Bouvet
>

Q1 2019: Fremgang for Bouvet

15. mai 2019

Oslo, 15. mai 2019: Bouvet hadde i første kvartal 2019 driftsinntekter på 564,3 millioner kroner sammenlignet med 462,3 millioner i første kvartal i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 68,8 millioner kroner sammenlignet med 50,5 millioner tilsvarende periode i fjor.

«Den raske teknologiske utviklingen vil fortsette å påvirke selskaper og samfunnet. Vi er, og skal fortsatt være, en regional, nasjonal og i økende grad internasjonal verdiskaper som sikrer viktig kompetanse og arbeidsplasser. Og, vi skal fortsette å bidra til samfunnets utvikling. Det er vi stolte av!», sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i første kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 495,5 millioner kroner sammenlignet med 411,7 millioner kroner i første kvartal 2018. Dette tilsvarer en økning på 20,3 prosent. EBIT-marginen i første kvartal endte på 12,2 prosent, opp fra 10,9 prosent i første kvartal 2018. Resultat etter skatt ble 53,4 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 38,6 millioner kroner i samme periode 2018. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 5,16 kroner sammenlignet med 3,76 kroner i første kvartal 2018.

For ytterligere informasjon:

Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047 Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Om Bouvet ASA:

Bouvet er en skandinavisk konsulentvirksomhet som leverer tjenester innen informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og rådgivning. Bouvet har ved kvartalets slutt 1 405 ansatte spredt på 13 kontorer i Norge og Sverige.

Bouvet er notert på Oslo Børs under tickeren 'BOUVET'

Bouvet Q1 2019 presentasjon

Bouvet Q1 2019 rapport