Halvautomatisering av innkjøpsprosessen, SAP Punchout

Punchout modulen i SAP gjør det mulig å sette opp en forbindelse fra SAP innkjøpsrekvisisjon, innkjøpsordre eller arbeidsordre til leverandørenes produktkatalog/nettbutikk for å kunne hente produktinfo direkte inn i SAP.

Dette er funksjonalitet som også kan etableres via SAP SRM og NetWeaver portal. Det er standardene OCI 4.0/5.0 som gjør det mulig å få til denne integrasjonen mellom systemene.

Fordeler for bedriften

Punchout gir de ansatte muligheten til å koble seg opp mot sine eksterne leverandører for å laste inn informasjon direkte inn på ordrelinjene om produktene de ønsker å kjøpe. Løsningen sikrer at produktprisene er i henhold til den avtalen som din bedrift har inngått med den aktuelle leverandøren. Punhout modulen er tilgjengelig via en knapp i ordrebildet som sender deg direkte inn i leverandørens elektroniske produktkatalog/ nettbutikk. Du velger de produktene du skal kjøpe fra katalogen og informasjonen om disse blir enkelt bli overført tilbake til SAP systemet i f.eks en innkjøps-rekvisisjon, innkjøpsordre eller arbeidsordre. Du slipper dermed en mengde manuelt arbeid og vil bruke mindre tid på å gjøre dine innkjøp. Til høyre er et eksempel på hvordan du navigerer deg fra SAP til produktkatalogen.

Forklaring på hvordan Create Purchase order fungerer

Skjermbilde under viser hvordan produktinformasjonen på de produktene du har valgt i katalogen legger seg inn på linjenivå i f.eks SAP innkjøpsordren. All nødvendig informasjon for å opprette innkjøpsordren overføres fra leverandøren slik som leverandørnummer, beskrivelse, varetekst, pris, material gruppe, kontrakt osv.

For at punchout skal fungere er det viktig å sjekke om leverandøren støtter dette og at de kan overføre produktinformasjonen tilbake via OCI 4.0 formatet.

Statkraft og Aibel har tatt i bruk denne funksjonaliteten som kan bekrefte at de sparer mye tid som en gevinst av dette.

Skjermbilde av create purechase order