.
Les mer om Winfried sin arbeidshverdag her

Hvilken teknologi/rammeverk/metode jobber du med nå?

Jeg jobber som prosjektleder og rådgiver innen informasjonsforvaltning og datastyring, i tillegg til forretningsanalyse og endringsledelse. I mitt daglige arbeid bruker jeg rammeverket DMBOK (Data Management Body of Knowledge). 

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er å se at jeg gjennom dialogen med kundene bidra til å sikre dataverdien deres og å ruste dem for en digital, data-dreven fremtid. 

Hva er mest utfordrende?

Å finne nok timer i døgnet for å jobbe med å løfte faget Information og Data Management.

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg?

Det kjekke med jobben min er at ingen dager er like. Jeg varierer mellom hjemmekontor og kundens lokaler.
Men noen ritualer har jeg allikevel: Stå opp sammen med min familie, levere i barnehagen, sette på kaffe.

Derretter er det mange spennende møter. Information og Data Management er tett involvert i mange forretningsprosesser og jeg får innsikt i hele verdikjeden i virksomheten.

Jeg har også et verv i Data Management Association (DAMA) Norge, som jeg av og til bruker ettermiddagen og kvelden på. Her har jeg en egen podcast med ulike gjester. Det å drive denne gir meg faglig påfyll i tillegg til å være veldig motiverende. Du kan høre podcasten her.

Hvilke tre ting klarer du deg ikke uten i løpet av en arbeidsdag?

Jeg klarer meg ikke uten kona, kaffe, og teams.

Information og Data Management

Det er ingen tvil om at Winfried har et sterkt engasjement for faget Information og Data Management. 
Her kan du lese fire av artiklene han og kollegaen hans Jochen har skrevet: 

How to operate a data driven organization
How to choose the right technology
How to create a data driven culture
How to get your ducks in a row