thought-catalog-214785
>

Q4 2017: Kraftig resultatforbedring for Bouvet

16. feb. 2018

Bouvet hadde i fjerde kvartal 2017 driftsinntekter på 458,4 millioner kroner sammenlignet med 382,3 millioner i fjerde kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 49,1 millioner kroner sammenlignet med 32,9 millioner tilsvarende periode i fjor. Kvartalet hadde en arbeidsdag mindre enn tilsvarende kvartal i fjor.

For 2017 rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 20,8 prosent til 1607,4 millioner kroner. Driftsresultatet for året ble 144,1 millioner kroner som er en økning på 35,6 prosent sammenlignet med i fjor.

"Vi skal fortsette arbeidet med å dele kunnskap internt og eksternt og vi skal fortsette å rekruttere de riktige menneskene som skal utvikle Bouvet videre," sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i fjerde kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 409,3 millioner kroner sammenlignet med 349,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2016. Dette tilsvarer en økning på 17,2 prosent.

EBIT-marginen i fjerde kvartal endte på 10,7 prosent, opp fra 8,6 prosent i fjerde kvartal 2016.

Resultat etter skatt ble 39,7 millioner kroner i fjerde kvartal sammenlignet med 26,3 millioner kroner i samme periode 2016. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 3,82 kroner sammenlignet med 2,54 kroner i fjerde kvartal 2016.

For ytterligere informasjon:
Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 50 047
Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011