FH2B1236
HV-soldater fra Oslofjord heimevernsdistrikt-01 bistår sivile myndigheter med grensekontroll på Svinesund. Foto: Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret

Videreutvikling av nasjonal ressursdatabase for Forsvaret

Regine Sagstad Berg 
21. sep. 2020

Jostein, Jonas og Truls er nyansatte konsulenter ved Bouvet. I løpet av sine første uker har de satt i gang med et spennende prosjekt for Forsvaret. Her får dere et innblikk i hvordan de opplever å arbeide på sitt første prosjekt!

AppTeamForsvaret.png
Jostein, Jonas og Truls

Vårt første prosjekt

- Å få jobbe for Forsvaret i vårt første prosjekt er veldig spennende. Her utvikler vi noe som kan ha stor samfunnsnytte og samtidig byr på mange forskjellige utfordringer og problemstillinger.  

- Vi jobber også med moderne teknologier og rammeverk. Dette var en liten omstilling fra studentlivet ettersom vi bygger opp en applikasjon med de rammeverk vi tenker passer best til oppgaven. Prosjektet er en applikasjon som videreutvikler funksjonaliteten til Forsvarets ressursdatabase. Dette medfører at vi får jobbe parallelt med teamet som allerede har en del erfaring med systemet og kan gi oss veiledning når vi trenger det.

- Det kan virke skummelt å skulle hoppe rett ut i et prosjekt etter intro-uken og vi var alle spente på hvordan det skulle gå for seg. Vi ble tatt godt imot av team-leder Olav som satte oss inn i ressursdatabasen han hadde jobbet på den de siste tre årene. Han fortalte oss om visjonen for videreutviklingen og hvordan vi kunne sette i gang med å utforske hvilke verktøy og rammeverk vi ville bruke. 

- Etter dette var det bare å sette i gang. Vi fant fort ut av hvilke verktøy som støttet opp under løsningen vi ønsket å lage og satte deretter i gang med utviklingen. Vi bruker smidig metode for å utvikle på en effektiv og adaptiv måte. Med verktøy som Jira for å holde styr på oppgaver og Github for versjonering blir oppgaven overkommelig. 

Bilde1.png
Konseptskisse fra NRDB

Å jobbe med en kunde

Når vi tidligere har jobbet med prosjekter gjennom skolen har det aldri vært en kunde i andre enden som faktisk ønsker produktet vårt. Det er veldig lærerikt og spennende å være i et prosjekt der det er en kunde som ønsker noe. Dette er også første gang vi får testet det å ha potensielle endringer i kravspesifikasjon i praksis som belyser viktigheten av å bruke agile metoder. 

Første måned i Bouvet!

De første ukene var det mange spennende foredrag der vi fikk vite mer om de ulike tingene Bouvet Bergen driver med. Vi lærte også mer om konsulentrollen og hvordan jobbe med kunder. Dette var veldig lærerikt. Senere hadde vi en oppgave der vi jobbet tverrfaglig om å designe en løsning for en kunde. Dette var også lærerikt da det var tverrfaglig og vi skjønte at det å forstå kundens behov ikke alltid er like lett. 

Covid-19

Den første måneden satt vi alle i et kontorlandskap noe som gjorde det enkelt å samarbeide. Siste ukene har vi vært på hjemmekontor på grunn av situasjonen i byen generelt. 😷 På hjemmekontor bruker vi verktøy som Teams for å snakke sammen og ha møter. Ellers går mesteparten av kommunikasjonen over Slack.

Overgangen til arbeidslivet

Det å være student og det å arbeide er ikke så forskjellig, en møter fortsatt opp og gjør et dagsverk, lærer mye og drikker kaffe. Hos Bouvet jobber vi autonomt i team uten å ha noen som passer på hele tiden, vi har selv ansvar for at ting blir gjort på en effektiv og god måte. Læring fortsetter en med i høyeste grad, her møter man stadig noe nytt enten det er et rammeverk eller en måte å jobbe på. Kaffen er mye sterkere enn du forventer, dette tar bare en uke å vende seg til. Det fine i Bouvet er at vi alle deler på informasjon og kunnskap og ønsker at de rundt oss skal gjøre det bra, dette er et veldig godt grunnlag for utvikling.

Temaer