Åtte lag - To kundecaser. Low-Code Hackathon ble en suksess!

Vi inviterte til et low-code hackathon for alle kolleger i Rogaland. Les mer om de intense 24 timene og oppgavene som ble løst for kundene her:

Constanse Bredahl Gangenes, Frøy Helle, Louise - Mari Høie Sundal

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


På vårt første low-code hackathon fikk deltakerne bryne seg på samfunnsnyttige caser for to av våre kunder; Innovasjon Norge og Smartbyen Stavanger. For å løse oppgavene måtte deltakerne ta i bruk verktøyene til Microsoft Power Platform, blant annet Power Apps, Power BI og Power Automate.

Ønsket alle fagområder velkomne! 

Formålet med hackathonet var å flere for å få øynene opp for low code-utvikling. Enheten vi er en del av jobber med dette til daglig og ser at dette er kompetanse mange har nytte av å kunne. Det var derfor ikke nødvendig med særlige forkunnskaper innenfor plattformen for å kunne delta.

👀 Visste du at i løpet av 2025 vil 70% av forretningsapplikasjoner utvikles på en Low-code plattform? Opp fra 25% som var tallet i 2020! 👀

hack.jpg

Det var over 40 deltakere som ville bruke helgen med oss og low code. Hackathonet fant sted på et fint hotell i Sandnes med treretters middag, lunsj og snacks inkludert. Det var veldig kjekt å se at folk med ulike fagbakgrunner og kompetanse ble med.

 

Visste du dette om Low Code i Bouvet?

  • Vi jobber med samfunnsaktører i hele landet som Oslo kommune, Equinor og Skagerak Energi for å nevne noen.
  • Vi har det største Low-code-miljøet i Rogaland, og mulig i Norge?
  • Vi har vår egen skole for Low-code utvikling som heter Bouvet Power Platform Academy. Denne har høy status eksternt, og allerede har over 50 ansatte i Rogaland har gjennomført denne skolen det siste 1,5 året.

 

Bli kjent med oppgavene og lagene 

Vi ønsket at deltakerne skulle bryne seg på samfunnyttige prosjekter som kan sammenlignes med prosjekter de kunne møtt på ute hos kunde. 
 

Low Code Hackathon

 

Noen av løsningene:

Les hva lagene har å si om løsningene de lagde under hackathonet 🏁

Lag 2

Vi leverte en rapport som viser trafikken ut og inn i Stavanger basert på sykkel, kollektivt, bil og tungtransport. Vi har med værdata og luftkvalitet og muligheten til å se trend basert på tid. Vi lagde også en aktivitetskampanje som lar ansatte i Stavanger kommune rapportere hvordan de kommer seg til jobb. Her  får de poeng basert på valgt transportmiddel og kan bli med i trekning av kinobilletter.

Lag 4

Vi lagde en Power BI-rapport med reelle data for å kunne kartlegge trender i næringer pr. region og for å få god oversikt over de ulike regionenes økonomiske utvikling.

Lag 5

Vi utviklet en konseptuell løsning hvor regionslederne i Innovasjon Norge skal kunne få et overblikk over konkurser per kommune og per region ved hjelp av lister, nøkkeltall og grafer.

Løsningen består av data hentet via en Dataflyt som lagres i Dataverse, og som deretter behandles i Power BI før de importeres som grafer og tall i en Canvas app.

Lag 6

Gruppen lagde en Power BI-rapport samt en chatbot som viste tildelinger av corona-midler og konkurser per fylke og bransje. I tillegg ble det jobbet med en chatbot, hvor brukere skal kunne spørre om antall konkurser og tildelinger per fylke og periode.

Lag 7 (vinnerlaget) 🏆

Vi har laget en løsning tiltenkt administrasjonen i Stavanger kommune.

Løsningen tar i bruk sanntidsdata om trafikk og vær. Dette gir kommunen tidsriktige analyser av trafikkbildet, de kan lage prediksjoner basert på historiske korrelasjoner, og for å kunne ta bedre beslutninger når det kommer til videreutvikling av infrastruktur og kollektivtilbud i kommunen.

Lag 8

Vi produserte et dynamisk Power BI dashboard for Stavanger Kommunes Smartby som viste en oversikt over historisk bil og sykkeltransporten inn/ut av Stavanger sentrum.
Laget la også frem detaljerte forslag til hvordan videre arbeid kunne tillate å presentere offentlig transport inn i Dashbordet, samt hvordan trafikken blir påvirket av variabler som vær, vind, og arrangementer, i tillegg til at Dashbordet kunne fungere i sanntid med oppdateringer hver time.