I anledning 8. mars ønsket nettverket vårt "Mangfold & Inkludering" å sette søkelyset på hvordan vi kan oppnå en bedre kjønnsbalanse i IT-sektoren.

Miriam Lillebo, Idun Sarre Ramstad, Ellen Nøstvik Bakksjø

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


 

Kvinnedagen 8. mars handler om arbeidet for kvinners like muligheter og rettigheter. Gjennom mange år har dette arbeidet blitt kronet med mange framskritt og vært et viktig bidrag i utviklingen av samfunnet slik vi kjenner det i dag. Dagen i dag er derfor en viktig inspirasjon til å fortsette dette arbeidet.

Derfor har vi pratet med noen kvinnelige forbilder for å lære hva som motiverte dem til en jobb innen IT, hvordan det er å være kvinne i en mannsdominert bransje, samt hva som må til for å heve kjønnsbalansen.

 

Kvinner i Bouvet svarer

Tusen takk til Anne Torhild, Cathrine, Marianne,Therese, Oda og Else som deler fra sine erfaringer med å være kvinne i en mannsdominert bransje, hva de jobber med og brenner for samt hva som må til for å heve kjønnsbalansen i IT-bransjen.

Anne Torhild Mettenes

Rådgiver, Bergen

 

large-4002.png

Cathrine Holm 

Utvikler og arkitekt, Nord

 

large-1394.png

Marianne Berthelsen

Utvikler, Rogaland

 

large-3789.png

Therese Lindblom

Områdeleder, Øst Kundeopplevelse

large-2758.png

 

Oda Omholt

Utvikler, Sør

large-4117.png

 

Else Wiik Eckhoff

Områdeleder, Øst Råd og Prosjekt

large-1703.png

 

Visste du dette om Bouvet

I Bouvet Norge er andelen kvinner på rundt 30 %. Dette er noe vi aktivt arbeider med å øke. 

Til tross for at andelen kvinner er lavere enn menn i Bouvet, er det også ulikt fordelt på avdelinger/fagområde. Det er også avdelinger i Bouvet med høy kvinneandel som etterlyser flere menn. 

Det er også kjennskap til kollegaer i Bouvet som identifiserer seg som ikke-binære eller har en annen kjønnsoppfatning. Dette er noe nettverket ønsker å kartlegge ytterligere i året som kommer. 

Bouvet redegjør for sitt arbeid med likestilling og ikke-diskriminering i Likestillingsredegjørelsen til årsrapportene våre. I året som har gått har blant annet ledelsen arbeidet med å kartlegge lønnsforskjeller i selskapet for å avdekke eventuell diskriminering.

Vi har et åpent nettverk og kanal for mangfold og inkludering i Bouvet. i Nettverket er er alle kollegaer velkomne til å dele og holde seg oppdatert på relevant tematikk knyttet til mangfold og inkludering. 

Anne Torhild Mettenes 

large-4002.png

Hva jobber du med?   

Jeg jobber som både prosjektleder, rådgiver, kursholder i Design Thinking og Tjenestedesign. Det går også mye i innsiktsarbeid sammen og for kunder og oppdrag innen blant annet implementering av Office 365-produkter.

Hva er det kuleste ved rollen din?

Jeg liker at jeg kan jobbe med veldig mange ulike oppdrag for mange ulike kunder og bransjer. Det jeg synes er ekstra spennende, og som jeg håper jeg kan få jobbe mye med i fremtiden, er når vi kobler sammen digitalisering, design dreven innovasjon og bærekraft.

Hvorfor valgte du å begynne å jobbe innen IT?  

Selskapet jeg jobbet i den gang var i full gang med å etablere et digitalt road map. Jeg så med en gang at jeg ønsket å være med å forme fremtiden og hva vi skulle prioritere å jobbe med. I tiden etter dette jobbet jeg tettere og tettere med IT, både drift og utvikling. Jeg så tidlig at dette var et nytt fagfelt jeg trivdes godt i.  

Har du noen personlige erfaringer med å være “en av få” som du vil dele?

Jeg har jobbet så lenge i bransjer hvor jeg ofte kunne være alene som jente, at jeg ikke tenker så mye over det lenger. Det er egentlig litt trist. I Bouvet har jeg bare vært i seks måneder, og her opplever jeg at jeg jobber like mye med menn som kvinner.  

Da jeg skulle slutte i en tidligere jobb, var vi 10 personer som gikk ut for å spise middag. Det gikk litt tid før jeg ble gjort oppmerksom på at jeg var eneste kvinnen til stede. Selv hadde jeg ikke lagt merke til det. Jeg så på alle rundt meg som gode kollegaer og venner og tenkte ikke over hvilke kjønn de hadde.

Hvilke tiltak tror du kunne hjulpet for å flere kvinner til å velge en karriere innen IT? 

Jeg tror kvinner må gjøres oppmerksom på hvilke muligheter en karriere innen IT gir. Det er langt mer enn programmering og tunge arkitekturjobber - det er design, innovasjon, endringsledelse, prosjektledese, test, drift, utvikling på flere nivåer og mye, mye mer.

Det er stort personlig utviklingspotensiale og en får virkelig være med å forme fremtiden.

Jeg tror også det er viktig å ha fokus på mangfold i rekrutteringsprosessen. Er en ikke bevisst på det, er det lett å rekruttere personer som er like seg selv. Siden det er en stor overvekt av menn som jobber innen IT, er det lett at også menn blir rekruttert.

Hvorfor tror du likestilling i dag er viktig for en bærekraftig fremtid? 

Fordi menn og kvinner ofte har ulike egenskaper. Vi ser ting ulikt og alle synspunkter må på bordet for at vi skal klare å løse fremtidens utfordringer.  

Cathrine Holm 

large-1394.png

Hva jobber du med og hva er det kuleste ved rollen din?

Jeg er utvikler og det kuleste med rollen min må være at jeg er med på å utvikle systemer som gjør hverdagen til de som skal bruke det enklere. Det er kanskje fort gjort å glemme dette i sin egen hverdag, med alt som står på to do-lista, der man hopper fra den ene saken til den andre i Jira. Men det gjør godt å «ta et skritt tilbake» og se på det store bildet og effekten av det man er med på å lage. 

Jeg jobber for øyeblikket med utvikling av både frontend og backend for en webapplikasjon, så i hovedsak er det standard teknologier som HTML, CSS, JavaScript og .NET Core jeg jobber med. Vi bruker også noe React og en del andre rammeverk/bibliotek.

Etter min erfaring er det kanskje sistnevnte som varierer mest fra prosjekt til prosjekt i arbeidet med webutvikling. Der er det gode muligheter til å lære litt forskjellig med tiden (som også er veldig gøy). 

Hvorfor valgte du å begynne å jobbe innen IT?  

Etter videregående skole hadde jeg lyst å studere videre på universitet, og da jeg så gjennom studiene som fantes i Trondheim, var det egentlig bare de studiene innen IT jeg synes hørtes spennende ut.

Jeg kunne ikke noe om fagfeltet fra før, men jeg ble alltid «besatt» av å prøve å ordne ting på den stasjonære maskinen vi hadde hjemme i oppveksten. Dersom det var noe som skulle installeres/ settes opp på maskinen eller det f.eks. skjedde noe med tilkoblingen til internett.

Jeg tok et årsstudium i informatikk først for å se om dette kunne være noe for meg, og selv om jeg synes fagene var vanskelige, ønsket jeg allikevel å lære mer. Nysgjerrigheten var stor, og jeg synes det virket som et interessant fagfelt. 

Hvilke tiltak tror du kunne hjulpet for å flere kvinner til å velge en karriere innen IT? 

Jeg synes dette er et veldig sammensatt spørsmål, og jeg tror det omfatter en del faktorer, men jeg tror blant annet at man må få opp interessen hos jenter i ung alder.

Her er det jo allerede gjort mye bra, blant annet alt det «Lær Kidsa Koding» har etablert, at det finnes arrangement som retter seg mot jenter og at det er kommet inn noe programmering i skolen.

Jeg tror det er viktig å få kvalitet på den opplæringen som foregår i skolen, siden dette er noe alle skal gjennom og at flesteparten av elevene sitter igjen med en følelse av mestring og at det er gøy. 

Hvorfor tror du likestilling i dag er viktig for en bærekraftig fremtid? 

Jeg velger å svare på spørsmålet ift. teknologi, som allerede spiller en stor rolle i livene våre; det er gjennomgående i omtrent alt vi gjør, bruker og eier.

Det er viktig med likestilling i dag fordi teknologi kommer til å spille en enda større rolle fremover. For å sikre en positiv utvikling og kunne lage gode system, er det viktig å ha mangfold på alle plan som gjør at man får et bredere perspektiv og dermed øker forståelsen for det man er med på å utvikle.  

Marianne Berthelsen

large-3789.png

Hva jobber du med og hva er det kuleste ved rollen din?

Jeg er i dag en del av Power Platform Center for Enablement i Equinor, og jobber for tiden i ett av Equinors DigiTeam med app utvikling og automatiseringer av ulike oppgaver.

Definitivt alle de spennende utfordringene jeg får, og at jeg får være med på Power Platform-reisen. Det er kult å få være med på noe som er så nytt!

Hvorfor valgte du å begynne å jobbe innen IT?  

Jeg valgte IT som min retning fordi jeg liker logiske utfordringer og setter pris på en variert hverdag. Helt siden jeg var liten har jeg tilbragt mye tid foran PC-en, og som eldst i søskenflokken ble jeg nødt til å lære meg alt selv. Det har nok bidratt til min over gjennomsnittet interesse for data.

Hvilke tiltak tror du kunne hjulpet for å flere kvinner til å velge en karriere innen IT? 

Jeg tror at dagens utvikling gjør det mer interessant for jenter å jobbe med IT.

I dag er det mer sosialt akseptert at jenter også kan, for eksempel, game. Det er liten tvil om at flere IT-områder gjerne krever en spesiell interesse for data, men der tror jeg allerede vi kommer til å se endringer i årene som kommer.

Har du noen personlige erfaringer med å være “en av få” som du vil dele?

Jeg opplever å bli verdsatt og respektert av både kunder og kolleger. Fremdeles er det en uvanlig yrkesretning for damer, og jeg har mottatt utelukkende positive tilbakemeldinger for å være "en av få" damer innenfor IT.

Hvorfor tror du likestilling i dag er viktig for en bærekraftig fremtid? 

Likestilling er viktig for både arbeidsmiljøet, men også i samarbeid i Team.

Team bestående av både damer og menn tror jeg er viktig for resultatene vi leverer til våre kunder, vi utfyller hverandre, noe som bidrar til et godt sluttresultat.

Therese Lindblom

large-2758.png

Hva jobber du med? Og hva er det kuleste med rollen din? 

Rollen min innebærer enormt med variasjon.

Jeg er så heldig å få lede et svært tverrfaglig område. Derfor kan jeg involvere meg i hele spekteret, alt fra forretningsutvikling via design, innhold og til et stort utvalg av teknologier.

Jeg er også glad for at forståelsen for at en god IT-løsning ikke bare dreier seg om koden, men hele brukeropplevelsen har blitt allmen kunnskap. Det samme gjelder kunnskap om hvilken påvirkning den kan ha for organisasjonen som tar den i bruk.  Men det aller kuleste er folka!

Min jobb dreier seg om å tilrettelegge for at vi lager tjenester for kundene våre, som både vi og kundene er stolte av. Og når jeg ser at vi klarer å skape trivsel, glede og entusiasme igjennom leveransene våre – samt tilrettelegge for faglige og sosiale møteplasser, da blir jeg utrolig glad og stolt på gjengens vegne. 

Hvorfor valgte du å begynne å jobbe innen IT?  

Jeg har alltid vært glad i logikk og matte. Min far kom hjem med en maskin allerede da jeg var 7-8 år (dette var tidlig på 80-tallet).

Den kunne man programmere i Basic på og jeg syntes det var spennende å jobbe med koden for å få "den" til å gjøre forskjellige ting.

Eksempelvis lagde vi gloseprøver på engelsk og fikk maskinen til å skifte farge på skjermen. Jeg husker det som utrolig gøy da jeg skjønte hvordan jeg kunne endre tjenesten, bare ved små justeringer i koden. Små ting som ga mestringsfølelse for en 8-åring!

Har du noen personlige erfaringer med å være “en av få” som du vil dele?  

Da jeg startet som utvikler på midten av 90-tallet, var det ikke fullt så vanlig å være ung jente i mitt yrke. Blant kollegaer var det bare fint og helt uproblematisk, men jeg strevde tidvis med å få aksept for kunnskapen min ute hos kunde. Ved flere anledninger måtte jeg "snakke gjennom" en mannlig senior utvikler for å få gehør for mine innspill, kom jeg med de direkte var det aldri bra nok.

Hvilke tiltak tror du kunne hjulpet for å flere kvinner til å velge en karriere innen IT?

Dette har jeg tenkt mye på, men jeg er veldig usikker. For å trives innen IT, må man ha en grunnleggende interesse for teknologi og jeg håper og tror vi har kommet så langt nå at jenter forstår at om de vil – så er det fullt mulig. Men kanskje det går an å synliggjøre bedre hvordan arbeidshverdagen kan se ut? At den er variert, at du møter mange spennende mennesker og at å jobbe innen tech ikke trenger å være så "nerdete" som det kanskje ble assosiert med tidligere?

large-4117.png

Oda Omholt

Jeg har ikke jobbet så lenge ennå, så jeg tenker jeg har mye kult i vente. Det jeg liker best foreløpig er når jeg kan kombinere programvareutvikling med data engineering/data science.

Det er det jeg gjør akkurat nå i et prosjekt for Cognite! Og enn så lenge nyter jeg rollen som fersking – og føler på en lettelse over å ikke måtte kunne alt fra dag én. 

Hvorfor valgte du å begynne å jobbe innen IT?  

Jeg begynte på en utdannelse i informatikk året jeg fylte 26. Jeg kjente at jeg trengte en karriere som lot meg spille mer på styrkene mine og hvor det var gode muligheter for stabilt arbeid med interessante, utfordrende oppgaver.

Jeg har mange interesser, så jeg måtte prøve et par andre ting først! Som en person som er glad i kompleksitet, abstraksjon og å stadig lære nye ting, har jeg funnet et felt der jeg kan få brukt disse sidene på daglig basis. 

Har du noen personlige erfaringer med å være “en av få” som du vil dele? 

Jeg har i flere faser av livet vært en eksentrisk person som har gått i utakt med omgivelsene, så å velge å jobbe innen IT i et solid firma som Bouvet, er nok den erfaringen i livet som har fått meg til å føle meg aller minst som "en av få". 

Hvilke tiltak tror du kunne hjulpet for å flere kvinner til å velge en karriere innen IT?

Det hadde nok gått fortere å komme inn på dette sporet hvis jeg hadde noe erfaring med programmering fra skoleårene. Jeg var ikke klar over at det finnes så mange forskjellige bruksområder for tekniske ferdigheter, at denne verdenen er så mangfoldig i type arbeidsoppgaver eller hvor tilfredsstillende det er å bygge noe med kode. Alt som gir barn muligheten til å føle mestring og ha det gøy med programmering tror jeg er hjelpsomt.

Hvorfor tror du likestilling i dag er viktig for en bærekraftig fremtid?

Jeg tror vi for lengst har all teknologien og den tekniske kunnskapen som trengs for å løse de store problemene knyttet til bærekraft på verdensbasis.

En av flaskehalsene tror jeg er hvordan vi som kultur og enkeltindivider har en underutviklet relasjonell, emosjonell og kroppslig bevissthet, som er fundamentet for valgene vi tar og kilden til tankene vi tenker.

En tilknyttet faktor er viktigheten av støtte og tid til omsorgsarbeid for å kunne oppdra friske, etiske borgere som bryr seg om jorda, noe som ikke er tilstrekkelig verdsatt selv i et så raust og rikt land som Norge.

Kanskje en kulturell likestilling av disse "feminine" prinsippene med de dominerende "maskuline" prinsippene, vil kunne bringe frem endringer på systemnivå som gjør at vi styrer romskip Jorden på en bedre kurs? 

Else Wiik Eckhoff

large-1703.png

Hva jobber du med? Og hva er det kuleste med rollen din? 

Jeg jobber som områdeleder for Råd og prosjekt. Det kuleste ved min rolle er å få jobbe med så hyggelige og flinke folk – og få bidra til utviklingen av folka og utviklingen av Bouvet som selskap.

Som leder får jeg være med på å tydeliggjøre retning og tilrettelegge for et godt fellesskap. Jeg jobber for at konsulentene skal få interessante oppdrag og utviklingsmuligheter, tilrettelegger for arenaer for deling og sosialt samvær, og så jobber jeg med rekruttering og tjenesteutvikling.

Vi har satt oss et mål om å få det mest anerkjente Smidig-miljøet i Oslo, og har derfor startet en egen avdeling for Smidig rådgivning. 

Hvorfor valgte du å begynne å jobbe innen IT?  

Jeg ønsket meg en jobb hvor jeg kan bidra til utvikling av samfunnet gjennom gode IT-løsninger og startet derfor på informatikkstudiet for mange år siden. I løpet av studiet fant jeg ut at jeg ønsket å jobbe i grensesnittet mellom forretning og teknologi. 

Har du noen personlige erfaringer med å være “en av få” som du vil dele?   

På informatikkstudiet og gjennom mange år som prosjektleder for utviklingsprosjekter var jeg en av få kvinner. Det gjør noe med miljøet når det blir en bedre fordeling mellom kjønn og mangfold for øvrig. I avdelingen for endringsledelse er det flest kvinner, så her ønsker vi å rekruttere flere flinke menn. 

Hvilke tiltak tror du kunne hjulpet for å flere kvinner til å velge en karriere innen IT?  

Jeg tror det er viktig å synliggjøre mulighetene til å jobbe med meningsfylte prosjekter og for å kunne utvikle seg videre og jobbe med forskjellige roller. Jeg har selv vært heldig og fått mulighet jobbe med prosjektledelse, endringsledelse, rådgivning, HR og ledelse. Hvis vi hadde klart å formidle dette på en god måte til de som går på videregående og står foran valg av hvilken utdannelse de skal ta, så tror jeg flere vil velge IT.

Hvorfor tror du likestilling i dag er viktig for en bærekraftig fremtid?  

Jeg mener at et stort mangfold vil øke forståelsen for hverandre og for hvordan vi kan løse våre kunders behov, og bidra til bedre arbeidsmiljø og verdiskapning. Og da tenker jeg på mangfold i bl.a. ferdigheter, egenskaper, erfaring, etnisitet, livssyn og kjønn. Derfor er det viktig at vi jobber aktivt for et arbeidsliv som fremmer likestilling og er mangfoldig og inkluderende.