folkehelse_skjema

Universell utforming av skjema

Å lage gode skjemaer er ikke lett. Både teknisk, pedagogisk og innholdsmessig må skjemaene arbeides med, slik at det blir forståelig for alle, og ikke minst enkelt å fylle ut. I dette kurset vil vi se på alle aspekter av hvordan man lager gode og universelt utformede skjemaer.

Varighet: 3 timer (09:00-12:00)

Pris: 3400

Kurskategori: Universell utforming

Kursinstruktør

AdamNuridov

Adam Nuridov jobber som frontend utvikler hos Bouvet og tok utdanningen sin som dataingeniør på UiS.
I de siste årene har han spesialisert seg innenfor universell utforming, tatt sertifiseringer og jobbet med master i Universell Utforming av IKT studie vet OsloMet.
Universelt utformede løsninger skaper bedre opplevelse for alle, men ikke minst for dem som trenger det mest. I en verden hvor hverdagen blir mer og mer digitalisert, så må vi passe på å inkludere alle og ikke etterlate noen. Det er snakk om best practices og lage ting på riktig måte.

LenaDrevsjo

Lena Drevsjø er interaksjonsdesigner hos Bouvet med spisskompetanse på universell utforming. Hun har utdannelse innen informatikk fra Universitetet i Oslo, med fokus på design, bruk og interaksjon. Å jobbe med brukeren i fokus for å lage gode løsninger mener Lena er nøkkelen både i arbeid med UX og universell utforming. Hennes motivasjon er å gjøre folks hverdagen enklere, og å bidra til at ingen står utenfor i samfunnet.

Kurset er rettet mot designere og utviklere. Vi er blant annet innom:

  • Forståelige skjemaobjekter
  • Beskrivelser og instruksjoner
  • Obligatoriske felt
  • Lesbarhet
  • Vær konsekvent
  • Grupperinger
  • Viktige skjema
  • Store, komplekse skjemaer
  • Validering og feilhåndtering

Forkunnskaper og utstyr:

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Strømme Jacobsen

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig kurs