CAROLINE
>

7 høns, Office-365 og delingskultur

Regine Sagstad Berg 
22. mai 2020

Caroline håper flere har fått opp øynene for verdien og nytten av Office-365 den siste tiden og har ikke hatt en kjedelig dag på hjemmekontoret med 7 høns, katt, mann og barn.

De siste månedene har vært vanskelige for oss alle. På kort tid måtte vi snu oss fort og tilpasse oss en helt ny hverdag. En tilvenning som lykkes grunnet en gjeng enestående Bouvetere som har vist oss at tilpasningsdyktighet, positivitet, kunnskap og driv kan flytte fjell. Den jobben konsulentene våre gjør dag ut og dag inn er helt enestående, og vi er nesten fra oss av beundring.  

For å høre hvordan det hele egentlig har vært mulig, har vi tatt en prat med én av disse konsulentene, nemlig Caroline Powers, som har jobbet 10 år i Bouvet, og før det flere år i IBM. 

Hvordan er det for deg nå, og hvordan har det vært å oppleve kriser som Covid-19, finanskrisen og oljekrisen som konsulent i Bouvet?    

Med unntak av at jeg nå har hjemmekontor, har ikke jobbsituasjonen min endret seg pga Covid-19. Jeg jobber utelukkende med O365, så det har, om noe, bare blitt enda mer relevant det jeg gjør i mine prosjekter. Jeg har det i grunnen fint på hjemmekontor, selv om det selvsagt hadde vært stas å treffe folk fysisk også, og ikke bare på video.

Bouvet har vært enestående gjennom kriser. Det at vi styres lokalt gjør at det er mye lettere å snu seg rundt og finne nye muligheter dersom noen dører lukkes. Jeg har erfaring fra et digert internasjonalt selskap, og ser absolutt at lokal styring har mye for seg. Jeg tror også at det er noe unikt i Bouvet med den stå-på-viljen og positiviteten alle de ansatte har vist for at vi skal klare oss.

Nå under Covid-19 er jeg utrolig glad for at Bouvet har latt ansatte låne både stoler og annet utstyr med seg hjem. Det har i hvert fall vært helt avgjørende for min helse på hjemmekontoret. Jeg vet at denne muligheten ikke er tilstede i alle firmaer, så det er noe jeg setter stor pris på. Det passer perfekt inn i Bouvet sin delingskultur!

Caroline Powers på sykkeltur
Caroline avbildet på Bouvet i Bergen sin uavhengighetstur til Nice i 2019

Hva er det som gjør at du har valgt å bli i Bouvet over lengre tid?

Først og fremst alle de fantastiske menneskene. Bouvet har blitt min andre familie, og selv om jeg i perioder nesten utelukkende er ute hos kunder, føles det alltid som å komme hjem de gangene jeg er innom kontoret. En annen grunn til at jeg har blitt værende er at jeg har hatt mulighet til å prøve mye forskjellig i min tid i selskapet. Det er en perfekt plass for oss som ikke helt klarer å bestemme seg for hva man vil når man blir stor

Bouvet har en unik kultur som jeg setter svært stor pris på. Det er stort fokus på åpenhet, og jeg vet at jeg alltid kan spørre mine kolleger om hva det måtte være, også på tvers av regionene. Som konsulent ute hos mange ulike kunder har jeg opplevd at denne åpenheten ikke er noe du kan ta for gitt.  

Det er en absolutt fordel å ha vært så lenge i samme bedrift. Jeg har en helt annen oversikt nå enn det jeg hadde de første årene over hvordan alt henger sammen og har derfor blitt mye tryggere på min rolle og plass i selskapet. Det at jeg er så trygg gjør at jeg i større grad tør å si hva jeg mener, og tør å ta plass.
 

Hva tenker du vi må gjøre, for å ikke bare gå tilbake til normalen, men utvikle oss på en positiv måte og komme styrket ut av dette?

Jeg synes vi først og fremst må fortsette med den fantastiske delingskulturen som har blomstret opp som følge av hjemmekontor-situasjonen. Jeg ble oppriktig rørt av engasjementet på Slack, vår intern-kanal, der det flommet over av gode innspill for hvordan vi skulle takle den nye situasjonen. Det er også strålende med alle fag-lunsjene og tilsvarende som nå settes opp slik at alle, også fra andre regioner, kan delta på det de ønsker og har tid til. Dette håper jeg virkelig fortsetter, også når folk er tilbake på kontoret, for det er en svært positiv utvikling!