Hva er vårt fotavtrykk i verden, og hva gjør du med det?

Det globale risikolandskapet er preget av to ting for øyeblikket: smittsomme sykdommer, og faren for ikke handle raskt nok og riktig nok på klima. Bærekraft er en global megatrend som angår oss alle. Men dette vet du. Spørsmålet er hva gjør vi i IT-bransjen med det?

Ingunn Dahle

13. des. 2021

tree growing on a computer circuit board / green it / green computing / csr / it ethics

People planet profit


Bærekraft i næringslivet handler om tre ting: people, planet, profit. For vi må overleve, også økonomisk. Der har vi holdt fokuset lenge. Samtidig skal vi rapportere på kravene i taksonomien, og da må vår virksomhets aktiviteter samsvare med kravene. Det betyr i første omgang at vi må opp på et minimumsnivå. Det handler om kompetanse, om bevissthet, og om evne og vilje til å bevege seg i retning av en trippel bunnlinje. 

Regnskapet må endres 


Spørsmålet om det er godt nok å bare måle de økonomiske gevinstene og kostnadene, har vi som samfunn, og som næringslivsaktører besvart. Det er ikke godt nok. Vi må begynne å måle gevinster og kostnader som omhandler de andre to P-ene: people og planet. Hva er vårt fotavtrykk, også her. Og disse regnskapene må inn i styrerommene, og i ledergruppene. Det må inn i prosjekteiernes kontorer, og det må opp i politisk ledelse. Hva er så vår rolle i dette, som IT-leverandører?

IT utvikling er også samfunnsutvikling


«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» Definisjonen er fra 1987, og stammer fra arbeidet med «Vår felles fremtid», som vår egen Gro var leder for. Det er så enkelt, og samtidig så vanskelig. Vår bransje har dedikert vårt arbeidsliv til å jobbe med utvikling. 

Bygger morgendagens samfunn

Vi i Bouvet sier at vi skal gå foran og bygge morgendagens samfunn. Hva slags samfunn vil vi ha? Dette spørsmålet må vi ha med oss i alle prosjektene våre, store som små. Vi skal være gode sparringspartnere, og vi skal sørge for at digitaliseringen vi gjør sammen med kundene våre, er grønn nok til at vi kan stå oppreist i denne diskusjonen. Men vi må også kunne se på hvordan vi er med å støtte opp under et mer bærekraftig samfunn. Det kan løses på veldig mange ulike måter. Men vi må ha med oss kreativiteten når vi skal løse utfordringer, slik at vi evner å se mulighetsrommet som bor i det grønne skiftet.

Bruk taksonomien til å tenke kreativt

Uansett hvem du er, og hvor du sitter rundt bordet i digitaliseringsløpet: du kan spørre teamet ditt: Hvordan kan vi bidra til EU taksonomiens krav? Er det noe vi kan gjøre for å imøtegå, eller tenke kreativt rundt:

 • Begrensning av klimaendringer
 • Klimatilpasning
 • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
 • Omstilling til en sirkulærøkonomi
 • Forebygging og bekjempelse av forurensing
 • Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Begynn allerede nå. Her er noen tips: 

 • Utfordre teamet og oppdragsgiver til å tenke trippel bunnlinje og måle den (people, planet, profit)!
 • Utvikle digitale tjenester som understøtter mer enn ett av de 17 bærekraftsmålene
 • Spør hvordan vi kan involvere og premiere bærekraft blant ansatte og befolkning
 • Bruk AI og annen teknologi smart for f.eks. bedre styring og reduksjon av klimaforurensning eller lavere forbruk
 • Bruk teknologi smart for å predikere forbruk og unngå svinn
 • Fremsnakk mangfold på kunnskap og sosial bakgrunn ved rekruttering
 • Bruk AR for å teste produkter (eks: Ikea bruker AR for å la deg prøveplassere møbler i stuen din med mobilen)
 • Og still spørsmålet «Trenger vi egentlig ny hardware nå?»

 

ingunn.jpeg
Foto: Ingunn Dahle, senior konsulent i Bouvet

Om artikkelforfatteren 

Ingunn er rådgiver i Bouvet og har bidratt til utviklingen av tjenestekonseptet Digitalisering og Bærekraft i Bouvet. Ingunn er også en dyktig formidler og holder foredrag, kurs og workshops både internt og eksternt om Flourishing Business Canvas og bærekraft.