Universell utforming av skjema

Skjema er et viktig tema innen universell utforming. De aller fleste nettsteder har skjemafunksjonalitet, for eksempel til å søke om offentlige tjenester, kjøpe varer eller kontakte brukerstøtte. Selv søkefeltet er et skjema som må settes opp korrekt. Dersom skjema ikke er universelt utformet, kan det ha store konsekvenser for brukere, og i verste fall utestenges de helt fra å ta i bruk tjenestene.

Varighet: 3 timer (09:00-12:00)

Pris: 3800

Kurskategori: Universell utforming

Kurset er rettet mot designere og utviklere, og har som formål å formidle hva som skal til for at skjema skal være enkle å forstå, raske å fylle ut og gir god informasjon.

Vi er blant annet innom:

  • Formål for og valg av type skjemaobjekt
  • Forståelige og gjenkjennelige skjemaobjekter
  • Obligatoriske felt
  • Beskrivelser og instruksjoner
  •  Lesbarhet
  •  Helhet og konsistens
  • Grupperinger
  •  Viktige skjema - juridisk og/eller finansielle
  • Store, komplekse skjemaer
  • Validering og feilhåndtering


Krav til forkunnskaper:

Vi anbefaler «Felles fundament for universell utforming» eller tilsvarende.

​​​​


 

 

Kursinstruktør

Lena Drevsjø er interaksjonsdesigner hos Bouvet med spisskompetanse på universell utforming. Hun har utdannelse innen informatikk fra Universitetet i Oslo, med fokus på design, bruk og interaksjon. Å jobbe med brukeren i fokus for å lage gode løsninger mener Lena er nøkkelen både i arbeid med UX og universell utforming. Hennes motivasjon er å gjøre folks hverdagen enklere, og å bidra til at ingen står utenfor i samfunnet.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs