IMG_20190131_081714
>

Pingvinlabben er åpnet!

Thomas Fredriksen 
31. jan. 2019

Pingvinlabben, Haugesundskontoret sin egen labb, har i dag blitt offisielt åpnet.

Etter mange dugnadstimer, et godt knippe diskusjoner og utpakking av mengder utstyr ble endelig Pingvinlabben klar for åpning.

Klart for snorklipping

Labben ble offisielt åpnet under en høytidelig seremoni i dag. Da snora ble klippet, var det bare å følge den røde løperen inn - hvor frokost og litt ekstra ventet.

Den røde løperen
Den røde løperen
Verkstedet
Verkstedet (elektronikklabben)​​​
Frokost i utstillingsvinduet
Frokost i utstillingsvinduet

Rommene i labben

Pingvinlabben er inndelt i 5 separate rom, med hvert sitt formål. I tillegg har vi en liten sosial sone i gangen mellom rommene.

Hvelvet

Hvelvet er sikkerhetslabben vår, utstyrt med isolert nettverk og en rekke gamle konsulentmaskiner. Her kan vi teste ulikt utstyr, eksperimentere med sikkerhet, forsøke å angripe oss selv i trygge omgivelser (isolert fra resten av Bouvet og internett) osv.

Hvelvet

Fabrikken

Fabrikken er prototypeverkstedet vårt. Her har vi to 3D-printere, en Ultimaker 3 og en Snapmaker. Snapmakeren kan i tillegg til å printe i 3D, gravere og frese.

Pingvinproduksjon i fabrikken
Pingvinproduksjon i fabrikken

Mørkerommet

Mørkerommet er et tomt og åpent rom, av en god grunn. Dette er rommet vi har satt av til VR/AR.

Verkstedet

Verkstedet er elektronikkrommet vårt. Rommet er utstyrt med to arbeidsplasser for lodding/feilsøking og en arbeidsplass for litt grovere arbeid.

Verkstedet

Ustillingsvinduet

Utstillingsvinduet fungerer nå som et grupperom/møterom. På sikt er planen at det skal fungere som et utstillingsvindu, ettersom alle går forbi de store glassvinduene på vei inn i bygget.

Åpent for alle ansatte

Pingvinlabben er åpen for alle ansatte, også på kveldstid. Så nå håper vi på mye aktivitet og morro fremover! Første labbkveld blir allerede onsdag 6. februar.

Temaer