SAP_SAF-T

SAF-T – Fristen nærmer seg med stormskritt, men det er ingen grunn til panikk – ennå.

Ronny Kolberg 
12. nov. 2019

Forenklet bokettersyn gjennom mer effektive kontroller og kortere saksbehandling.

SAF-T er ny standardrapportering av regnskapstall, som det har vært mye snakk om de siste årene. SAF-T står for Standard Accounting File for Tax, og er et standard filformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T er en felles internasjonal standard utviklet av OECD som Norge tilpasser seg. Formålet med SAF-T er å forenkle bokettersyn i form av mer effektive kontroller og kortere saksbehandling, samt forenkle arkivering av regnskapsdata. Gjennom dette minskes byrden for næringslivet. Til nå har det vært frivillig å følge, men fra 1. Januar 2020 blir du pliktig å rapportere på dette formatet ved forespørsel.

I praksis må du gjøre en mapping mellom regnskapskontoer og mva-koder til SAF-T-format, for deretter å generere en XML-fil som sendes til skatteetaten på forespørsel. SAP har laget en rekke noter som muliggjør konverteringen til riktig format. Vi kan guide deg gjennom prosessen og implementere notene for deg slik at du blir klar i tide.

Ønsker du er prat om hvordan dette kan hjelpe deg og din bedrift, og hvordan vi hjelper med konvertertingen? Ta kontakt her!

SAP_SAF-T