thought-catalog-214785
>

Q3 2017: Lønnsom vekst i et godt marked

9. nov. 2017

Bouvet hadde i tredje kvartal 2017 driftsinntekter på 344,2 millioner kroner sammenlignet med 280,4 millioner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 17,1 millioner kroner sammenlignet med 12,1 millioner tilsvarende periode i fjor. Kvartalet hadde en mindre arbeidsdag enn tilsvarende kvartal i fjor.

- Digitalisering fortsetter, og oppdrag i kvartalet viser at kundene etterspør våre tjenester i økende grad, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i tredje kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 327,2 millioner kroner sammenlignet med 268,3 millioner kroner i tredje kvartal 2016. Dette tilsvarer en økning på 22,0 prosent.

EBIT-marginen i tredje kvartal endte på 5,0 prosent, opp fra 4,3 prosent i tredje kvartal 2016.

Resultat etter skatt ble 12,5 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 8,2 millioner kroner i samme periode 2016. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 1,22 kroner sammenlignet med 0,80 kroner i tredje kvartal 2016.

For ytterligere informasjon:
Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047
Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011