Styrker sikkerhetskulturen med nylanserte Sikkerhetsakademiet

På syv uker skal Sikkerhetsakademiet til Bouvet gjøre deg tryggere på sikkerhet i din arbeidshverdag. Første kull er nå uteksaminert i Oslo, og vi venter spent på veien videre.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Det har denne våren vært kjørt en pilot på nytt utdanningsprogram for å øke sikkerhetskompetansen internt i Bouvet med navn Sikkerhetsakademiet.

 Målet med Sikkerhetsakademiet er å øke sikkerhetskompetansen blant alle medarbeidere for å gjøre dem tryggere på egen sikkerhet. 

– Det er fortsatt mange som føler seg usikre, og mange lurer på om det de gjør er tilstrekkelig, om de har tilstrekkelig kunnskap, og hva de bør kunne, sier Johan Paramanathan en av grunnleggerne bak akademiet sammen med Torkil W. H Grimsrud. 

En av de viktigste oppgavene til Sikkerhetsakademiet er å skape engasjement og gjøre sikkerhet til noe gøy og enkelt å jobbe med. Samtidig er det også en av de mest utfordrende aspektene ved sikkerhet, legger Torkil til. 

Dette er Sikkerhetsakademiet

  • Internt utdanningsprogram 
  • Første pilot gjennomført denne våren 
  • ​​​Laget av fagmiljøet vårt for sikkerhet 
  • Første kull bestod av utviklere, arkitekter og data scientists
  • Målet er å ha skreddersydd opplegg for alle fagområder 
  • Sesjoner over syv uker   
  • Diplom og seremoni etter uteksaminering 

Langsiktig satsning

Sikkerhetsakademiet har på kort tid fått betydelig oppmerksomhet både internt i Bouvet og i markedet. 

To av Bouvets fagambassadører, Johan Paramanathan og Torkil Grimsrud, er initiativtakere og primus motorer bak Sikkerhetsakademiet.

De har jobbet med å få realisert dette prosjektet i tre år, samtidig som de har fullt opp med kundeoppdrag og fagambassadørroller ved Bouvets Oslokontor.

 

Foto av Johan og Torkil som er initiativtakerne bak Sikkerhetsakademiet
📸 Johan og Torkil som er initiativtakerne bak Sikkerhetsakademiet

 

Etter en lang reise er de nå glade for å se resultatene av arbeidet og den suksessen programmet har hatt. 

– Det har vært en lang reise, men ekstra gøy når vi nå endelig kan se resultater av arbeidet, forteller Torkil. 

 

Første kull uteksaminert 

I januar i år ble pilotprogrammet for Sikkerhetsakademiet endelig rullet ut. Hittil har 17 utviklere fått teste utdanningsprogrammet, og nylig ble det første kullet uteksaminert. Piloten bestod av 4 sesjoner fordelt over syv uker, hvor hver sesjon varte enten en halv eller en hel dag. 

 

📸 Bilde fra en av samlingene til Sikkerhetsakademiet, her ser man bilde av deltakere
📸 Bilde fra en av samlingene til Sikkerhetsakademiet

 

Engasjerte eksperter holdt undervisningsopplegget 

Ved Sikkerhetsakademiet har både Torkil og Johan vært med som undervisere, men de har også involvert engasjerte eksperter fra hele Bouvet til å lede sesjonene. I tillegg har det vært eksterne foredragsholdere som har delt sin kunnskap. 

I pilotprogrammet hadde de besøk av to av våre utviklere fra sikkerhetsmiljøet i Bergen, Thomas Reite og Krister Kvaavik, som ledet sesjoner om sikker kode, penetrasjonstesting og hacking. De fikk også besøk av Magnus Longva fra Trondheimskontoret, som snakket om sikkerhet i forbindelse med skyutvikling og nettverk. 

 

Bilde av foredragsholdere: Krister Kvaavik (t.v), Thomas Reite og Magnus Longva (t.h) fortalte om sikker kode, penetrasjonstesting, skyutvikling og hacking
📸 Krister Kvaavik (t.v), Thomas Reite og Magnus Longva (t.h) fortalte om sikker kode, penetrasjonstesting, skyutvikling og hacking

 

Andre temaer som ble dekket i pilotprogrammet inkluderte grunnleggende cybersikkerhet, digital hygiene, globale sammenhenger, digital identitet, helhetlig sikkerhet og sikkerhet i praksis. 

Johan og Torkil planlegger og håper på sikt å kunne tilby skreddersydde opplegg for flere av Bouvets fagområder og regioner. 

Det var i første omgang kolleger fra Oslokontoret som fikk teste sikkerhetsskolen, men vi hadde også gleden av å ha med et par kolleger fra Rogaland, forteller Johan. 

Johan forteller videre at de aktivt etterlyste mangfold. De søkte etter personer med ulik erfaringsbakgrunn, enten de var helt ferske, midt i karrieren eller hadde lang erfaring. De ønsket også deltakere fra forskjellige tekniske fagområder. 

– Vi har brukt mye tid til å samle innsikt over hvordan deltakerne opplevde piloten for å forbedre kursene i fremtiden, fortsetter Torkil.

– En god oppfriskning 

Foto av Daniil Pastuhov, mobilutvikler i Bouvet
📸 Daniil Pastuhov, mobilutvikler i Bouvet

En av deltakerne i pilotprogrammet var mobilutvikler, Daniil Pastuhov. Han fant Sikkerhetsakademiet interessant og lærerikt. Det var spesielt to sesjoner som han dro ekstra nytte av: 

 – Det var to ting jeg likte spesielt godt: 'oversikt om alt på en gang', som var en god oppfriskning av sikkerhetsprinsippene, og jeg lærte også noen nye ting. Jeg likte også å finne og fikse feil i det ferdige prosjektet ved hjelp av teknologier jeg aldri hadde jobbet med tidligere. Det høres kanskje absurd ut, men det hjalp meg med å skille meg litt fra teknologien og fokusere på sikkerheten." 

På bildet ser du diplomet til Daniil
📸 Diplomet til Daniil

En tydelig indikator på nytten av programmet var da en kollega fra sikkerhetsteamet i klientbedriften brukte navnet på ett av prinsippene i en diskusjon dagen etter kurset, og han slapp å spørre om det igjen, forteller Daniil.

Han satte også stor pris på at Krister Kvaalvik og Thomas Reite tok turen til Oslo og holdt en spennende workshop og foredrag. 

Stor oppmerksomhet – både i og utenfor Bouvet 

Akademiet har allerede fått stor oppmerksomhet, og det har kommet inn mange forespørsler fra kolleger som ønsker å delta. Det har også vært stor interesse fra kunder som ønsker å vite mer om Sikkerhetsakademiet, forteller Johan.

De synes begge det er veldig hyggelig med interessen, men det setter også press på å skalere opp programmet. De håper å snart kunne tilby flere gjennomganger av Sikkerhetsakademiet for ulike fagområder i Bouvet – og kanskje også tilby Sikkerhetsakademier for markedet. 

Nylig holdt Johan et foredrag på Security Champions Norway meetup nummer 2, arrangert av NAV, hvor han snakket om Sikkerhetsakademiet. Han forteller at mange bransjekollegaer har meldt sin interesse etter det. 

Bilde av Torkil og Johan tatt på kontoret

Vi hadde som mål å skape engasjement, og det har vi klart! En litt uventet bieffekt vi oppdaget etter piloten, er at deltakerne har fått muligheten til å bygge nettverk gjennom akademiet, og det er virkelig en flott bonus. 

Tusen takk til Johan, Torkil og alle som har bidratt til å iverksette Sikkerhetsakademiet. Vi ser frem til fortsettelsen. Gratulerer også til vårt første pilotkull for godt gjennomført