Går i bresjen for digitalt samfunnsansvar

Rådgivere fra Bouvet er med å sette Corporate Digital Responsibility på dagsorden.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Samfunnet digitaliseres i stadig økende tempo og behovet for bærekraftig omstilling er prekært. EU kaller dette for en tvillingtransformasjon hvor digitalisering anses som nøkkelen til å løse bærekraftutfordringen verden står overfor.

Sammenhengene mellom digitalisering og bærekraft er imidlertid uhyre komplekse og  vi mangler innsikten vi trenger for å omstille offentlig og privat tjenesteproduksjon og industri.

I et slikt uoversiktlig landskap kan noen sentrale prinsipper for digitalt samfunnsansvar bidra til å guide oss til å utvikle teknologi og løsninger som ivaretar både klimamessige, samfunnsmessige og økonomiske forhold.

En gruppe internasjonale industriaktører og forskere har utviklet et sett med prinsipper for digitalt samfunnsansvar - Corporate Digital Responsibility (CDR). GoForIT har tatt initiativ til å oversette prinsippene til norsk. 

Her har to av våre kolleger, Ida Meuche, Pia Gjøsendal Virmlainen i tillegg til professor Leif Skiftenes Flak fra UiA ledet prosessen.

Skjermbilde 2023-02-23 kl. 16.37.43.png

 

Hva er CDR?

Digitalt samfunnsansvar (Corporate Digital Responsibility (CDR) er en ny praksis og et rammeverk som hjelper virksomheter med å bruke data og digitale teknologier på måter som oppfattes som sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig.

Den består av 7 etablerte prinsipper som kan gi retning for arbeid med å ta digitalt samfunnsansvar.

Her er lenke til den norske oversettelsen: https://corporatedigitalresponsibility.net/cdr-manifesto-norwegian 

Kort oppsummert er prinsippene: 

1.Hensikt og tillit 

2. Rettferdig og likeverdig tilgang for alle 

3. Et godt, digitalt samfunn 

4. Vurder økonomiske og samfunnsmessige konsekvense 

5. Få større fremgang med påvirkningsøkonomi (impact economy) 

6. Skap en bærekraftig planet 

7. Redusér teknologiens påvirkning på klima og miljø 

 

GoForIT har tatt initiativ til å oversette prinsippene til norsk

Onsdag 15.02 hadde GoForIT lansering av den norske versjonen i Bouvets lokaler i Oslo, med spennende gjester og interessante og lærerike diskusjoner. 

Både Ida og Pia er rådgivere for våre kunder i Øst, med et brennende engasjement for bærekraftig forretningsutvikling. Begge har engasjert seg stort for bærekraft, både internt og bransjeinitiativer som setter bærekraft på agendaen, som i GoforIT og DND.

Arbeidet med oversettelsen startet i mai 2022, da Pia, Leif og Ida hadde fått CDR på radaren. Da startet trioen med å utforske CDR.

Etter flere møter ble de enige om at dette var noe som var veldig etterlengtet og la frem en sak om å oversette prinsippene, i en strategisamlig for GoForIT i august.  

Deretter tok de kontakt med Rob Price som er grunnleggeren av CDR for å melde sitt ønske om å oversette prinsippene. Han uttrykte stor begeistring for GoForIT og samarbeidet mellom Næringsliv og akadamia, sier Pia.

Etter dette begynte de arbeidet med oversettelsen og planlegging av lanseringseventet. På norsk har rammeverket fått tittelen, Digitalt Sammfunsansvar.

– Det blir garantert mye spennende som kommer til å skje rundt Digitalt Samfunnsansvar fremover. Vi har bare såvidt sparket ballen i gang med den norske oversettelsen, forteller Ida.