Sprint deg frem til god brukeropplevelse med lavkode!

Etter en designsprint er målet å sitte igjen med et brukertestet konsept. Men er det mulig å sitte igjen med en fungerende applikasjon? Vi tok utfordringen og testet designsprint med parallell utvikling i Power Apps.

Aurora Fiveland

Thomas Garås Gulli

Ingrid Kongelf

Kaja L. Solberg

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Hvorfor Designsprint? 

Formålet med en designsprint er å på kort tid jobbe seg frem til en brukertestet løsning på en utfordring.Metodikken kan brukes på ny problemstillinger, for å kickstarte et nytt prosjekt, eller hvis du står fast og trenger et nytt perspektiv.

Metodikken fungerer kort ved at dere setter sammen et tverrfaglig team som jobber intenst én uke. På fredagen står dere igjen med gode indikasjoner på om konseptet dere har jobbet frem er levedyktig. Har dere bommet har dere uansett bare investert fem dagers arbeid, så risikoen er ikke særlig høy! 

Bilde av app-skisser i Figma

Hva er lavkode og Power Apps? 

Lavkode, eller no-code som det også kalles, spås å være fremtiden innenfor applikasjonsutvikling fordi det skal være så enkelt at “alle” skal kunne bruke det.

Lavkode går ut på at du lager applikasjoner ved hjelp av et grafisk brukergrensesnitt, istedenfor ved hjelp av tradisjonell kode. I dette prosjektet brukte vi Microsoft 365 sin lavkode-løsning, Power Apps, til utvikling. 

Prosess 

For å utforske mulighetene og potensialet til lavkode-applikasjoner bestemte vi oss, to tjenestedesignere og to utviklere, for å kjøre en designsprint med parallell utvikling i Power Apps.

Problemstillingen vi jobbet med tok for seg tilstedeværelse på kontoret i den nye hybride arbeidshverdagen: Hvordan kan vi gjøre det mer forutsigbart, trygt og sosialt å bruke kontoret?

Dette var en fin mulighet for å teste ut arbeidsmetodikken. Vi skal nå presentere hva vi erfarte, og dele noen av våre tips til dere som er nysgjerrige på det samme.

prosess.pngVi gjennomførte designsprinten i løpet av fem dager. Under oppsummerer vi prosessen vår og hvordan vi innarbeidet Power Apps i den klassiske designsprinten. 

Dag 1: Kartlegging 
På dag 1 satte vi oss inn i problemstillingen og definerte og konkretiserte den i fellesskap. Her gjennomførte vi også intervjuer med brukere for å skaffe innsikt i behov og mulighetsrom. 

Dag 2: Skissering 
På dag 2 hentet vi inspirasjon fra andre bransjer og løsninger, og begynte på idégenerering og skisser til løsninger basert på den felles definert problemstilling og innsikten fra dag 1. 

Dag 3: Beslutning 
På dag 3 bestemte vi i felleskap hvilke ideer vi skulle gå videre med og satt dette sammen til ett felles konsept. 

Dag 4: Prototyping 
På dag 4 startet vi prototypingen. Vi brukte tid på å detaljere konseptet i felleskap på papir, deretter prototypet vi i Figma. Her startet vi også parallelt med utviklingen i Power Apps, nettopp fordi det tar kort tid å få opp en fungerende løsning. 

Dag 5: Brukertesting 
På dag 5 brukertestet vi applikasjonen vi hadde laget i Power Apps. Slik fikk vi umiddelbar tilbakemelding på hva som fungerte og ikke, og hvor godt konseptet traff behovene til målgruppen. 

Ved å innarbeide Power Apps i sprinten fikk vi en “tjuvstart” på utviklingen som ga et godt grunnlag for videreutvikling og forbedring av applikasjonen.

Hvilke gevinster gir Power Apps i en designsprint? 

Designsprint med Power Apps som verktøy for prototyping og utvikling gir store muligheter for å forbedre interne prosesser. Kombinasjonen fører derimot med seg noen utfordringer som man må ha i bakhodet: 

  • Foreløpig begrensede muligheter til at flere kan arbeide samtidig med samme applikasjon i Power Apps 
  • Tidspresset kan føre til at man tar snarveier, som kan gjøre rydding og optimalisering i etterkant nødvendig

Fordelene med Power Apps mener vi veier opp for utfordringene nevnt ovenfor, og vi opplever at Power Apps er et veldig godt verktøy for rask utvikling av fungerende konsepter i en designsprint. 

De lave inngangsbarrierene for å komme i gang, muliggjør et helt nytt tempo i effektivisering og digitalisering. Der man tidligere måtte bruke store ressurser på å utvikle en prototype, kan man ved hjelp av en designsprint bruke en arbeidsuke på å teste og skreddersy en prototype og løsning til brukerbehov.

Skulle det vise seg i løpet av prosessen at problemstillingen ikke kan løses, har man investert få ressurser og kan enkelt skrote prosjektet, men hvis man lykkes er dette en effektiv måte å skape et godt grunnlag for nytt eller videre arbeid! 

Temaer