Stor fordel med kurs på hjemmebane

Bedre diskusjoner og større faglig utbytte. Det er dommen fra Sykehuspartner-ansatte som har gjennomført bedriftsinterne kurs.

Tormod Myrland Aadnesen

10. okt. 2019

bilde_refcase_sykehuspartner

– Vi synes det er en stor fordel at kurset kommer til oss, i stedet for at vi må ut av huset. En del ansatte har uttalt at det blir bedre diskusjoner når alle kursdeltakerne har den samme erfaringsbakgrunnen og kan knytte undervisningen opp mot felles arbeidshverdag, sier seniorrådgiver Randi Lurås i Sykehuspartner.

Randi_Luraas_edited
Randi Lurås

 

Snakker samme språk

Om lag 150 ansatte har hittil fått opplæring i regi av Bouvet Kurs siden oktober 2018 . Kursingen skjer i henhold til en rammeavtale mellom Helse Sør-Øst og Bouvet, som leverer kurs i grunnleggende prosjektforståelse, PRINCE2® F&P, MSP® F&P. Enkelte medarbeidere har også gjennomført kurs i MoP® og PRINCE2® Agile.

– I og med at de fleste av helseforetakets prosjekter ligger hos Sykehuspartner, eller har ressurser fra oss, er det naturlig at vi har de fleste kursdeltakerne, sier Lurås.

Hun opplyser at hovedmålet med opplæringen er å øke prosjektforståelsen og stimulere til samarbeid i organisasjonen.

– Ikke minst er det viktig at vi jobber likt fra prosjekt til prosjekt. På den måten kan vi dra nytte av erfaringer prosjekter imellom. Derfor er det en fordel at prosjektmedarbeiderne snakker samme språk og jobber ut fra en felles plattform, konstaterer seniorrådgiveren.

Hun mener dette underbygges ved at kursene blir holdt i Sykehuspartners egne lokaler.

– Dette har selvsagt en praktisk side. I tillegg ser vi altså at medarbeidere får større faglig utbytte av å gjennomføre kurs sammen med kolleger. ette har selvsagt en praktisk side. Så for oss er dette en vinn-vinn-situasjon.

Se vår kurs innen prosjektledelse 

Populært med bedriftsinternt kurs

Nina Alfstad Sæther i Bouvet Kurs opplyser at stadig flere kunder velger bedriftsinternt kurs.

– Ifølge mange kunder blir utbyttet av kurset svært godt når deltakerne kan knytte undervisningen til egne erfaringer og får anledning til å diskutere seg imellom. Det ser ut til at dette bidrar til å styrke samarbeidet og samholdet internt, sier Sæther.

Hun forteller at mange kunder erfarer at de kan spare penger ved å velge denne opplæringsformen enn å kurse medarbeidere stykkevis og delt.

Et internt kurs kan med andre ord være effektivt både fra et læringsperspektiv og sett gjennom økonomisjefens briller, sier hun.

 

Dyktig kursleder

Randi Lurås peker på at kurslederen er viktig for deltakernes utbytte, selv om kursene i stor grad er sertifiseringskurs som gjør at man må følge boken og kursets tema.

– Dette gjelder for eksempel sertifiseringskurs i PRINCE2® og MSP. Når det er sagt, er kurslederen fra Bouvet veldig flink til å knytte teorien til Helse Sør-Østs prosjektmodell. På den måten blir tematikken belyst ved hjelp av eksempler som er relevante for oss. Medarbeiderne våre har gitt gode tilbakemeldinger på dette, sier hun.

svein_underviser
Svein Kvinnsland

Har du spørsmål om bedriftsinternt kurs? Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no