Smidig i praksis
>

Hvordan faktisk jobbe smidig - nytt Bouvet-kurs

Joachim Deisz 
9. mars 2020

Ledelse er ofte enklest når vi har forutsigbarhet, struktur og en god plan. Smidige prosjekter stiller andre krav til lederskap.

Smidige, eller agile, metoder er for lengst mainstream. Etter noen år hvor "digitalisering" og "disrupsjon" har blitt del av dagligtalen er behovet for rask tilpasning faktisk større enn noensinne, og derfor søker stadig flere kompetanse innen smidige metoder. Kurs i SCRUM, KanBan, DevOps og LEAN er fulltegnet. Men hvordan går det egentlig når teori og idealer frontkolliderer med stivbeinte organisasjoner og kaotisk virkelighet? Når teamene viser seg å bestå av virkelige og unike mennesker heller enn roller? Vel, det er da smidig lederskap virkelig kommer til sin rett.

Få organisasjoner er virkelig smidige

De færreste organisasjoner er egentlig smidige. De må i alle fall forholde seg til rammebetingelser som ikke er tilpasset smidige metoder, f.eks. lovverk, kvartalsrapportering, ITIL-prosesser, revisjon osv. I denne konteksten er det viktig å skaffe seg kunnskap om og erfaring i hvordan vi kan tilpasse smidige team til ikke-fullt-så-smidige organisasjoner. Og hvorfor lære av egne feil når du kan lære av det andre gjør rett? 

En heldig gjeng i Bergen fikk denne uken være pilotelever på et nytt kurs som fokuserer nettopp på de praktiske sidene ved smidige prosjekter. Dette ble en bra reality-check for både nye og erfarne teammedlemmer og -ledere.

Smidig i en virkelig verden

Teoretisk tilnærming til smidig metode gir oss kunnskap om smidige metoders fortreffelighet, begreper og teknikker som brukes, beskrivelse av roller og metoder osv. Det er både nyttig og viktig, men kurset "Hvordan faktisk jobbe smidig" viser oss nyansene og kompromissene som er nødvendige for at smidig skal fungere og gi verdi for organisasjonen. Spesielt fokuserer kurset på hvor viktig teamlederen er for å skape et produktivt team med fornøyde "kunder".

Hvordan skjermer vi teamet for støy og utålmodige interessenter? Hvordan får vi teamet til å utvikle seg og være produktive over tid? Hvordan påvirker ditt menneskesyn forutsetningene for å lykkes sammen med teamet?

Kursholder Inger Elise Overå har over 20 års erfaring som teamleder og smidig coach. Hun deler raust av egne erfaringer, både de hun er stoltest av og de hun har lært mest av.

Lyst å lære mer om smidig? Se våre kurs her